فصلنامه سلامت روان کودک- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

ملاحظات اخلاقی زیر باید توسط همه نویسندگان رعایت شود:

- مؤسسه ­هایی که از آنها برای انجام پژوهش حمایت مالی دریافت شده است حتما ذکر شود.

- اگر مقاله شما شامل مواد و وسایلی است که از منبع دیگری اقتباس شده است، باید در مقاله­ تان به منبع اصلی استناد دهید. به طور کلی کسب مجوز از دارنده حق تکثیر برای بازتولید مواد و وسایل خاص و ارسال ویرایشی از نامه مجوز همراه با دست­نوشته به سردبیر مجله به عهده نویسنده است.

 - نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند. سردبیر نشریه می­ تواند در هر مرحله­ ای از بررسی مقاله، از نویسنده مسئول مقاله درخواست ارائه داده­ ها خام کند.

- صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده، خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.

- بر اساس دستورالعمل اخلاقی سازمان تحقیقات آموزشی ایالات متحده هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی، زبانی، و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد و در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.

- همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی­سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود. 

روان­ شناسان باید آزمودنی­ ها را در رابطه با موارد زیر مطلع کنند: (1) هدف پژوهش، طول مدت پژوهش و روش پژوهش؛ (2) حق­شان برای عدم مشارکت در همه جلسات پژوهش یا کناره ­گیری از پژوهش پس از شروع پژوهش؛ (3) پیامدهای پیش ­بینی شده برای عدم مشارکت در همه جلسات پژوهش یا کناره ­گیری از آن؛ (4) عوامل پیش ­بینی شده منطقی که بر تمایل­ شان جهت شرکت در پژوهش تأثیر می­ گذارند از قبیل احتمال خطر، ناراحتی یا اثرات زیان­ بخش؛ (5) مزایای مربوط به آینده این پژوهش؛ (6) محدودیت ­های رازداری؛ (7) مشوق­ های مشارکت در پژوهش؛ و (8) چه کسی مسئول پرسیدن سؤال در مورد پژوهش و حقوق آزمودنی ­های پژوهش است.

- در کارآزمایی های بالینی، اسامی نمونه‌ها و بیمارستان‌ها، خصوصاً در تصاویر ذکر نشود، اخذ رضایت ­نامه از آزمودنی ­ها بیان شود.

تضاد منافع: نویسندگان، مسئول شناسایی و اعلام موارد مشمول تضاد منافعی هستند که می‌تواند در مورد کارشان سوگیری ایجاد کند. در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز پیوست شود. در مطالعاتی که از طرف شرکت­ های خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود. نویسندگان مقاله باید تمامی  حمایت‌های مالی و ارتباطات شخصی مشمول تضاد منافع را در قسمت تشکر و قدردانی ذکر نمایند.

وظایف داوران

 1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه

 2- سرعت عمل 

3- محرمانه بودن اطلاعات

4- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله

6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت روان کودک:
http://childmentalhealth.ir/find-1.120.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب