[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 79-95 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و درمان تعامل والد-کودک بر کنش های اجرایی و تعامل والد-کودک در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای
الهام شیرود آقایی ، آزیتا امیرفخرایی ، اقبال زارعی
گروه روان شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
چکیده:   (1395 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابله‌ای یکی از رایج­ترین اختلال­ های رفتاری در کودکان و نوجوانان است که هر دو دسته عوامل ژنتیکی و محیطی، در تظاهرات بالینی آن نقش دارند. این اختلال در سنین پیش­ دبستانی و ابتدایی نیز رایج است و بر عملکرد تحصیلی و سازشی دانش ­آموزان بسیار تأثیرگذار است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و درمان تعامل والد-کودک بر کنش‌های اجرایی و تعامل والد- کودک در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شد. 
روش: روش این پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دختران 7 تا 9 سال با اختلال نافرمانی مقابله‌ای مقاطع اول تا سوم ابتدایی شهر تنکابن در سال تحصیلی 99-98 بود. با استفاده از روش نمونه­گیری دومرحله­ای تصادفی، 39 دانش ­آموز از جامعه آماری ذکر شده به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (13 دانش­آموز در هر گروه) جایدهی شدند. به گروه آزمایش اول، بازی­درمانی در 8 جلسه 90 دقیقه­ ای و به گروه آزمایش دوم، 12 جلسه90 دقیقه ­ای تعامل والد-کودک آموزش داده شد؛ این در حالی است که گروه گواه هیچ مداخله ­ای دریافت نکرده است. برای جمع ­آوری داده ­ها در این مطالعه از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (گادو و اِسپرافکین، 1994)، پرسشنامه کنش­ های اجرایی (جیویا و همکاران، 2000)، و پرسشنامه ارزیابی روابط والد- کودک (فاین و همکاران، 1983) استفاده شد. داده­ های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اثربخشی بازی‌درمانی و درمان تعامل والد-کودک بر مهارت­ های تنظیم رفتار (23/52=F، 001/0=P) کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای، تفاوت وجود دارد؛ ولی بین اثربخشی این دو شیوه درمان بر مهارت­های فراشناختی (71/11=F، 001/0=P)، احساسات مثبت (77/6=F، 005/0=P)، همانندسازی (06/11=F، 018/0=P)، عدم گمگشتگی نقش (86/4=F، 001/0=P)، و ارتباط (49/6=F، 005/0=P)، تفاوت وجود ندارد.
نتیجه ­گیری: به نظر می­ رسد هر دو درمان با بهبود شناخت اجتماعی کودک و تسهیل دستیابی به خودتنظیمی و بازداری رفتاری بر کنش‌های اجرایی و تعامل والد- کودک در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اثرگذار باشند. تفاوت­ های بین دو شیوه در مقاله مورد بحث و تبیین قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: بازی‌درمانی، کنش‌های اجرایی، اختلال نافرمانی مقابله‌ای، تعامل والد- کودک
متن کامل [PDF 1307 kb]   (811 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/24 | پذیرش: 1399/3/29 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Andrews JJW, Istvanffy P. 2 - Conduct and Oppositional Defiant Disorders. In: Andrews JJW, Istvanffy P, editors. Exceptional Life Journeys. London: Elsevier; 2012. p. 27-53. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-385216-8.00002-3]
2. Martel MM. Chapter 2 - Causal factors of oppositional defiant disorder. In: Martel MM, editor. The Clinician's Guide to Oppositional Defiant Disorder: Academic Press; 2019. p. 17-30. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-815682-7.00002-1]
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
4. Schoorl J, van Rijn S, de Wied M, van Goozen S, Swaab H. Boys with Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder Show Impaired Adaptation During Stress: An Executive Functioning Study. Child Psychiatry & Human Development. 2018;49(2):298-307. [Link] [DOI:10.1007/s10578-017-0749-5]
5. Kargar Barzi H, Shishehfar S, Jafari A, Ghorbanian E, Choobdari A. The comparison of executive functions with the attachment styles in students with and without ODD. Community Health. 2017;4(4):265-74. [Link]
6. Sanz JH, Wang J, Berl MM, Armour AC, Cheng YI, Donofrio MT. Executive Function and Psychosocial Quality of Life in School Age Children with Congenital Heart Disease. The Journal of Pediatrics. 2018;202:63-9. [Link] [DOI:10.1016/j.jpeds.2018.07.018]
7. Roebers CM. Executive function and metacognition: Towards a unifying framework of cognitive self-regulation. Developmental Review. 2017;45:31-51. [Link] [DOI:10.1016/j.dr.2017.04.001]
8. Torske T, Nærland T, Øie MG, Stenberg N, Andreassen OA. Metacognitive Aspects of Executive Function Are Highly Associated with Social Functioning on Parent-Rated Measures in Children with Autism Spectrum Disorder. Front Behav Neurosci. 2018;11:258. [Link] [DOI:10.3389/fnbeh.2017.00258]
9. Mozaffarinejad F, Nazarboland N. Executive functioning, response inhibition and attentional process impairments in impulsive children. European Psychiatry. 2017;41:S126. [Link] [DOI:10.26226/morressier.58a41cf3d462b8028d891faa]
10. Bryce D, Whitebread D, Szűcs D. The relationships among executive functions, metacognitive skills and educational achievement in 5 and 7 year-old children. Metacognition and Learning. 2015;10(2):181-98. [Link] [DOI:10.1007/s11409-014-9120-4]
11. Barkley RA. Defiant Children: A Clinician's Manual for Assessment and Parent Training Guilford Press; 2013. [Link]
12. Xu M, Jiang W, Du Y, Li Y, Fan J. Executive Function Features in Drug-naive Children with Oppositional Defiant Disorder. Shanghai archives of psychiatry. 2017;29:228-36. [Link]
13. Matthys W, Vanderschuren LJMJ, Schutter DJLG, Lochman JE. Impaired neurocognitive functions affect social learning processes in oppositional defiant disorder and conduct disorder: Implications for interventions. Clinical Child and Family Psychology Review. 2012;15(3):234-46. [Link] [DOI:10.1007/s10567-012-0118-7]
14. Kako Jouybari AA, Shaghaghi F, Baradaran M. Development of Social Cognition in theory of mind in children. Social Cognition. 2013;1(2):32-9. [Link]
15. Khanjani Z, Hadavand khani F. Theory of Mind: Development, Approaches, and Neurobiological Basis. Journal of Modern Psychological Researches. 2010;4(16):85-115. [Link]
16. Martel MM. Chapter 3 - Theories of oppositional defiant disorder. In: Martel MM, editor. The Clinician's Guide to Oppositional Defiant Disorder: Academic Press; 2019. p. 31-42. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-815682-7.00003-3]
17. Taher M, hajloo n. The comparison of efficacy of empathy and anger management trainings on social cognition in children with oppositional defiant disorder. Social Cognition. 2016;5(2):72-93. [Link]
18. Ding W, Meza J, Lin X, He T, Chen H, Wang Y, Qin S. Oppositional defiant disorder symptoms and children's feelings of happiness and depression: Mediating roles of interpersonal relationships. International Society of Child Indicators (2020;13(1):215-35. [Link] [DOI:10.1007/s12187-019-09685-9]
19. Brinkmeyer M, Eyberg SM. Parent-child interaction therapy for oppositional children: Guilford Press; 2003. [Link]
20. Tung I, Lee S. Negative parenting behavior and childhood oppositional defiant disorder: Differential moderation by positive and negative peer regard. Aggressive behavior. 2014;40(1):79-90. [Link] [DOI:10.1002/ab.21497]
21. Linwood AS. Parent-child Relationships. In: Krapp K, Wilson J, editor. The Gale encyclopedia of children's health: infancy through adolescence. Detroit: Gale; 2006. [Link]
22. Bornstein MH, Suwalsky JTD, Breakstone DA. Emotional relationships between mothers and infants: knowns, unknowns, and unknown unknowns. Dev Psychopathol. 2012;24(1):113-23. [Link] [DOI:10.1017/S0954579411000708]
23. Sohrabi F, Asadzadeh H, Arabzadeh Z. Effectiveness of Barkley's parental education program in reducing the symptoms of oppositional defiant disorder on preschool children. Journal of School Psychology. 2014;3(2):82-103. [Link]
24. Knell SM. Cognitive-Behavioral Play Therapy. Handbook of Play Therapy2015. p. 119-33. [Link] [DOI:10.1002/9781119140467.ch6]
25. Byrnes JP. Piaget's Cognitive-Developmental Theory☆. In: Benson JB, editor. Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development (Second Edition). Oxford: Elsevier; 2020. p. 532-9. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-809324-5.23519-0]
26. Nikpour G, Zare poor M, Nikpour F. The effect of play therapy with cognitive behavioral approach on reducing oppositional defiant disorder symptoms in children aged 8 to 11 years. Tolooebehdasht. 2018;17(1):62-72. [Link]
27. Akbari B, Rahmati F. The efficacy of cognitive behavioral play therapy on the reduction of aggression in preschool children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2015;2(2):93-100. [Link]
28. HosseinKhanzadeh AA. The effect of child-centered play therapy on the self-efficacy in peer relations among students with Oppositional Defiant Disorder symptoms. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017;4(3):49-59. [Link]
29. Azizi A, Karimipoor BA, Rahmani S, Veisi F. Comparing the efficacy of child-parent relationship therapy (cprt) and family-focused therapy (fft) on function of families with children with Oppositional Defiant Disorder (ODD). Quarterly Journal of Child Mental Health. 2016;3(2):9-20. [Link]
30. Behroozy N, Farzadi F, Faramarzi H. Investigating the causal relationship of parents' physical and emotional violence with anger management and aggressive behavior of children with Oppositional Defiant Disorder mediated by parent-child relationship and empathy. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2016;3(3):43-58. [Link]
31. Abbasi M, Neshatdoost HT. Effectiveness of parent-child interaction therapy on reduction of symptoms in oppositional defiant disorder. Journal of Clinical Psychology. 2013;5(3):59-67. [Link]
32. Safary S, Faramarzi S, Abedi A. Effectiveness of cognitive behavioral play therapy on reducing symptoms of students with oppositional defiant disorder. Journal of Clinical Psychology. 2012;4(4):1-11. [Link]
33. Schilling S, French B, Berkowitz SJ, Dougherty SL, Scribano PV, Wood JN. Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A Randomized Trial of a Parent Training for Child Behavior Problems. Academic Pediatrics. 2017;17(1):53-60. [Link] [DOI:10.1016/j.acap.2016.06.009]
34. Yıldırım B, Beydili E, Görgülü M. The Effects of Education System on to the Child Labour: An Evaluation from the Social Work Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015;174:518-22. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.697]
35. Vish NL, Stolfi A. Relationship of Children's Emotional and Behavioral Disorders with Health Care Utilization and Missed School. Academic Pediatrics. 2020. [Link] [DOI:10.1016/j.acap.2020.02.017]
36. Lautarescu A, Craig MC, Glover V. Chapter Two - Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development. In: Clow A, Smyth N, editors. International Review of Neurobiology. 150: Academic Press; 2020. p. 17-40. [Link] [DOI:10.1016/bs.irn.2019.11.002]
37. Rowe R, Costello EJ, Angold A, Copeland WE, Maughan B. Developmental pathways in oppositional defiant disorder and conduct disorder. J Abnorm Psychol. 2010;119(4):726-38. [Link] [DOI:10.1037/a0020798]
38. Burke JD, Romano-Verthelyi AM. 2 - Oppositional defiant disorder. In: Martel MM, editor. Developmental Pathways to Disruptive, Impulse-Control and Conduct Disorders: Academic Press; 2018. p. 21-52. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-811323-3.00002-X]
39. VanVoorhis CRW, Morgan BL. Understanding power and rules of thumb for determining sample sizes. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology 2007;3(2):43-50. [Link] [DOI:10.20982/tqmp.03.2.p043]
40. Gadow KD, Sprafkin J. Child symptom inventories manual. Checkmate Plus1994. [Link]
41. Sprafkin J, Gadow KD, Salisbury H, Schneider J, Loney J. Further evidence of reliability and validity of the Child Symptom Inventory-4: parent checklist in clinically referred boys. Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53. 2002;31(4):513-24. [Link] [DOI:10.1207/S15374424JCCP3104_10]
42. Mohamad Esmaiel E, Alipour A. A preliminary study on the reliability, validity and cut off points of the Children Symptom Inventory-4 (CSI-4). Journal of Exceptional Children. 2002;2(3):239-54. [Link]
43. Gioia GA, Isquith PK, Guy SC, Kenworthy L. Behavior rating inventory of executive function: Professional manual Psychological Assessment Resources, Incorporated; 2000. [Link] [DOI:10.1076/chin.6.3.235.3152]
44. Abdolmohamadi K, Alizadeh H, Ghadiri F, Taiebli M, Fathi A. Psychometric properties of Behavioral Rating Scale of Executive Functions (BRIEF) in children aged 6 to 12 years. Quarterly of Educational Measurement. 2018;8(30):135-51. [Link]
45. Fine MA, Moreland RJ, Schwebel AI. Long-term effects of divorce on parent-child relationships. Developmental Psychology. 1983;19(703-713). [Link] [DOI:10.1037/0012-1649.19.5.703]
46. Fine MA, Worley SM, Schwebel AI. The Parent-Child Relationship Survey: An Examination of its Psychometric Properties. Psychological Reports. 1985;57(1):155-61. [Link] [DOI:10.2466/pr0.1985.57.1.155]
47. Parhizgar A, Mahmodnia AR, Mohammadi S. A comparative study of relationship between, child - parent's relation and identity crisis and lack of identity crisis in female high school students. Journal ofApplied Psychology. 2009;3(2 (10)):82-93. [Link]
48. McNeil CB, Hembree-Kigin TL, Anhalt K. Parent-Child Interaction Therapy (Issues in Clinical Child Psychology). 2nd ed: Springer; 2011. [Link] [DOI:10.1007/978-0-387-88639-8]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shiroodaghaei E, Amir Fakhraei A, Zarei E. Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Play Therapy and Parent-Child Interaction Therapy on Executive Functions and Parent-Child Interaction in Children with Oppositional Defiant Disorder. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :79-95
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-991-fa.html

شیرود آقایی الهام، امیرفخرایی آزیتا، زارعی اقبال. مقایسه اثربخشی بازی درمانی و درمان تعامل والد-کودک بر کنش های اجرایی و تعامل والد-کودک در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :79-95

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-991-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319