:: دوره 7، شماره 3 - ( دوره هفتم شماره سوم پاییز 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 205-218 برگشت به فهرست نسخه ها
غربالگری و شیوع شناسی اختلال طیف اوتیسم درکودکان 3-6 سال مهدکودک های تحت نظارت سازمان بهزیستی استان مازندران
فهیمه حسن نتاج، عباسعلی تقی پور جوان، فاطمه پور فاطمی، سید سعید آرام
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، ایران
چکیده:   (367 مشاهده)
زمینه و هدف: شیوع­شناسی اختلال طیف اوتیسم در دوران کودکی به دلیل افزایش فراوانی روزافزون آن در جوامع مختلف از یک سو، و اهمیت مداخله زودهنگام از سویی دیگر، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف غربالگری و شیوع­شناسی اختلال طیف اوتیسم در کودکان 3-6 سال مهدکودک­های تحت­ نظر بهزیستی استان مازندران انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است و جامعه آماری آن، شامل تمامی کودکان 3 تا 6 سال مهدکودک­های تحت نظارت سازمان بهزیستی در سال 1396-1395 در استان مازندران بود که از این میان، تعداد 10040 کودک مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای گردآوری داده­ها ابتدا نمونه مورد ­نظر تحت ارزیابی با سیاهه تعدیل شده برای اوتیسم کودکان (ام چت) (روبینز، دبرافین، بارتون، 1999) و مصاحبه پیگیری قرار گرفته و سپس در مرحله دوم غربالگری، افراد با ریسک بالا با پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس نمره­دهی اوتیسم گارز 2 (گیلیام، 1994) ارزیابی دقیق شدند. داده­های به دست آمده به وسیله روش­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و استنباطی (خی­دو) تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد تعداد 53 مهدآموز (46 پسر، 7 دختر) با اختلال طیف اوتیسم در استان مازندران در سال 1395-1396 در مهدکودک­ها حضور دارند. شیوع اختلال طیف اوتیسم در پسران 96/0 درصد و در دختران 13/0 درصد و نسبت فراوانی شیوع در پسران به دختران در حدود 5/6 به 1 است P≥0/05)).
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، شیوع اختلال طیف اوتیسم در کودکان 3-6 سال مهدکودک­های مازندران، % 53/0 (تقریباً نیم درصد) است. شدت اختلال، وضعیت شناختی و اجتماعی - اقتصادی در پذیرش و ثبت­نام کودکان با اختلال طیف اوتیسم در مراکز مهدکودک، نقش زیادی داشته و سبب شده است تا حضور این کودکان در مراکز مهدکودک استان، کمتر از میزان شیوع جهانی باشد.
واژه‌های کلیدی: شیوع شناسی، اختلال طیف اوتیسم، مهد کودک
متن کامل [PDF 808 kb]   (67 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/6/9 | پذیرش: 1398/2/3 | انتشار: 1399/9/17


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( دوره هفتم شماره سوم پاییز 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها