[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( دوره نهم شماره اول بهار 1401 - 1401 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 83-67 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و امید تحصیلی در دانش آموزان با اختلال بازی اینترنتی با و بدون همبودی اختلال نارسایی توجه/ فزون-کنشی
حجت الله نجفی خرم آباد1 ، حمدالله جایروند* 1، فاطمه سادات مرعشیان1
1- گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده:   (778 مشاهده)
زمینه و هدف: به موازات همه­ گیر شدن استفاده از اینترنت، استفاده بیش از حد آن توسط دانش­آموزان می­تواند به مشکلاتی شبیه اعتیاد و وابستگی منجر شود و پیامدهای نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی و شخصی آنان داشته باشد. بدین ترتیب مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین­ گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و امید تحصیلی در دانش ­آموزان با اختلال بازی اینترنتی با و بدون همبودی اختلال نارسایی توجه/فزون­کنشی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش ­آموزان 12 تا 14 ساله با اختلال بازی اینترنتی در سال 1399 شهرستان خرم­ آباد با تعداد 5200 نفر بود. تعداد نمونه 42 نفر بود که به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایدهی شدند (هر گروه 14 نفر). ابزارهای گردآوری داده­ های این پژوهش شامل آزمون اختلال بازی اینترنتی- 20 (پونتس، 2014)، پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (اسپرافیگن و گادو، 1994)، مقیاس امید به تحصیل (خرمائی و کمری، 1396) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (بویس و همکاران، 1989) بود. همچنین گروه ­­های مداخله تحت 9 جلسه دو ساعته برنامه مداخله ­­ای آموزش نظریه خودتعیین­ گری (گروه مداخله یکم) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (گروه مداخله دوم) قرار گرفتند. تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در محیط SPSS26  انجام شد.
یافته ­ها: نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که در هر دوگروه­ آموزش نظریه خودتعیین­ گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تفاوت معناداری بین دو مرحله پس ­آزمون و پیگیری در کیفیت خواب و امید تحصیلی وجود داشت (001/0p<). همچنین با کنترل اثر پیش­ آزمون، تعامل دو متغیر عضویت گروهی و گروه همبودی نارسایی توجه/ فزون­کنشی در امید تحصیلی دانش­آموزان معنادار است (0/001p<).
نتیجه­ گیری: هر دو روش آموزش نظریه خود­تعیین­ گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، به یک اندازه می­ توانند با تأثیر معنادار بر کیفیت خواب و امید تحصیلی به دانش آموزان با اختلال بازی اینترنتی کمک کنند.
شماره‌ی مقاله: 5
واژه‌های کلیدی: آموزش نظریه خودتعیین گری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت خواب، امید تحصیلی، اختلال بازی اینترنتی، نارسایی توجه/ فزون کنشی
متن کامل [PDF 1278 kb]   (372 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/6/28 | پذیرش: 1400/12/4 | انتشار: 1401/3/24
فهرست منابع
1. Wang CW, Ho RT, Chan CL, Tse S. Exploring personality characteristics of Chinese adolescents with internet-related addictive behaviors: Trait differences for gaming addiction and social networking addiction. Addictive behaviors. 2015; 42: 32-35.‌ [Link] [DOI:10.1016/j.addbeh.2014.10.039]
2. Burleigh TL, Griffiths MD, Sumich A, Stavropoulos V, Kuss DJ. A systematic review of the co-occurrence of Gaming Disorder and other potentially addictive behaviors. Current Addiction Reports. 2019; 6(4): 383-401.‌ [Link] [DOI:10.1007/s40429-019-00279-7]
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. 2013. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
4. Bozkurt H, Coskun M, Ayaydin H, Adak I, Zoroglu SS. Prevalence and patterns of psychiatric disorders in referred adolescents with Internet addiction. Psychiatry and clinical neurosciences. 2013; 67(5): 352-359. [Link] [DOI:10.1111/pcn.12065]
5. Ho RC, Zhang MW, Tsang TY, Toh AH, Pan F, Lu Y, ... & Mak KK. The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: a meta-analysis. BMC psychiatry. 2014; 14(1): 1-10.‌ [Link] [DOI:10.1186/1471-244X-14-183]
6. Chang CH, Chang YC, Cheng H, Tzang RF. Treatment efficacy of internet gaming disorder with attention deficit hyperactivity disorder and emotional dysregulaton. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2020; 23(6): 349-355. [Link] [DOI:10.1093/ijnp/pyaa010]
7. Maoz H, Gvirts HZ, Sheffer M, Bloch Y. Theory of mind and empathy in children with ADHD. Journal of attention disorders. 2019; 23(11): 1331-1338.‌ [Link] [DOI:10.1177/1087054717710766]
8. Park SY, Kim SM, Roh S, Soh MA, Lee SH, Kim H, ... & Han DH. The effects of a virtual reality treatment program for online gaming addiction. Computer methods and programs in biomedicine. 2016; 129; 99-108. [Link] [DOI:10.1016/j.cmpb.2016.01.015]
9. Chan PA, Rabinowitz T. A cross-sectional analysis of video games and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in adolescents. Annals of general psychiatry. 2006; 5(1): 1-10.‌ [Link] [DOI:10.1186/1744-859X-5-16]
10. Li Y, Jin H, Owens JA, Hu C. The association between sleep and injury among school-aged children in rural China: a case-control study. Sleep Medicine. 2008; 9(2): 142-148. [Link] [DOI:10.1016/j.sleep.2007.01.018]
11. Shamsaei F, Ahmadinia H, Seif M, Khalili A. Sleep habits of primary school students of Nahavand city from the point of view of parents. Qom University of Medical Sciences Journal. 2018; 12(8): 78-85.‌ [Persian] [Link] [DOI:10.29252/qums.12.8.78]
12. Jalilolghadr S, Hashemi F, Jahanihashemi H, Yazdi Z, Alimoradi F, Javadi M. Association of sleep disturbances with TV and satellite watching and video games playing in 14-17 years old high school students of Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2017; 21(2): 31-40.‌ [Persian] [Link]
13. Średniawa A, Jarczewska DŁ, Żabicka K, Ulman M, Pilarska A, Tomasik T, et al. Internet addiction among graduates of general secondary schools in Cracow and its correlation with body mass index and other health problems. Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 2015; 39(229): 31-6. [Link]
14. Cheraghi F, Bozorgmehr M, Tapak L, Hasan Tehrani T. Relationship between Computer Game Addiction and Body Mass Index and Sleep Habits of 10 to 12 Years Old Primary School Students in Hamadan. PSJ. 2021; 19(2): 7-15.‌ [Persian] [Link]
15. Jafari A, Andalibian A. The role of computer games in educational failure of high school students in Tehran. Technology of Education Journal (TEJ). 2018; 12(2): 121-130. [Persion] [Link]
16. Beard CL, Wickham RE. Gaming-contingent self-worth, gaming motivation, and internet gaming disorder. Computers in Human Behavior, 2016; 61: 507-515.‌ [Link] [DOI:10.1016/j.chb.2016.03.046]
17. Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology review. 2006; 18(4): 315-341.‌ [Link] [DOI:10.1007/s10648-006-9029-9]
18. Deci EL, Ryan RM. Self-determination theory.‌ 2012. [Link] [DOI:10.4135/9781446249215.n21]
19. Campbell R, Vansteenkiste M, Delesie LM, Mariman AN, Soenens B, Tobback E, ... & Vogelaers DP. Examining the role of psychological need satisfaction in sleep: A Self-Determination Theory perspective. Personality and individual differences. 2015; 77: 199-204.‌ [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2015.01.003]
20. Vollmer C, Hammer J, Keller C, Maxand AK, Díaz-Morales JF, Randler C. Development and evaluation of a sleep education program in middle school pupils based on self-determination theory. International Journal of Biology. 2014; 3(1).‌ [Link] [DOI:10.20876/ijobed.66052]
21. Sadeghi M Barzegar Befroee M. Mediating role of academic emotions on the relationship between basic psychological needs and academic satisfaction among students. RME. 2019; 11 (2):32-43. [Persian] [Link] [DOI:10.29252/rme.11.2.32]
22. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy. Washington, DC: American Psychological Association.‌ 2009. [Link]
23. Salari N, Khazaie H, Hosseinian-Far A, Khaledi-Paveh B, Ghasemi H, Mohammadi M, Shohaimi S. The effect of acceptance and commitment therapy on insomnia and sleep quality: A systematic review. BMC neurology. 2020; 20(1): 1-18.‌ [Link] [DOI:10.1186/s12883-020-01883-1]
24. Hayes L, Boyd CP, Sewell J. Acceptance and commitment therapy for the treatment of adolescent depression: A pilot study in a psychiatric outpatient setting. Mindfulness. 2011; 2(2): 86-94.‌ [Link] [DOI:10.1007/s12671-011-0046-5]
25. Zakiei A, Khazaie H, Rostampour M, Lemola S, Esmaeili M, Dürsteler K, ... & Brand S. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Improves Sleep Quality, Experiential Avoidance, and Emotion Regulation in Individuals with Insomnia-Results from a Randomized Interventional Study. Life. 2021; 11(2): 133.‌ [Link] [DOI:10.3390/life11020133]
26. sayyadi ghasabeh M, moghtader L. The Effectiveness of Mindfulness Training on Achievement Motivation and Academic procrastination of Students. Journal of Instruction and Evaluation. 2021; 14(54): 113-135. [Link]
27. Fang S, Ding D. The efficacy of group-based acceptance and commitment therapy on psychological capital and school engagement: A pilot study among Chinese adolescents. Journal of contextual behavioral science. 2020; 16: 134-143.‌ [Link] [DOI:10.1016/j.jcbs.2020.04.005]
28. Pontes HM, Griffiths MD. Assessment of internet gaming disorder in clinical research: Past and present perspectives. Clinical Research and Regulatory Affairs. 2014; 31(2-4): 35-48.‌ [Link] [DOI:10.3109/10601333.2014.962748]
29. Vahidi M, Zamanzadeh V, Musavi S, Janani R, Namdar AH. Validation of the Persian version of the internet gaming disorder-20 Test among the students of Tabriz University of Medical Sciences.‌ 2019: 15-26. [Persian] [Link]
30. Sprafkin J, Gadow K. An observational study of emotionally disturbed and learning-disabled children in school settings. Journal of Abnormal Child Psychology. 1994; 15(3): 393-408.‌ [Link] [DOI:10.1007/BF00916457]
31. Sattari M, Hosseini SA, Rassafiani M, Mahmoudi Gharaei MJ, Biglarian A, Tarkesh Esfahani N. Prevalence of Comorbidity Behavioral Disorders in Children With Attention Deficit Hyperactivity. jrehab. 2017; 18 (1):25-32. [Persian] [Link] [DOI:10.21859/jrehab-180125]
32. khormaee F, kamari S. Construction and examine the psychometric characteristics the Academic Hope Scale. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning. 2017; 5(8): 15-37. [Link]
33. Barani H, Rahpeima S, Khormaee F. The Relationship between Academic Hope and Academic Avoidance: The Mediating Role of Academic Self-Regulation. Journal of Developmental Psychology. 2019; 15(59): 323-335.‌ [Persian] [Link]
34. Buysse DJ, Reynolds ICF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research. 1989; 28(2): 193-213.‌ [Link] [DOI:10.1016/0165-1781(89)90047-4]
35. koochaki Z, Karimi S. Relationship Between Covid-19 Anxiety and Quality of Life with the Mediating Role of Sleep Quality in People with Diabetes. J Diabetes Nurs. 2021; 9 (3):1660-1673. [Persian] [Link]
36. Izadi R, Abedi M. Acceptance and Commitment therapy. 2015, PP: 160-186. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi Khorramabad H, Jayervand H, Sadat Marashian F. Comparison of the Effectiveness of Self-determination Theory Training and Acceptance and Commitment Therapy on Sleep Quality and Academic Hope in Students with Internet Gaming Disorder with and without Comorbidity of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. J Child Ment Health 2022; 9 (1) :67-83
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1197-fa.html

نجفی خرم آباد حجت الله، جایروند حمدالله، سادات مرعشیان فاطمه. مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و امید تحصیلی در دانش آموزان با اختلال بازی اینترنتی با و بدون همبودی اختلال نارسایی توجه/ فزون-کنشی. فصلنامه سلامت روان کودک 1401; 9 (1) :83-67

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1197-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( دوره نهم شماره اول بهار 1401 - 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4549