[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 66-78 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس ناگویی هیجانی کودکان
بیان نسائی مقدم ، ابوالقاسم یعقوبی ، رسول کرد نوقابی ، خسرو رشید
گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران
چکیده:   (616 مشاهده)
زمینه و هدف: ناگویی هیجانی به ­عنوان دشواری در شناسایی و بیان احساسات، تفکر بیرونی­ محور، و فرایندهای تخیلی محدود، تعریف شده است. بیشتر مطالعات در زمینه ناگویی هیجانی در افراد بزرگسال انجام شده و پژوهش های کمتری جهت ارزیابی ناگویی هیجانی کودکان انجام­ شده است؛ بنابراین هدف این پژوهش ساخت، اعتباریابی، و شناسایی ساختار عاملی مقیاس ناگویی هیجانی کودکان بود.
روش­: این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و جامعه­ آماری آن شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی شهر قروه در سال تحصیلی 99-1398 بود. حجم نمونه شامل 260 دانش­ آموز از جامعه ذکر شده بود که به ­شیوه­ نمونه­ گیری خوشه­ ای تصادفی انتخاب شدند. مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (ریف و همکاران، 2006) جهت تعیین روایی همگرا، و مقیاس محقق ­ساخته­ ناگویی هیجانی کودکان توسط والدین دانش ­آموزان تکمیل شد. داده­ ها به کمک نرم ­افزارهای SPSS 22  و  LISREL 8.5و به روش ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی، و تأییدی تحلیل شدند. همچنین روایی محتوایی این مقیاس توسط 4 نفر از متخصصان حوزه­ روان­ شناسی تأیید شد.
یافته­ ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در بیان احساسات، دشواری در خیال ­پردازی، دشواری در تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی، و تفکر عینی با مقدار ویژه­ بالاتر از 1 توانسته ­اند 59/26 درصد از واریانس گویه­ ها را تبیین کنند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان­ داد که شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد. یافته­ های این پژوهش نشان داد که میزان آلفای کرونباخ برای کل مقیاس70/. و برای هر یک از عوامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در بیان احساسات، دشواری در خیال­ پردازی، دشواری در تشخیص احساسات از تغییرات فیزیولوژیکی، و تفکر عینی به ترتیب 89/.، 81/.، 88/.،60/. و 71/. به ­دست آمد.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می ­توان نتیجه ­گیری کرد که مقیاس 26 گویه­ ای ناگویی هیجانی کودکان از نظر اعتبار و ساختار عاملی، ابزار مناسبی جهت استفاده در حوزه­ های مختلف روان ­شناسی، آموزشی، و پژوهشی است و استفاده از این آن به تمامی متخصصان و پژوهشگران حوزه­ روان­ شناسی، پبشنهاد می­ شود.
واژه‌های کلیدی: ساخت و اعتباریابی، ساختار عاملی، ناگویی هیجانی
متن کامل [PDF 1161 kb]   (501 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/7 | پذیرش: 1399/3/20 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Preece D, Becerra R, Allan A, Robinson, K, Dandy J. Establishing the theoretical components of alexithymia via factor analysis: Introduction and validation of the attention-appraisal model of alexithymia. Pers Individ Dif. 2017; 119: 341-52. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2017.08.003]
2. Li S, Zhang B, Guo Y, Zhang J. The association between alexithymia as assessed by the 20-item Toronto Alexithymia Scale and depression: A meta-analysis. Psychiatry Research. 2015; 227(1): 1-9. [Link] [DOI:10.1016/j.psychres.2015.02.006]
3. Roh D, Kim W J, Kim C H. Alexithymia in Obsessive-Compulsive Disorder. J Nerv Ment Dis. 2011; 199(9): 690-5. [Link] [DOI:10.1097/NMD.0b013e318229d209]
4. O'Driscoll C, Laing J, Mason O. Cognitive emotion regulation strategies, alexithymia and dissociation in schizophrenia, a review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2014; 34(6): 482-95. [Link] [DOI:10.1016/j.cpr.2014.07.002]
5. Frewen P A, Dozois D J A, Neufeld RWJ, Lanius R A. Meta-analysis of alexithymia in posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress. 2008; 21: 243-6. [Link] [DOI:10.1002/jts.20320]
6. Berthoz S, Hill E L. The validity of using self-reports to assess emotion regulation abilities in adults with autism spectrum disorder. Eur Psychiatry. 2005; 20: 291-8. [Link] [DOI:10.1016/j.eurpsy.2004.06.013]
7. Westwood H, Kerr-Gaffney J, Stahl D, Tchanturia K. Alexithymia in eating disorders: systematic review and meta-analyses of studies using the Toronto alexithymia scale. J Psychosom Res. 2017; 99: 66-81. [Link] [DOI:10.1016/j.jpsychores.2017.06.007]
8. Shabahang R, Sedighian S F, Rahimi Nezhad A, Soltani Shal R. Role of Difficulties in Emotional Regulation and Alexithymia in Prediction of Bullying. J Child Ment Health. 2019; 6 (3):40-50. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/jcmh.6.3.5]
9. Zabihi Hesari N K, Hoveizeh Z, Mokhtari Yousefabad S E, Hoseini T, Bahadori Jahromi S. The Effect of Social Skills Training on Subjective Well-being, Alexithymia, and Social Competence in Children with Oppositional Defiant Disorder. J Child Ment Health. 2019; 6 (3):138-148. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/jcmh.6.3.13]
10. Mattila A K SSI, Salminen J K, Huhtala H, Sintonen H, Joukamaa. Alexithymia and health-related quality of life in a general population. Psychosomatics. 2009; 50: 59-68. [Link] [DOI:10.1176/appi.psy.50.1.59]
11. Steinweg D L, Dallas A P, Rea W S. Fibromyalgia: unspeakable suffering, a prevalence study of alexithymia. Psychosomatics. 2011; 52(3): 255-62. [Link] [DOI:10.1016/j.psym.2010.12.022]
12. Zebardast A, Shafieetabar M. Positive/ Negative Affect, Strategies of Cognitive Emotion Regulation and Alexithymia in Female Patients with Migraine Headache. J Child Ment Health. 2019; 6 (2):180-193. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/jcmh.6.2.16]
13. Jenkins M L. Alexithymia in minority children: assessment, intervention, and implications. PhD Dissertation, Regent University. 2018. [Link]
14. Reyno S M, Simmons M, Kinley J A. meta-analytic study examining the relationship between alexithymia and dissociation in psychiatric and nonclinical populations. Research in Psychotherapy: Psychopathology. 2020; 23 (1):99-107. [Link] [DOI:10.4081/ripppo.2020.439]
15. Way I, Yelsma P, Van Meter, A, Black-Pond C. Understanding alexithymia and language skills in children: Implications for assessment and intervention. Language, Speech and Hearing Services in Schools. 2007; 38 (2): 128-39. [Link] [DOI:10.1044/0161-1461(2007/013)]
16. Grynberg D, Luminet O, Corneille O, Grèzes J, Berthoz S. Alexithymia in the interpersonal domain: A general deficit of empathy?. J Individ Differ. 2010; 49 (8): 845-50. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2010.07.013]
17. Gaher R M, Arens A M, Shishido H. Alexithymia as a Mediator between Childhood Maltreatment and Impulsivity. Stress Health. 2013; 31(4): 274-80. [Link] [DOI:10.1002/smi.2552]
18. Marohn R C. Management of the assaultive adolescent. Hosp Community Psychiatry. 1992; 43(6): 622-4. [Link] [DOI:10.1176/ps.43.6.622]
19. Rieffe C, De Rooij M. The longitudinal relationship between emotion awareness and internalizing symptoms during late childhood. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012; 21(6): 349-56. [Link] [DOI:10.1007/s00787-012-0267-8]
20. Bagby R M, Parker J D, Taylor G J. The twenty-item Toronto Alexithymia scale I. item selection and cross-validation of the factor structure. J Psychosom Res. 1994; 38: 23-32. [Link] [DOI:10.1016/0022-3999(94)90005-1]
21. Besharat M A. Relation of alexithymia with ego defense styles. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008; 10 (39): 181-90. [Persian]. [Link]
22. Rieffe C, Oosterveld P, Meerum Terwogt M. An alexithymia questionnaire for children: factorial and concurrent validation results. Personality Individ Differ. 2006; 40(1): 123-33. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2005.05.013]
23. Vorst H C M, Bermond B. Valdity and reliability of the Bermond-Vorst alexithymia questionnaire. Personality Individ Differ. 2001; 30: 413-34. [Link] [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00033-7]
24. Preece D, Becerra R, Robinson K, Dandy J, Allan A. The psychometric assessment of alexithymia: Development and validation of the Perth Alexithymia Questionnaire. Personality Individ Differ. 2018; 132: 32-44. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2018.05.011]
25. Makvandi B, Haydarei A R, Shehni Yailagh M, Najarian B, Askery P. Construction and validation of a scale for the measurement of alexithymia in university student. Journal of American Science. 2011; 7(12): 325-9. [Link]
26. Pahlevan M, Besharat M A, Borjali A, Farahani H. The mediator role of alexithymia between ego defense styles and the intensity of pain in patients with chronic pain. JAP. 2019; 10 (3):1-12. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nesai Moghadam B, Yaghoobi A, Kordnoghabi R, Rashid K. Construction and Determination of Psychometric Properties of Children's Alexithymia Scale. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :66-78
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1013-fa.html

نسائی مقدم بیان، یعقوبی ابوالقاسم، کرد نوقابی رسول، رشید خسرو. ساخت و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس ناگویی هیجانی کودکان. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :66-78

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1013-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312