:: دوره 9، شماره 2 - ( دوره نهم شماره دوم تابستان 1401 - 1401 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 91-78 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان با اختلال طیف اوتیسم
مینو کرم پور1 ، هادی هاشمی رزینی* 2، مسعود غلامعلی لواسانی3 ، سمیرا وکیلی4
1- واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3- گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
4- گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (914 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال طیف اوتیسم، اختلالی عصب­ روان ­شناختی است که به صورت ثانو­یه­ به مشکلات در عملکردهای شخصی، اجتماعی، و تحصیلی منجر می­ شود. از این جهت پژوهش حاضر با هدف تدوین و اثربخشی برنامه مداخله ­ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی در مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان با اختلال طیف اوتیسم انجام شد.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع نیمه­ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری تمامی کودکان با اختلال طیف اوتیسم سطح یک 4 تا 8 سال شهر تهران در سال ۱۳۹8 و والدین آنان بود. از جامعه آماری مورد نظر تعداد 30 کودک مبتلا به اوتیسم سطح یک با استفاده از معیارهای مختلف از کلینیک پدیده به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه مداخله‌ای را در قالب پانزده جلسه دریافت کرد و گروه گواه برنامه‌های معمول مرکز توانبخشی را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ­ها شامل مقیاس رتبه ­بندی اوتیسم گیلیام (جیمز و گیلیام، 2003)، پرسشنامه غربالگری اوتیسم با سطح یک و آسپرگر (اهلر و گیلبرگ، 1993)، و فهرست ارزشیابی اوتیسم (ریملند و ادلسون، 1999) بودند. در نهایت داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون t همبسته با آلفای تعدیل‌یافته توسط نرم‌افزار SPSS26 تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد برنامه مداخله ­ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی در مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان با اختلال طیف اوتیسم اثربخشی معناداری داشت (0/01P<). اندازه اثر برای مؤلفه­ های مهارت­های اجتماعی(0/87) و مهارت­های ارتباطی (0/92) بود. همچنین نتایج ازمون t همبسته نشان داد تأثیر برنامه آموزش ارتباط کارکردی در مرحله پیگیری نیز در مؤلفه­ های مهارت­های اجتماعی و ارتباطی اثربخش و پایدار بوده است.
 نتیجه ­گیری: با توجه به یافته ­های پژوهش می­ توان نتیجه گرفت که مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی در کودکان اوتیسم را می‌توان با آموزش، ارتقا داده و همچنین از برنامه درمانی مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی می‌توان به‌عنوان یک مداخله اثرگذار در بهبود مهارت ­های اجتماعی و ارتباطی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم استفاده کرد.
شماره‌ی مقاله: 6
واژه‌های کلیدی: کودکان با اختلال طیف اوتیسم، ارتباط کارکردی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت های ارتباطی
متن کامل [PDF 1252 kb]   (321 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/5/15 | پذیرش: 1400/9/9 | انتشار: 1401/7/23XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( دوره نهم شماره دوم تابستان 1401 - 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها