فصلنامه سلامت روان کودک- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 کمیته اجرایی فصلنامه سلامت روان کودک
مدیر اجرایی: محسن باباییسنگلجی
دبیر اجرایی: حسین حیدری
اعضای هیئت اجرایی:

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی
۱ مهندس هادی حجتی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
۲ دکتر سجاد رضایی دکترای روانشناسی
۳ مونا لطیف کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
۴ حسین حیدری کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
۵ سیده زهرا سیدنوری کارشناسی ارشد روانشناسی
۶ محسن بابایی‌سنگلجی کارشناسی ارشد روانشناسی
۷ مصطفی عسگری کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
۸ فاطمه رهبر کارشناسی ارشد روانشناسی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت روان کودک:
http://childmentalhealth.ir/find-1.116.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب