[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 1-16 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر روی‌آورد درمان شناختی- رفتاری و قصه‌درمانی بر خودکارآمدپنداری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه- فزون‌کنشی
امین حسین نژاد ، شهنام ابوالقاسمی ، حمیدرضا وطن‌خواه ، جواد خلعتبری
گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
چکیده:   (1099 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به این که اختلال نارسایی توجه-فزون‌کنشی بر عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی دانش­آموز، تأثیر منفی می‌گذارد، بنابراین عدم تشخیص و درمان آن موجب ایجاد مشکلات آسیب‌شناختی جدی در زندگی آنها می‌شود. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم و قصه‌درمانی بر خودکارآمدپنداری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به نارسایی توجه-فزون‌کنشی انجام شد.
روش: روش این پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه شامل30 دانش‌آموز پسر 11 الی 12 سال پایه پنجم و ششم ابتدایی مبتلا به نارسایی توجه-فزون‌کنشی شهرستان بندرانزلی در سال 1398 بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و به‌ صورت تصادفی در 3 دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (10 دانش­آموز در هر گروه) جایدهی شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های درجه‌بندی والدین (کانرز، 1990)، تاب‌آوری تحصیلی (مارتین، 2002) و احساس خودکارآمدپنداری تحصیلی (جینکز، 1999) استفاده شد. به گروه مداخله اول، مدیریت خشم در 12 جلسه60 دقیقه‌ای و به گروه مداخله دوم، قصه‌درمانی در 8 جلسه ٤٥ دقیقه‌ای آموزش داده شد، اما به گروه گواه آموزشی داده نشد. هر سه گروه در سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون، و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. به ‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل آنکوا و آزمون اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد بین اثربخشی آموزش مدیریت خشم و قصه‌درمانی بر خودکارآمدپنداری تحصیلی (000/0>P ،2/403=F و تاب‌آوری تحصیلی (000/0>P ،992/789=F)، تفاوت معنادار وجود دارد. قصه‌درمانی نسبت به آموزش مدیریت خشم بر احساس خودکارآمدپنداری تحصیلی، (001/0>P)، وآموزش مدیریت خشم نسبت به قصه‌درمانی بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان، مؤثرتر بوده است (001/0>P). همچنین بین اثربخشی آموزش مدیریت خشم و قصه‌درمانی بر خودکارآمدپنداری (000/0>P ،407/116=F2/588)، و تاب‌آوری تحصیلی در مرحله پیگیری دوماهه (000/0>P ،648/385=F3/086)، تفاوت معنادار مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد قصه‌درمانی نسبت به آموزش مدیریت خشم در افزایش خودکارآمدپنداری تحصیلی، و آموزش مدیریت خشم نسبت به قصه‌درمانی در افزایش تاب‌آوری تحصیلی، مؤثرتر بود. قصه‌درمانی به ‌دلیل تسهیل در آموزش وکمک به شکل‌گیری رفتار کارآمد و برآورده شدن نیازهای عاطفی دانش­آموزان، مؤثر است. همچنین روش ‌مدیریت خشم از طریق آموزش تکنیک­های حل مسئله، به افزایش خودمهارگری، سازش‌یافتگی روان‌شناختی، روابط بین‌فردی سازش‌یافته، و عملکرد مثبت در تکالیف تحصیلی منجر شد.
واژه‌های کلیدی: مدیریت خشم، قصه‌درمانی، خودکارآمدپنداری تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی، نارسایی توجه-فزون‌کنشی
متن کامل [PDF 1460 kb]   (639 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/2 | پذیرش: 1399/3/20 | انتشار: 1399/6/10
فهرست منابع
1. Sella F, Re AM, Lucangeli D, Cornoldi C, Lemaire P. Strategy Selection in ADHD Characteristics Children: A Study in Arithmetic. J Atten Disord. 2019; 23(1): 87-98. [Link] [DOI:10.1177/1087054712438766]
2. Mohr-Jensen C, Steen-Jensen T, Bang-Schnack M, Thingvad H. What Do Primary and Secondary School Teachers Know About ADHD in Children? Findings From a Systematic Review and a Representative, Nationwide Sample of Danish Teachers. J Atten Disord. 2019; 23(3): 206-19. [Link] [DOI:10.1177/1087054715599206]
3. Harris Sh. An Investigation of the Effects of Neurofeedback Training on Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) Symptoms, Depression, Anxiety, and Academic Self-Efficacy in College Students. Electronic Theses and Dissertations. 2017(2004-2019): 5378. [Link]
4. Masinchi Abbasi. N, Habibi M, Nouri F, Hashemi T. The role of optimism, self-efficacy and resilience in predicting psychological well-being. th Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Damages of Iran, Tehranth Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Damages of Iran; Tehran. 2018. [Persian]. [Link]
5. Safaee M, rezaei a, Talepasand S. Predict academic performance based on family support, Friends Support and Others Support: The Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Academic Resilience and Academic Engagement. Educational Psychology. 2019; 15(52): 239-68. [Persian] [Link]
6. Babajani gorji L, Hejazi M, Morovvati Z, Yoosefi Afrashteh M. Mediating role of academic self-efficacy between self-regulatory learning strategies with academic engagement in undergraduate students of medical and paramedical sciences. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences. 2019; 12(4): 147-57. [Persian]. [Link]
7. Jia R. Social resilience in children with ADHD: buffers of externalizing behaviour, externalizing behaviors and poor social skills. Int J Play Ther. 2018; 25(2): 64-77. [Link]
8. Arruda M, Arruda R, Bigal M, Guidetti V. Disparities in the Diagnosis and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents - a Nationwide Study (P5.6-045). Neurology. 2019; (P5. 6- 045). [Link]
9. Barnard-Brak L, Roberts B, Valenzuela E. Examining Breaks and Resistance in Medication Adherence Among Adolescents With ADHD as Associated With School Outcomes. J Atten Disord. 2020; 24(8): 1148-55. [Link] [DOI:10.1177/1087054718763738]
10. Azami S, Talepasand S, Nazifi M, Rahimian I. Compare the Effectiveness of Rehabilitation and Drug Therapy Approaches in Improving Clinical Symptoms and Academic Performance of Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2017; 7: 6-6. [Persian]. [Link]
11. Katebi A, Katebi Y, Shabani R, Alizadeh A, Rafiee M, Soleimani M. Ritalin abuse and its complications. Journal of Isfahan Medical School. 2017; 35(420): 170-6. [Persian]. [Link]
12. Golshanpour M, Bahrami H. The Effectiveness of Teaching Self-Regulatory Learning Strategies on Academic Self-Concept and Academic Achievement of First High School Students. JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION. 2018; 10(10): 69-84. [Persian]. [Link]
13. Elyasi S, Bijandi M, Bijandi G, Abdolmaleki S. The Effectiveness of Anger Control Training on Resilience; Quality of Life; and Reducing Student's Misbehavior. Quarterly Journal of Education Studies. 2017; 3(10): 101-22. [Persian]. [Link]
14. Bahamin G, Zargham Hajebi M, Mohebi M. Effectiveness of Teaching Management Skills on Aggression among Third Grade High School Boy-students in Ilam City (western Iran). journal of ilam university of medical sciences. 2018; 26(1): 113-21. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/sjimu.26.1.113]
15. Tajaddod. M, Kafi. S, Hosseinkhanzadeh. AA. Anger management training on improving parent-child relationships in parents of children with ADHD symptoms. 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology. 2014. [Persian]. [Link]
16. Zadrahimi S. The effectiveness of communication skills on stress, resilience and self-efficacy of female high school students in the second year of high school in Mashhad. Quarterly Journal of Educational Leadership &Administration. 2019; 13(1): 125-9. [Persian]. [Link]
17. Khezri M, Vahdani M, Nazari M. The Effectiveness of Anger Control and Problem Solving on Resiliency of High School Students. 4th International Conference of Modern Research in Psychology, Counseling, and Educational Sciences. 2019. [Persian]. [Link]
18. Shokoohi-Yekta M, Kakabaraee K. The Impact of Anger Management Training Based On Cognitive - Behavioral Approach on Reducing Anger in Girls. jcmh. 2018; 5 (2) :154-163. [Persian]. [Link]
19. Gonçalves LL, Voos MC, de Almeida MHM, Caromano FA. Massage and Storytelling Reduce Aggression and Improve Academic Performance in Children Attending Elementary School. Occup Ther Int. 2017; 2017: 5087145. Published 2017 Jan 19. [Link] [DOI:10.1155/2017/5087145]
20. Bandura A. On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. Journal of Management. 2012; 38(1): 9-44. [Link] [DOI:10.1177/0149206311410606]
21. Won HON J, Hyun MH, Han DH, Son JH, Kim SM, Bae S. The Effects of Narrative Therapy for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015; 54(1): 119-126. [Link] [DOI:10.4306/jknpa.2015.54.1.119]
22. Souri F. comparison of Effectiveness painting Therapy and narrative therapy on increasing resilience and reducing impulsivity in child labor and street children: University of Mohaghegh Ardabili; 2017. [Persian]. [Link]
23. Alimoradi M, Ghorban Shiroudi S, Khalatbari J, Rahmani MA. Comparison of the Effectiveness of Narrative Therapy and Psychodrama in the Social Self-Empowerment and Alexithymia of Female Students with Specific Learning Disorders. Journal of Exceptional Children. 2019; 19(1): 27-38. [Persian]. [Link]
24. Laaly M, Ashayeri H, Sedaghati Fard. M. Investigate the effect of dialect storytelling on communication skills and self-esteem in children with academic achievement decline Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy 2019; 10(37): 101-13. [Persian]. [Link]
25. Bayat F, Rezaee AM, Behnam B. Comparison of the Effectiveness of Play Therapy and Storytelling on the Improvement of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Students. Qom Univ Med Sci J. 2018; 12(8): 59-68. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/qums.12.8.59]
26. Farzadfard SA, Abdekhodaee MS, Abadi AGC. Effectiveness of combined purposeful play therapy and narrative therapy on pre-school children's attention and concentration. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2015; 17(68): 222-8. [Persian]. [Link]
27. Firoozabadi Sh. Comparing the effectiveness of narrative Therapy on social skills and self-efficacy in students in fourth grade boys and girls city sharood. shahrood: islamic azad university unit shahrood; 2016. [Persian]. [Link]
28. Hekmatipour N, Behnam Vashani. H, Vaghee S, Asghari Nekah SM. Effects of Storytelling on Educational Self-efficacy in Children with Thalassemia, Aged 7-12 Years Old. Evidence Based Care. 2015; 5(3): 19-28. [Persian]. [Link]
29. Conners CK, Sitarenios G, Parker JD, Epstein JN. The revised Conners' Parent Rating Scale (CPRS-R): factor structure, reliability, and criterion validity. J Abnorm Child Psychol. 1998; 26(4): 257-68. [Link]
30. Martin A. Motivation and Academic Resilience: Developing a Model for Student Enhancement. Australian Journal of Education. 2002; 46: 34-49. [Link] [DOI:10.1177/000494410204600104]
31. SepahMansour. M, Barati. Z, Behzadi. S. Model for Academic Resilience BBased on Academic Competence and Teacher-Student Relationship. Scientific Journal Management System. 2016; 7(25): 25-44. [Persian]. [Link]
32. Jinks J, Morgan V. Children's Perceived Academic Self-Efficacy: An Inventory Scale. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. 1999; 72(4): 224-30. [Link] [DOI:10.1080/00098659909599398]
33. Jamali M, Noroozi A, Tahmasebi R. Factors Affecting Academic Self-Efficacy and Its Association with Academic Achievment among Students of Bushehr University Medical Sciences 2012-13. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13(8): 629-41. [Persian]. [Link]
34. Shahaeian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi F. Standarrdization, factor analysis and reliability of the conners parent ratingscales for 6 to 11 years old children in shiraz. journal of educational psychology students. 2007; 3(3): 97-120. [Persian]. [Link]
35. Reilly P, Shopshire M. Anger Management Group Treatment for Cocaine Dependence: Preliminary Outcomes. The American journal of drug and alcohol abuse. 2000; 26: 161-77. [Link] [DOI:10.1081/ADA-100100598]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseinnezhad A, Abolghasemi S, Vatankhah H R, Khalatbari J. Comparison of the Effectiveness of Anger Management Training based on Cognitive Behavioral Therapy Approach and Narrative Therapy on Academic Self- efficiency and Academic Resilience in Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :1-16
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-999-fa.html

حسین نژاد امین، ابوالقاسمی شهنام، وطن‌خواه حمیدرضا، خلعتبری جواد. مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر روی‌آورد درمان شناختی- رفتاری و قصه‌درمانی بر خودکارآمدپنداری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه- فزون‌کنشی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :1-16

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-999-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4269