[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( دوره هشتم شماره اول بهار 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 140-126 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی بازی‌درمانی والد- محور بر پرخاشگری و علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای
اکرم اکبری1 ، نادر منیرپور* 1، حسن میرزا حسینی1
1- گروه روان شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران
چکیده:   (181 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دوران کودکی و پیش‌دبستانی بروز پیدا می‌کند و در صورت عدم درمان، هزینه‌های بسیاری بر کودک، خانواده و جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین انجام مداخله‌های مناسب برای کودکان با این اختلال ضروری است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی‌درمانی والد- محور بر پرخاشگری و کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شد.
روش: پژوهش حاضر شبه ­تجربی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. از جامعه آماری که شامل تمامی کودکان 5-4 ساله با اختلال نافرمانی مقابله‌ای مراجعه‌کننده به مهدکودک‌ و پیش‌دبستانی ستاره شهر منطقه 14 شهر تهران در شش ماه دوم سال 1398 بودند،30 کودک واجد شرایط به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایدهی شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه علائم مرضی کودک گادو و اسپرافکین (2002) و فهرست رفتاری کودک آخنباخ و رسکورلا (2001) استفاده شد. مداخله آموزشی بازی‌درمانی والد- محور بارتون و لندرث (2006) برای گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای ارائه شد، در حالی که گروه گواه آموزشی را دریافت نکردند. داده­ها با استفاده از نسخه 22 نرم‌افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس تک­متغیره در سطح معنا‌داری 05/0 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بازی‌درمانی والد­ محور در کاهش پرخاشگری و بهبود علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان مؤثر بود (0/01>p).
نتیجه‌گیری: بازی‌درمانی والد- محور، راهبردهایی کارآمد و سودمند برای کاهش پرخاشگری و بهبود اختلال نافرمانی مقابله‌ای، در اختیار والدین و مراکز روان‌درمانی کودکان قرار می‌دهد؛ بدین منظور به‌کارگیری الگوی یاد شده در مراکز درمانی و مشاوره‌ای، در جهت گسترش سلامت روانی، پیشنهاد می ­شود.
واژه‌های کلیدی: بازی‌درمانی والد- محور، پرخاشگری، اختلال نافرمانی مقابله‌ای
متن کامل [PDF 1242 kb]   (271 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/11/12 | پذیرش: 1400/3/24 | انتشار: 1400/3/31
فهرست منابع
1. Sharifi Esfahani M, Farahbakhsh K, Esmaeili M, Salimi Bajestani H, Asgari M. Exploring of moderating factors of oppositional defiant disorder: A Qualitative Research. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2020; 18(3):336-348. [Persian]. [Link]
2. Shiroodaghaei E, Amir Fakhraei A, Zarei E. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral play therapy and parent-child Interaction therapy on executive functions and parent-child interaction in children with oppositional defiant disorder. J Child Ment Health. 2020; 7(2):79-95. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/jcmh.7.2.8]
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association. 2013. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
4. Kimonis ER, Frick PJ. Oppositional defiant disorder and conduct disorder grown-up. JDBP. 2010; 31(3):244-254. [Link] [DOI:10.1097/DBP.0b013e3181d3d320]
5. Demmer DH, Hooley M, Sheen J, McGillivray JA, Lum JA. Sex differences in the prevalence of oppositional defiant disorder during middle childhood: a meta-analysis. Journal of abnormal child psychology. 2017; 45(2):313-325. [Link] [DOI:10.1007/s10802-016-0170-8]
6. López-Villalobos JA, Andrés-De Llano JM, Rodríguez-Molinero L, Garrido-Redondo M, Sacristán-Martín AM, Martínez-Rivera MT, et al. Prevalence of oppositional defiant disorder in Spain. Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition). 2014; 7(2):80-87. [Link] [DOI:10.1016/j.rpsmen.2014.02.006]
7. Vahia VN. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. Indian J Psychiatry. 2013; 55(3):220-223. [Link] [DOI:10.4103/0019-5545.117131]
8. McKinney C, Renk K. Emerging research and theory in the etiology of oppositional defiant disorder: Current concerns and future directions. IJBCT. 2007; 3(3):349-371. [Link] [DOI:10.1037/h0100811]
9. Christensen LL, Baker BL. The Etiology of Oppositional Defiant Disorder for Children with and without Intellectual Disabilities: A Preliminary Analysis. J Ment Health Res Intellect Disabil. 2021:1-20. [Link] [DOI:10.1080/19315864.2020.1856242]
10. Jahanbakhsh M. Effect of attachment-based therapy on mental health in girls with attachment problems. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2012; 14(54):51-140. [Persian]. [Link]
11. Sharifi-Daramady P, Bagean-Kulemarez MJ, Padervand H, Gravand F. The effect of impulse control training on impulsiveness and reduce the symptoms of students with oppositional deficit disorder. Journal of Clinical Psychology. 2014; 5(4):29-42. [Persian]. [Link]
12. Khaneh Keshi A, Khanmohammadi Otaghsara A, Malekian S. The relationship of emotional instability, pro-social behavior and aggression with addiction readiness of secondary high school boy students. Quarterly Social Psychology Research. 2018; 7(28):123-145. [Persian]. [lLink]
13. Saeedi E, Sabourimoghadam H, Hashemi T. Predicting the relationship between emotional intelligence and anger rumination with the aggression of Tabriz university students. Quarterly Social Psychology Research. 2020; 10(38):65-82. [Persian].[Link]
14. Kawabata Y, Tseng W-L, Gau SS-F. Symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and social and school adjustment: The moderating roles of age and parenting. J Abnorm Child Psychol. 2012; 40(2):177-188.[Link] [DOI:10.1007/s10802-011-9556-9]
15. Brinkmeyer MY, Eyberg SM. Parent-child interaction therapy for oppositional children. 2003. [Llink]
16. Amiri M, Movallali G, Nesaiyan A, Hejazi M, Assady Gandomani R. Effect of behavior management training for mothers with children having ODD Symptoms. Archives of Rehabilitation. 2017; 18(2):84-97. [Persian]. [Link] [DOI:10.21859/jrehab-180284]
17. HosseinKhanzadeh AA. The Effect of child-centered play therapy on the self-efficacy in peer relations among students with oppositional defiant disorder symptoms. J Child Ment Health. 2017; 4(3):49-59. [Persian]. [link]
18. Azizi A, Fatehizade M, Ahmadi A, Jazayeri R. Effect of child-parent relationship therapy on parenting stress and empowerment of parents with children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Fam Couns Psychother. 2018; 8(1):27-46. [Persian]. [link]
19. Edwards NA, Sullivan JM, Meany-Walen K, Kantor KR. Child parent relationship training: Parents' perceptions of process and outcome. International Journal of Play Therapy. 2010; 19(3):159-173. [Link] [DOI:10.1037/a0019409]
20. Adili S, Mirzaie Ranjbar R, Abedi A. The effectiveness of filial therapy on the quality of parent-child Interactions and health-related quality of life in children with behavioral/emotional problems. Journal of Exceptional Children. 2019; 19(1):59-70. [Persian]. [Link]
21. Kinsworthy S, Garza Y. Filial therapy with victims of family violence: A phenomenological study. JOFV. 2010; 25(4):423-429. [Link] [DOI:10.1007/s10896-010-9303-y]
22. Yosefishahir N, Azmodeh M, Vahedi S, Livarjani S. The effectiveness of parent-child play therapy on aggression, anxiety and social fear in children with oppositional defiant disorder. Cultural Psychology. 2020; 4(1):139-156. [Persian]. [Link]
23. Kiafar MS, Aminyazdi SA, Karshki H. The effectiveness of family-based play therapy on the improvement of mother-child interaction and decreasing aggression in preschool Mashhad city. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2014; 4(2):4-18. [Persian]. [Link]
24. Dabir M, Asadzadeh PD, H. Hatami PD, H. R. The Effectiveness of Administering Child Parent Relationship Therapy (based on Landreth Model) to Mothers in Reducing the Behavioral Problems of their School Children. Quarterly Journal of Family and Research. 2020; 17(1):83-102. [Persian]. [Link]
25. Timmer SG, Urquiza AJ, Zone SR. Play therapy for oppositional/defiant children: Parent-child interaction therapy. 2015. [Link]
26. Foulkrod K, Davenport BR. An examination of empirically informed practice within case reports of play therapy with aggressive and oppositional children. International Journal of play therapy. 2010; 19(3):144-158. [Link] [DOI:10.1037/a0020095]
27. Stringaris A, Zavos H, Leibenluft E, Maughan B, Eley TC. Adolescent irritability: Phenotypic associations and genetic links with depressed mood. The American Journal of Psychiatry, 170(7), 810-820. [Link]
28. Delavar A. Research methodology in psychology and education. Tehran: Virayesh; 2015. [Persian]. [Link]
29. Gadow KD, Sprafkin JN. Child symptom inventory 4: Screening and norms manual: Checkmate Plus; 2002. [Link]
30. Mohamadesmaiel E, Alipour A. A preliminary study on the reliability, validity and cut off points of the disorders of children symptom inventory-4 (CSI-4). Journal of Exceptional Children. 2002; 2(3):239-254. [Persian]. [Link]
31. Achenbach TM, Rescorla L. Manual for the ASEBA school-age forms & profiles: An integrated system of multi-informant assessment: Aseba Burlington, VT: 2001. [Link]
32. Minaee A. Adaptation and standardization of child behavior checklist, Youth Self-report, and Teacher's Report Forms. Journal of Exceptional Children. 2006; 6(1):529-558. [Persian]. [Link]
33. Bratton SC, Landreth GL. Child parent relationship therapy (CPRT) treatment manual: A 10-session filial therapy model for training parents: Routledge; 2006. [Link]
34. Azizi A, Karimipoor BA, Rahmani S, Veisi F. Comparing the eEfficacy of child-parent relationship therapy (CPRT) and family-focused therapy (FFT) on function of families with children with oppositional defiant disorder (ODD). J Child Ment Health. 2016; 3(2):9-20. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbari A, Monirpour N, Mirzahosseini H. The Effectiveness of Parent-Based Play-Therapy on Aggression and and Symptoms of Oppositional Defiant Disorder. J Child Ment Health. 2021; 8 (1) :126-140
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1098-fa.html

اکبری اکرم، منیرپور نادر، میرزا حسینی حسن. اثربخشی بازی‌درمانی والد- محور بر پرخاشگری و علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای. فصلنامه سلامت روان کودک. 1400; 8 (1) :140-126

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1098-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( دوره هشتم شماره اول بهار 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4343