[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 3 - ( دوره هشتم شماره سوم پاییز 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 57-44 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی بر رفتارهای کلیشه‌ای، رفتارهای کشاکش برانگیز، و رفتارهای آسیب به خود کودکان با اختلال طیف اوتیسم
مینو کرم پور1 ، هادی هاشمی رزینی* 2، مسعود غلامعلی لواسانی3 ، سمیرا وکیلی4
1- واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3- گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
4- گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (565 مشاهده)
زمینه و هدف: اوتیسم اختلالی عصب ­روان­شناختی است که به صورت ثانو­یه­ منجر به مشکلات در عملکردهای شخصی، اجتماعی، و تحصیلی می ­شود. از این جهت پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه مداخله ­ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی در رفتارهای کلیشه‌ای، رفتارهای کشاکش ­برانگیز، و آسیب به خود کودکان با اختلال طیف اوتیسم انجام شد.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی کودکان با اختلال طیف اوتیسم سطح یک 4 تا 8 ساله شهر تهران در سال 1398 بودند که از جامعه آماری مورد نظر، تعداد 30  کودک به صورت نمونه ­گیری هدفمند از کلینیک پدیده تهران، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. سپس گروه آزمایش برنامه درمانی را در قالب 15 جلسه دریافت کرد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس رتبه ­بندی اوتیسم گیلیام (جیمز و گیلیام، 2003)، پرسشنامه غربالگری اوتیسم (اهلر و گیلبرگ، 1993)، مقیاس رفتار کشاکش ­برانگیز کودک (بیورکر تایلور و همکاران، 2010)، و پرسشنامه مشکلات رفتاری (روژان و همکاران، 2001) بود. تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در محیط SPSS26  انجام شد.
یافته­ ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک و چندمتغیری نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه­ آموزش و گواه به ­ترتیب در متغیر رفتارهای کشاکش­ برانگیز و مؤلفه‌ها‌ی مشکلات رفتاری وجود دارد (0/001P<). اندازه اثر برای متغیر رفتارهای کشاکش ­برانگیز (0/922) و مؤلفه‌ها‌ی رفتارهای کلیشه­ ای (0/850) و رفتارهای آسیب به خود (0/832) بود. نتایج آزمون تی همبسته نیز نشان داد تأثیر برنامه مداخله­ ای در مرحله پیگیری نیز در بهبود رفتارهای کشاکش ­برانگیز و مؤلفه‌ها‌ی مشکلات رفتاری، اثربخش و پایدار بوده است.
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش می­ توان نتیجه گرفت که از برنامه درمانی مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی می­ توان به ‌عنوان مداخه ­ای مناسب در کاهش نشانگان بالینی کودکان با اختلال طیف اوتیسم استفاده کرد.
شماره‌ی مقاله: 4
واژه‌های کلیدی: اختلال طیف اوتیسم، ارتباط کارکردی، رفتارهای کلیشه‌ای، رفتارهای کشاکش برانگیز، رفتارهای آسیب به خود
متن کامل [PDF 1344 kb]   (455 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/5/29 | پذیرش: 1399/8/2 | انتشار: 1400/9/10
فهرست منابع
1. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. Autism spectrum disorder. The Lancet. 2018; 392(10146): 508-20. [Link] [DOI:10.1016/S0140-6736(18)31129-2]
2. Lord C, Brugha TS, Charman T, Cusack J, Dumas G, Frazier T, ... Veenstra-VanderWeele J. Autism spectrum disorder. Nature Reviews Disease Primers. 2020; 6(1): 1-23.‏ [Link] [DOI:10.1038/s41572-019-0138-4]
3. Sherkow SP, Harrison AM. Autism spectrum disorder: Perspectives from psychoanalysis and neuroscience: Rowman & Littlefield; 2013. [Link]
4. Schmidt JD, Drasgow E, Halle JW, Martin CA, Bliss SA. Discrete-Trial Functional Analysis and Functional Communication Training With Three Individuals With Autism and Severe Problem Behavior. Journal of Positive Behavior Interventions. 2014; 16(1): 44-55. [Link] [DOI:10.1177/1098300712470519]
5. Walker VL, Lyon KJ, Loman SL, Sennott S. A systematic review of Functional Communication Training (FCT) interventions involving augmentative and alternative communication in school settings. Augmentative and Alternative Communication. 2018; 34(2): 118-29. [Link] [DOI:10.1080/07434618.2018.1461240]
6. Walsh MJ, Baxter LC, Smith CJ, Braden BB. Age group differences in executive network functional connectivity and relationships with social behavior in men with autism spectrum disorder. Research in autism spectrum disorders. 2019; 63: 63-77. ‏ [Link] [DOI:10.1016/j.rasd.2019.02.008]
7. Sari OT. Outcomes of play-based home support for children with autism spectrum disorder. Social Behavior and Personality: an international journal. 2014; 2(1): 65S-80S. [Link] [DOI:10.2224/sbp.2014.suppl.S65]
8. Li C, Liu Y, Fang H, Chen Y, Weng J, Zhai M, ... & Ke X. Study on aberrant eating behaviors, food intolerance, and stereotyped behaviors in autism spectrum disorder. Frontiers in Psychiatry. 2020; 11.‏ [Link] [DOI:10.3389/fpsyt.2020.493695]
9. Knutsen J, Crossman M, Perrin J, Shui A, Kuhlthau K. Sex differences in restricted repetitive behaviors and interests in children with autism spectrum disorder: An Autism Treatment Network study. Autism. 2019; 23(4): 858-868.‏ [Link] [DOI:10.1177/1362361318786490]
10. Hobson RP. Autism and the development of mind: Routledge; 2019. [Link]
11. Kurtz L. Understanding skills in children with Dyspraxia, ADHD, Autism, and Other Learning. 2008. [Link]
12. Abbasi F, Soleimani S, Arjmandnia AA. The Effect of Kephart's Visual-Motor Perception Skills Training on Reducing the Stereotypic Behaviors in Children with Autism Spectrum Disorder (Single Case Study). J Child Ment Health. 2018; 5 (3) :80-92. [Link]
13. Machalicek W, Shogren K, Lang R, Rispoli M, O'Reilly MF, Franco JH, et al. Increasing play and decreasing the challenging behavior of children with autism during recess with activity schedules and task correspondence training. Research in Autism Spectrum Disorders. 2009; 3(2): 547-55. [Link] [DOI:10.1016/j.rasd.2008.11.003]
14. Sharifidaramadi P, Rezai S, Delavar A. The effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high-functioning autism children. Journal of psychologicalscience. 2019; 18(82): 1141-1149.‏ [Persian] [Link]
15. Mudford OC, Arnold-Saritepe AM, Phillips KJ, Locke JM, Ho ICS, Taylor SA. 9 - Challenging Behaviors. In: Matson JL, editor. Clinical Assessment and Intervention for Autism Spectrum Disorders. San Diego: Academic Press. 2008, pp: 267-97. [Link] [DOI:10.1016/B978-012373606-2.50011-5]
16. Lydon S, Healy O, Roche M, Henry R, Mulhern T, Hughes BM. Salivary cortisol levels and challenging behavior in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders. 2015; 10: 78-92. [Link] [DOI:10.1016/j.rasd.2014.10.020]
17. Landa RJ, Goldberg MC. Language, Social, and Executive Functions in High Functioning Autism: A Continuum of Performance. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2005; 35(5): 557. [Link] [DOI:10.1007/s10803-005-0001-1]
18. Beh-Pajooh A, Ahmadi A, Shokoohi-Yekta M, Asgary A. The effect of social stories on reduction of challenging behaviours in autistic children. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011; 15: 351-5. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.03.100]
19. Young N, Jean E. Autism Spectrum Disorder. Creating compassionate classrooms: Understanding the continuum of disabilities and effective educational interventions. 2019: 45-61.‏ [Link]
20. Symons FJ, Thompson T. Self‐injurious behaviour and body site preference. Journal of Intellectual Disability Research. 1997; 41(6): 456-68. [Link] [DOI:10.1111/j.1365-2788.1997.tb00737.x]
21. Murphy GH, Beadle-Brown J, Wing L, Gould J, Shah A, Holmes N. Chronicity of Challenging Behaviours in People with Severe Intellectual Disabilities and/or Autism: A Total Population Sample. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2005; 35(4): 405-18. [Link] [DOI:10.1007/s10803-005-5030-2]
22. Lake JK, Tablon Modica P, Chan V, Weiss JA. Considering efficacy and effectiveness trials of cognitive behavioral therapy among youth with autism: A systematic review. Autism. 2020; 24(7): 1590-1606.‏ [Link] [DOI:10.1177/1362361320918754]
23. Luck KM, Lerman DC, Williams SD, Fletcher VL. Training Special Education Teachers to Select and Implement Appropriate Procedural Variations of Functional Communication Training. Journal of Behavioral Education. 2020: 1-17.‏ [Link] [DOI:10.1007/s10864-020-09401-6]
24. Lindgren S, Wacker D, Schieltz K, Suess A, Pelzel K, Kopelman T, ... & O'Brien M. A randomized controlled trial of functional communication training via telehealth for young children with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 202; 50(12): 4449-4462.‏ [Link] [DOI:10.1007/s10803-020-04451-1]
25. Battaglia D. Functional Communication Training in Children With Autism Spectrum Disorder. Young Exceptional Children. 2017; 20(1): 30-40. [Link] [DOI:10.1177/1096250615576809]
26. Adami S, Falcomata TS, Muething CS, Hoffman K. An evaluation of lag schedules of reinforcement during functional communication training: Effects on varied mand responding and challenging behavior. Behavior Analysis in Practice/ 2017; 10(3), 209-213.‏ [Link] [DOI:10.1007/s40617-017-0179-7]
27. Muharib R, Correa VI, Wood CL, Haughney KL. Effects of functional communication training using GoTalk NowTM iPad® application on challenging behavior of children with autism spectrum disorder. Journal of Special Education Technology. 2019; 34(2): 71-79.‏ [Link] [DOI:10.1177/0162643418783479]
28. Watt N, Wetherby AM, Barber A, Morgan L. Repetitive and stereotyped behaviors in children with autism spectrum disorders in the second year of life. Journal of autism and developmental disorders. 2008; 38(8): 1518-1533.‏ [Link] [DOI:10.1007/s10803-007-0532-8]
29. Huntjens A, Van Den Bosch LW, Sizoo B, Kerkhof A, Huibers MJ, Van Der Gaag M. The effect of dialectical behaviour therapy in autism spectrum patients with suicidality and/or self-destructive behaviour (DIASS): study protocol for a multicentre randomised controlled trial. BMC psychiatry. 2020; 20(1): 1-11.‏ [Link] [DOI:10.1186/s12888-020-02531-1]
30. Gilliam JE. Gilliam autism rating scale-second edition (GARS-2). Austin, TX: Pro-Ed.2006.‏ [Link]
31. Ahmadi Sj, Safari T, Hemmatian M, Khalili Z. The Psychometric Properties of Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2011; 1(1): 87-104. [Persian] [Link]
32. Ehlers S, Gillberg C, Wing L. A Screening Questionnaire for Asperger Syndrome and Other High-Functioning Autism Spectrum Disorders in School Age Children. Journal of Autism and Developmental Disorders. 1999; 29(2): 129-41. [Link] [DOI:10.1023/A:1023040610384]
33. Kasechi M, Behnia F, Mirzaei H, Rezafiani M, Farzi M. Validity and reliability of Persian version of high-functioning autism spectrum screening questionnaire age 7-12. Pajouhan Scientific Journal. 2013;12(1):45-54. [Persian] [Link]
34. Rojahn J, Matson JL, Lott D, Esbensen AJ, Smalls Y. The Behavior Problems Inventory: An Instrument for the Assessment of Self-Injury, Stereotyped Behavior, and Aggression/Destruction in Individuals with Developmental Disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2001; 31(6): 577-88. [Link] [DOI:10.1023/A:1013299028321]
35. Mohammadzadeh A, Rezaie A. Validation of the borderline personality inventory in Iran. J Res Behav Sci. 2011; 5(3): 23-4. [Persian] [Link]
36. Bourke‐Taylor H, Law M, Howie L, Pallant JF. Development of the Child's Challenging Behaviour Scale (CCBS) for mothers of school‐aged children with disabilities. Child: care, health and development. 2010; 36(4): 491-8. [Link] [DOI:10.1111/j.1365-2214.2009.01055.x]
37. Soleimani H, Bashash L. Validation of the Child's Challenging Behavior Scale (CCBS) for Mothers with Special Needs Children.‏ Journal of psychological models and methods. 2015; 5(18): 49-64. [Persian] [Link]
38. Tiger JH, Hanley GP, Bruzek J. Functional communication training: A review and practical guide. Behavior analysis in practice. 2008;1(1): 16-23.‏ [Link] [DOI:10.1007/BF03391716]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

karampour M, hashemi razini H, Gholamali lavasani M, vakili S. The Effectiveness of an Intervention Program based on Functional Communication Training in Stereotyped Behaviors, Challenging Behaviors and self-harming Behaviors in Children with Autism Spectrum Disorder. J Child Ment Health. 2021; 8 (3) :44-57
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1054-fa.html

کرم پور مینو، هاشمی رزینی هادی، غلامعلی لواسانی مسعود، وکیلی سمیرا. اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی بر رفتارهای کلیشه‌ای، رفتارهای کشاکش برانگیز، و رفتارهای آسیب به خود کودکان با اختلال طیف اوتیسم. فصلنامه سلامت روان کودک. 1400; 8 (3) :57-44

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1054-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( دوره هشتم شماره سوم پاییز 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410