[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( دوره نهم شماره اول بهار 1401 - 1401 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 31-15 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش زندگی خانواده در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی
صوفیا حیدری1 ، محسن مشکبید حقیقی* 2، علی اصغر شجاعی3
1- واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
2- گروه مشاوره، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
3- گروه علوم تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
چکیده:   (1230 مشاهده)
زمینه و هدف: والدگری از جمله سخت­ ترین نقش ­هایی است که بزرگسالان فاقد هرگونه آمادگی خاص، متعهد ایفای آن می­ شوند. به‌ خصوص اگر یکی از کودکان دارای کم ­توانی ذهنی باشد، ممکن است والدین را با مسائل بیشتری مواجه کند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش زندگی خانواده در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان کم­ توان ذهنی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه­ آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه است. نمونه مورد مطالعه شامل 60 نفر از مادران دارای کودکان کم ­توان ذهنی از مدارس کودکان استثنایی شهر رشت در سال 97-1396 بودند که به روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شدند. این شرکتکنندگان پس از ورود به مرحله ارزیابی و دریافت رضایت آگاهانه در گروه­ های آزمایش (30 مادر) و گواه (30 مادر) جایدهی شدند. افراد نمونه شاخص تنیدگی والدینی آبیدین (1990) را در ابتدا و به‌ عنوان مرحله پیش ­آزمون تکمیل کردند و پس از هشت جلسه درمانی 90 دقیقه­ ای گروهی برای گروه­ آزمایش، در مراحل پسآزمون، هر دو گروه مورد سنجش مجدد قرار گرفتند. داده ­ها به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیره در محیط نرم­ افزار SPSS-24 تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش زندگی خانواده منجر به کاهش تقویت­ گری (38/42)، پذیرندگی (28/51)، سازش ­پذیری (18/92)، فزون ­کنشی (30/47)، احساس صلاحیت (17/54)، احساس دلبستگی (16/42)، احساس محدودیت (39/53)، احساس افسردگی (44/49)، روابط با همسر (16/22) و سلامت والد (16/86) در مادران کودکان کم­ توان ذهنی شده است (0/01>p).
نتیجه ­گیری: یافته ­های این پژوهش مشخص کرد با افزایش مهارت­ های مادران دارای کودکان کم­توان ذهنی از طریق برنامه اصلاح رفتار و آشنایی مادر با فنون والدگری می­ توان تنیدگی والدین دارای کودکان کم­توان ذهنی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: آموزش زندگی خانواده، تنیدگی مادران، کودکان کم توان ذهنی
متن کامل [PDF 1464 kb]   (420 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/4/29 | پذیرش: 1400/12/21 | انتشار: 1401/3/21
فهرست منابع
1. Suchyadi Y, Ambarsari Y, Sukmanasa E. Analysis of Social Interaction of Mentally Retarded Children. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies). 2018; 2(2):17-21. [Link] [DOI:10.33751/jhss.v2i2.903]
2. Galmarini-Kabala MC. Between Defectological Narratives and Institutional Realities: The" Mentally Retarded" Child in the Soviet :union: of the 1930s. Bulletin of the History of Medicine. 2019;93(2):180-206. [Link] [DOI:10.1353/bhm.2019.0026]
3. Endriyani S, Yunike Y. Having Children with Mental Retardation. International Journal of Public Health Science. 2017;6(4):331-6. [Link] [DOI:10.11591/ijphs.v6i4.10779]
4. Özokcu O, Akçamete G, Özyürek M. Examining the Effectiveness of Direct Instruction on the Acquisition of Social Skills of Mentally Retarded Students in Regular Classroom Settings. Journal of Education and Training Studies. 2017;5(4):214-26. [Link] [DOI:10.11114/jets.v5i4.2294]
5. American Psychiatric Association Division of Research. Highlights of changes from DSM-IV to DSM-5: Somatic symptom and related disorders. Focus. 2013;11(4):525-7. [Link] [DOI:10.1176/appi.focus.11.4.525]
6. Katalinić S, Šendula-Jengić V, Šendula-Pavelić M, Zudenigo S. Reproductive rights of mentally retarded persons. Psychiatria Danubina. 2012;24(1.):38-43. [Link]
7. Kumar N, Ranjan LK, Panday R, Kiran M. Parenting stress among mentally retarded children with normal control. Open Journal of Psychiatry & Allied Sciences. 2018;9(2):157-60. [Link] [DOI:10.5958/2394-2061.2018.00035.6]
8. Mulyana A, Sansuwito T, Nurpadila F. The Relationship between Parenting Style and the Emotional Dynamics of Parents, and the Social Interactions of Mentally Retarded Children in Bahagia Foundation Special School in Tasikmalaya. KnE Life Sciences. 2021:415-28. [Link] [DOI:10.18502/kls.v6i1.8631]
9. Morya M, Agrawal A, Upadhyaya SK, Sharma DK. Stress & coping strategies in families of mentally retarded children. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 2015;4(52):8977-86. [Link] [DOI:10.14260/jemds/2015/1303]
10. Bagheri Sheykhangafshe F, Shabahang R, Abolghasemi A. Prediction of the Food Neophobia by Dimensions of Personality and Parenting Styles. J Child Ment Health. 2018; 5(2):25-35. [Persian] [Link]
11. Siddiqui AF. Sociodemographic profile of families with mentally retarded children and its relation to stress. Bangladesh Journal of Medical Science. 2014;13(4):378-82. [Link] [DOI:10.3329/bjms.v13i4.20551]
12. Phillips BA, Conners F, Curtner-Smith ME. Parenting children with down syndrome: An analysis of parenting styles, parenting dimensions, and parenting Stress . Research in developmental disabilities. 2017; 68:9-19. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2017.06.010]
13. Cuzzocrea F, Murdaca AM, Costa S, Filippello P, Larcan R. Parenting Stress , coping strategies and social support in families of children with a disability. Child Care in Practice. 2016;22(1):3-19. [Link] [DOI:10.1080/13575279.2015.1064357]
14. Ghasemipour Y, RoshanBehnaaz B. Investigating the relationship between mindfulness and social support with mental health of mothers with mentally retarded child. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2019;6(1):176-87. [Persian] [Link] [DOI:10.29252/jcmh.6.1.15]
15. Hajialiani V, Tahmasbi A, Shakhs Bolandghadr A, Shabahang R, Bagheri Sheykhangafshe F. Effectiveness of the Nurturing Program for Parents and their Children with Special Needs and their Health Challenges on the Perceived Energy for Parenting and Mindfulness. J Child Ment Health. 2021; 7(4):233-247. [Persian] [Link] [DOI:10.52547/jcmh.7.4.15]
16. Nagarkar A, Sharma JP, Tandon SK, Goutam P. The clinical profile of mentally retarded children in India and prevalence of depression in mothers of the mentally retarded. Indian journal of psychiatry. 2014;56(2):165. [Link] [DOI:10.4103/0019-5545.130500]
17. Mawardah U, Siswati S, Hidayati F. Relationship between active coping with parenting stress in mother of mentally retarded child. Jurnal Empati. 2018;1(1):1-4. [Link]
18. Chouhan SC, Singh P, Kumar S. A comparative study of anxiety and depressive symptoms among parents of mentally retarded children. J Well Being. 2016; 10:17-28. [Link]
19. Srivastava S, Chandra M, Srivastava S, Contracept JR. Study on the knowledge of school girls regarding menstrual and reproductive health and their perceptions about family life education program. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2017;6(2):688-93. [Link] [DOI:10.18203/2320-1770.ijrcog20170406]
20. Myers‐Walls JA, Ballard SM, Darling CA, Myers‐Bowman KS. Reconceptualizing the domain and boundaries of family life education. Family Relations. 2011;60(4):357-72. [Link] [DOI:10.1111/j.1741-3729.2011.00659.x]
21. Darling CA, Cassidy D. Family life education: Working with families across the lifespan. Waveland Press; 2014 Apr 23. [Link]
22. Kan ML, Ashley OS, LeTourneau KL, Williams JC, Jones SB, Hampton J, Scott AR. The adolescent family life program: a multisite evaluation of federally funded projects serving pregnant and parenting adolescents. American Journal of Public Health. 2012;102(10):1872-8. [Link] [DOI:10.2105/AJPH.2012.300836]
23. Kieckhefer GM, Trahms CM, Churchill SS, Kratz L, Uding N, Villareale N. A randomized clinical trial of the building on family strengths program: an education program for parents of children with chronic health conditions. Maternal and child health journal. 2014;18(3):563-74. [Link] [DOI:10.1007/s10995-013-1273-2]
24. Smith ME, Lindsey MA, Williams CD, Medoff DR, Lucksted A, Fang LJ, Schiffman J, Lewis-Fernández R, Dixon LB. Race-related differences in the experiences of family members of persons with mental illness participating in the NAMI Family to Family Education Program. American journal of community psychology. 2014;54(3-4):316-27. [Link] [DOI:10.1007/s10464-014-9674-y]
25. Lucksted A, Medoff D, Burland J, Stewart B, Fang LJ, Brown C, Jones A, Lehman A, Dixon LB. Sustained outcomes of a peer‐taught family education program on mental illness. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013;127(4):279-86. [Link] [DOI:10.1111/j.1600-0447.2012.01901.x]
26. Watson-Jarvis K, Johnston C, Clark C. Evaluation of a Family Education Program: For Overweight Children and Adolescents. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research. 2011;72(4):191-6. [Link] [DOI:10.3148/72.4.2011.191]
27. Lee YJ, Kim K, Kim MJ, Kim Y, Song J, Lee Y, Lee J, Lee H, Lim J, Chung S, Han Y. Development and evaluation of family life education program for North Korean defector adolescents in South Korea. Journal of Korean Home Economics Education Association. 2016;28(1):41-57. [Link] [DOI:10.19031/jkheea.2016.03.28.1.41]
28. Walsh BA, Mortensen JA, Edwards AL, Cassidy D. The practice of family life education within Early Head Start home visiting. Family Relations. 2020;69(2):392-407. [Link] [DOI:10.1111/fare.12392]
29. Darling CA, Cassidy D, Rehm M. The foundations of family life education model: Understanding the field. Family Relations. 2020;69(3):427-41. [Link] [DOI:10.1111/fare.12372]
30. Halil EK, KAHRAMAN Z. The effect of a marriage and family life education program to marital adjustment and family system for married women. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2012;36(36):129-45. [Link]
31. Rezaee M, Foruzandeh E. Effectiveness of family life education on marital satisfaction of couples attending counseling center in Isfahan city. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2016;2(1):54. [Link] [DOI:10.4103/2395-2296.174792]
32. Moshkbed, M., Delavar, A., Shafieabadi, A, Tabrizi, M. The impact of family life education on parenting stress amelioration in mother of children with ADHD. Educational researches, 2008; 4(16): 1-20. [Persian] [Link]
33. Myers‐Walls JA. Family life education for families facing acute stress: best practices and recommendations. Family Relations. 2020;69(3):662-76. [Link] [DOI:10.1111/fare.12452]
34. Jyothi TA, Devi MS, Sreedevi P, Rani RN, Supraja T. Effect of family life education on marital satisfaction of married couple. 2020;9(8): 10-14. [Link] [DOI:10.20546/ijcmas.2020.908.326]
35. Abidin RR. Parenting stress index short form (PSI-SF). Charlottesville, VA:1990; Pedeatric 277-297). [Link] [DOI:10.1037/t02445-000]
36. Babakri H, Tahmasebi S, Amani S. Validation of the Parenting Stress Index (PSI) among mothers of Preschool children in Tehran. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2018; 5 (4):29-39. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/shenakht.5.4.29]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari S, Moshkbid Haghighi M M H, Shojaee A A. The Effectiveness of Family Life Education in Reducing Parenting Stress of Mothers of Children with Intellectual Disability. J Child Ment Health 2022; 9 (1) :15-31
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1171-fa.html

حیدری صوفیا، مشکبید حقیقی محسن، شجاعی علی اصغر. اثربخشی آموزش زندگی خانواده در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1401; 9 (1) :15-31

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1171-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( دوره نهم شماره اول بهار 1401 - 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570