[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( دوره هشتم شماره چهارم زمستان 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 93-76 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مهارت‌های عصب - روان‌شناختیِ (فرم معلم) کودکان پیش‌دبستانی
بیتا هاشمی هشجین1 ، طیبه شریفی* 1، شهرام مشهدی زاده2 ، رضا احمدی1
1- گروه روان شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
2- گروه علوم پایه پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
چکیده:   (391 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از اهداف مهم دوره پیش‌دبستانی تسهیل در یادگیری مفاهیم پایه خواندن، نوشتن و ریاضی است. این مفاهیم مستلزم یادگیری مهارت‌های پیش‌نیاز از جمله مهارت‌های عصب - روان‌شناختی است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مهارت‌های عصب - روان‌شناختی (فرم معلم) کودکان پیش‌دبستانی شهر اصفهان انجام شد.
روش: روش پژوهش در بخش کیفی، به روش تحلیل مضمون و جامعه آماری شامل تمامی منابع، کتاب‌ها، نظریه‌ها و مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با مهارت‌های عصب - روان‌شناختی بود و نمونه به‌صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. در بخش کمّی، به روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 374 کودک تعیین شد که به دلیل محدودیت‌های کرونایی، پرسشنامه به‌صورت برخط طراحی و بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای برای 410 کودک توسط معلمان پیش‌دبستانی تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر روی داده‌ها و چرخش عامل‌ها به روش متعامد از نوع واریماکس و تحلیل عامل تأییدی جهت تأیید عامل‌ها و برازش مدل تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج، تأییدکننده روایی صوری و محتوایی، تشخیصی، روایی سازه و هنجار مناسب بود. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0، ضریب تصنیف 843/0 و بهترین نقطه برش بالینی آزمون 86/2 به دست آمد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی به دست آمده در مرتبه یکم، هجده عامل و در مرتبه دوم پنج عامل با ارزش ویژه بزرگ‌تر از یک استخراج شد که به ترتیب 58/83 و 59/85 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می‌کنند. همچنین بارهای عاملی در همه سؤالات در تحلیل عاملی تأییدی بالاتر از 4/0 و معنا‌دار به دست آمده است (01/0>p).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پرسشنامه محقق­ساخته از روایی، اعتبار و هنجار مناسبی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر برای سنجش مهارت‌های عصب - روان‌شناختی در کودکان پیش‌دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.
شماره‌ی مقاله: 6
واژه‌های کلیدی: مهارت‌های عصب - روان‌شناختی، ویژگی‌های روان‌سنجی، کودکان پیش‌دبستانی
متن کامل [PDF 1651 kb]   (171 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/8/13 | پذیرش: 1400/11/24 | انتشار: 1400/12/14
فهرست منابع
1. Gavora P, Wiegerova A. Self-efficacy of students in a preschool education programme: The construction of a research instrument. New educational review. 2017; 47(1): 125-138. [Link] [DOI:10.15804/tner.2017.47.1.10]
2. Vihang NV. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. Indian J Psychiatry. 2013; 55(3): 220-2. [Link] [DOI:10.4103/0019-5545.117131]
3. Dehghani Y, Syed Ali A, Keykhosrovani M. Effectiveness of neuropsychological therapy on executive functions and educational performance of students with dyscalculia. J Child Ment Health. 2017; 2017: 14 -25. [Link]
4. Fifer SG. Integrating response to intervention (RTI) with neuropsychology: A scientific approach to reading. Psychol sch. 2008; 45(9): 812-825. [Link] [DOI:10.1002/pits.20328]
5. Walk LM, Evers WF, Quante S, Hille K. Evaluation of a teacher training program to enhance executive unctions in preschool children. PloS one. 2018; 13(5): e0197454. [Link] [DOI:10.1371/journal.pone.0197454]
6. Jacob R, Parkinson J. The potential for school-based interventions that target executive function to improve academic achievement: Educ res rev. 2015; 85(4): 512-52. [Link] [DOI:10.3102/0034654314561338]
7. Blair C. Executive function and early childhood education. Curr opin behav sci. 2016; 10: 102-107. [Link] [DOI:10.1016/j.cobeha.2016.05.009]
8. Esbjorn BH, Normann N, Christiansen BM, Reinholdt-Dunne ML. The efficacy of group metacognitive therapy for children (MCT-c) with generalized anxiety disorder: An open trial J Anxiety disord. 2018; 53: 16-21. [Link] [DOI:10.1016/j.janxdis.2017.11.002]
9. Kirk S, Gallagher JJ, Coleman MR. Educating exceptional children. Cengage Learning; 2014 pp: 45-48. [Link]
10. Shahaeian M, Shahim S, Bashash L,Yousefi F. Standardization of neuropsychology of conners questionnaire on 5-15 years old children. Journal of Psychological Studies. 2007; 3(3): 97-120. [Persian] [Link]
11. Sadeghi M, Kamkari K, Shokrzadeh SH. Psychometric properties of cognitives woodcock Johnson III Scales in elementary school students. Journal of psychometric. 2017; 6(22): 91-121. [Persian] [Link]
12. Woodcock RW, McGrew KS, Mather N. Woodcock-janson III diagnostic supplement to the tests of of cognitive abilities. Itasca, IL: Riverside; 2003. [Link]
13. Abedi A, Malekpour M, Oraizi H, Faramarzi S, Jamali Paghale S. Standardization of the neuropsychological test of NEPSY on 3-4 years old children. J Psychiatry & clin psychol. 2012; 18(1): 52-60. [Persian] [Link]
14. Movahedipoor R, Dortaj F, Nasri S, Asadzadeh H, Abolmaalialhoseyni KH. Constructing and validatimg of neropsychological test for diagnosis of non-verbal learning disorders for students of elementary schools. Journal of neropsycholoy. 2019; 5(1): 9-36. [Persian] [Link]
15. Martins PS, Barbosa-Pereira D, Valgas-Costa M, Mansur-Alves M. Item analysis of the Child Neuropsychological Assessment Test (TENI): Classical test theory and item response theory. Appl neuropsychol child. 2020; 18: 1-11. [Link] [DOI:10.1080/21622965.2020.1846128]
16. McCloskey G, Petry B, McIntosh L, Kelly J, Filachek J. Neuropsychological assessment of preschool-Aged children. Psychoeducational Assessment of Preschool Children. Routledge; 2020, PP: 6-60. [Link] [DOI:10.4324/9780429054099-15]
17. Baptista J, Osorio A, Martins EC, Verissimo M, Martins C. Does social-behavioral adjustment mediate the relation between executive function and academic readiness? J Appl dev psychol. 2016; 46: 22-30. [Link] [DOI:10.1016/j.appdev.2016.05.004]
18. Luria AR. The making of mind: a personal account of soviet psychology. Cambridge, MA: Harvard university press; 1979.
19. Leon CBR, Dias NM, Martins GLL, Seabra AG. Executive functions in preschool children: development and relationships with language and behavior. Psicol: Teor. Prat. 2018; 20(3): 121-137. [Link] [DOI:10.5935/1980-6906/psicologia.v20n3p121-137]
20. Phillips D, Lipsey MW, Dodge KA, Haskins R, Bassok D, Burchinal MR, Duncan GJ, et al. Puzzeling it out: The current state of scientific knowledge on pre-Kindergarten effects A consensus statement. Washington, DC: Brookings Institution. 2017, pp: 19-30. [Link]
21. Creswell, JW, Clark VLP. Designing and conducting mixed methods research. Sage Publications; 2017, pp: 12-16. [Link]
22. Attride-Stirling J. Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research. 2001; 1(3): 385-405. [Link] [DOI:10.1177/146879410100100307]
23. Braun V, Clarke V, Weate P. Using thematic analysis in sport and exercise research. In Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise. Routledge; 2016, pp: 213-227. [Link] [DOI:10.4324/9781315762012-26]
24. Klain RB. Priniples and practice of structural equation modeling. Guilford publications; 2015. [Link]
25. Brace N, Kemp R, Snelgar R. Spss for psychologists. Psychology Press; 2016, pp: 132-152. [Link] [DOI:10.1007/978-1-137-57923-2_6]
26. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Pers psychol. 1975; 28(4): 563-575. [Link] [DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x]
27. Waltz CF, Bausell RB. Nursing research design statistics and computer analysis. FA Davis Company; 1981.
28. Almanasreh E, Moles R, Chen TF. Evaluation of methods used for estimating content validity. Res social adm pharm. 2019; 15(2): 214-221. [Link] [DOI:10.1016/j.sapharm.2018.03.066]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hashemi Hashjin B, Sharifi T, Mashhadizadeh S, Ahmadi R. Constructing and Evaluating Psychometric Properties of Neuropsychological Skills Questionnaire (Teacher Form) for Preschool Children. J Child Ment Health. 2021; 8 (4) :76-93
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1211-fa.html

هاشمی هشجین بیتا، شریفی طیبه، مشهدی زاده شهرام، احمدی رضا. ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مهارت‌های عصب - روان‌شناختیِ (فرم معلم) کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1400; 8 (4) :93-76

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1211-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( دوره هشتم شماره چهارم زمستان 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4422