فصلنامه سلامت روان کودک- هزینه انتشار
هزینه انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 
از آن جایی که نشریه سلامت روان کودک کاملا خصوصی بوده و از هیچ گونه حامی مالی برخوردار نیست و بودجه ای را از وزارتخانه، دانشگاه، یا انجمن خاصی دریافت نمی کند و تمامی هزینه های آن از داوری گرفته تا ویراستاری، صفحه آرایی، هزینه سایت، نمایه سازی، حقوق تمامی کارکنان، اجاره دفتر نشریه و ... فقط توسط فرد مدیر مسئول پرداخت می شود، بنابراین هزینه انتشار مقاله در سال 1398 به شرح زیر است:
- هزینه داوری: 250 هزار تومان بعد از تأیید اولیه مقاله توسط دبیر علمی (لازم به ذکر است بعد از دریافت فیش واریزی مربوط به هزینه داوری  (psydevchgmail.com)، مقاله برای داوران نشریه ارسال می شود).
- هزینه ویراستاری، صفحه آرایی و پذیرش مقاله: 450 هزار تومان بعد از پذیرش نهایی مقاله (تاکید می شود لازم نیست نویسنده محترم این هزینه را در ابتدا واریز کند و فقط زمانی که اصلاحات مورد نظر داوران  انجام شد و مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است این مبلغ واریز می شود و فیش واریزی برای مدیر اجرایی و مالی از طریق ایمیل
psydevchgmail.com و دبیر علمی نشریه dabireelmigmail.com ارسال می شود تا نامه پذیرش رسمی صادر شود).
هزینه کد DOI و Cross Mark :
50 هزار تومان

 
شماره کارت جهت واریز هزینه: 5859831110109369 یا شماره حساب بانک تجارت 882922928 (هر دو به نام  نشریه سلامت روان کودک).
 
نویسنده مسئول محترم مقاله بعد از واریز هزینه داوری و هزینه پذیرش باید فیش واریزی را اسکن و به آدرس ایمیل برای مدیر مالی و اجرایی psydevchgmail.com و دبیرعلمی dabireelmigmail.com بفرستد.
نکته یکم: زمانی نامه پذیرش رسمی برای نویسنده ارسال می شود و مقاله در نوبت داوری نهایی توسط ویراستار و صفحه آرا و نوبت چاپ قرار می گیرد که مجموع هزینه های داوری و پذیرش  توسط نویسنده محترم واریز شود و فیش آن توسط دفتر نشریه دریافت شود.
نکته دوم: ملاک تعیین هزینه چاپ مقاله، زمان پذیرش قطعی مقاله است که در سال 1397، 400 هزار تومان بوده است (نه مقدار مشخص شده در زمان سابمیت مقاله) ولی در سال 1398 با اندکی افزایش،  450 هزار تومان تعیین شده است. 

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت روان کودک:
http://childmentalhealth.ir/find.php?item=1.124.32.fa
برگشت به اصل مطلب