[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 294-311 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود کنش های اجرایی کودکان مبتلا به نارساخوانی
نازنین عباسی فشمی ، بهمن اکبری ، عباسعلی حسین خانزاده
گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (133 مشاهده)
زمینه و هدف: نارساخوانی به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات یادگیری، علت بسیاری از موارد افت تحصیلی دانش ­آموزان دبستانی است. روش­های مختلفی در سال ­های اخیر برای درمان این اختلال در سطوح پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گرفته است که پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی توانبخشی ‌شناختی و نوروفیدبک بر بهبود کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال نارساخوانی انجام شد.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش ­آزمون-پس ­آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی کودکان پسر 8 تا 12 ساله مبتلا به نارساخوانی مراجعه‌کننده به مراکز ناتوانی­های یادگیری ناحیه سه شهر تهران در سال 1398 تشکیل می‌دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 36 دانش­آموز انتخاب، و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (12 دانش­آموز در هر گروه) به صورت تصادفی جایدهی شدند. برای یک گروه آزمایش، مداخله توانبخشی ‌شناختی در 11 جلسه 60 دقیقه‌ای؛ و برای گروه آزمایش دوم، مداخله نوروفیدبک در 30 جلسه 45 دقیقه ­ای اجرا شد؛ این در حالی است که افراد گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. هر سه گروه در مراحل پیش ­آزمون، پس‌آزمون، و پیگیری دو ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی نما (کرمی‌نوری و مرادی، 1387) و فرم کوتاه پرسشنامه درجه ­بندی رفتاری کنش­ های اجرایی (جرارد و همکاران، 2000)؛ و برای تحلیل داده‌های به دست آمده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد که تأثیر توانبخشی ­شناختی و نوروفیدبک بر بهبود مؤلفه ­های کنش­ های اجرایی در هر دو مرحله پس‌آزمون و پیگیری مجدد، معنادار است (0/05>P). همچنین نتایج نشان داد که بین تأثیر این دو شیوه در مؤلفه‌های کنش ­های اجرایی، تفاوت معنادار وجود ندارد (0/05P>)؛ اما بین نمرات هر دو گروه آزمایش با گروه گواه، تفاوت معنا­دار مشاهده شد (0/05>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته ­های این مطالعه می­توان نتیجه­ گیری کرد که توانبخشی ‌شناختی با ارتقای توانایی‌های ذهنی و شناختی، و روش نوروفیدبک با ارائه پسخوراندهای مثبت و منفی به آزمودنی و تقویت مهارت خودنظم‌جویی، در بهبود کنش‌های اجرایی کودکان نارساخوان مؤثر است.
واژه‌های کلیدی: نارساخوانی، کنش‌های اجرایی، توانبخشی‌ شناختی، نوروفیدبک
متن کامل [PDF 1591 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/10 | پذیرش: 1399/3/31 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Ward A, Bush H, Braaten EB. Reading disorders/dyslexia. In: Wilson HK, Braaten EB, editors. The Massachusetts general hospital guide to learning disabilities: Assessing learning needs of children and adolescents. Cham: Springer International Publishing; 2019, pp: 21-37. [Link] [DOI:10.1007/978-3-319-98643-2_2]
2. Stoker G, Drummond K, Massengale C, Bahr C, Lin S, Vaughn S. Dyslexia and related disorders reporting study. American Institutes for Research; 2019. [Link]
3. Yousefi E, Faramarzi S, Malek Pour M, Yarmohammadian A. Comparison of the effect of executive functions training and barkley's model on reading performance and academic self-concept in students with dyslexia. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020; 6(4): 51-62. [Persian]. [Link]
4. Javanmard G, Asadollahifam S. Comparison of executive functions of mathematical learning disabled children with reading, writing learning disabled and normal children. Neuropsychology. 2017; 3(10): 39-50. [Persian]. [Link]
5. Isquith PK, Roth RM, Gioia G. Contribution of rating scales to the assessment of executive functions. Appl Neuropsychol Child. 2013; 2(2): 125-132. [Link] [DOI:10.1080/21622965.2013.748389]
6. Bull R, Lee K. Executive functioning and mathematics achievement. Child Development Perspectives. 2014; 8(1): 36-41. [Link] [DOI:10.1111/cdep.12059]
7. Moin N, Asadi Gandomani R, Amiri M. The effect of neurofeedback on improving executive functions in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Archives of Rehabilitation. 2018; 19(3): 220-227. [Persian]. [Link] [DOI:10.32598/rj.19.3.220]
8. Yousefi R, Soleimani M, Ghazanfariyanpoor S. Comparison between switching and creativity among bilingual and monolingual children. Archives of Rehabilitation. 2017; 18(1): 1-12. [Persian]. [Link] [DOI:10.21859/jrehab-18011]
9. Serpell ZN, Esposito AG. Development of executive functions: implications for educational policy and practice. Policy Insights Behav Brain Sci. 2016; 3(2): 203-210. [Link] [DOI:10.1177/2372732216654718]
10. Munro BA, Weyandt LL, Marraccini ME, Oster DR. The relationship between nonmedical use of prescription stimulants, executive functioning and academic outcomes. Addict Behav. 2017; 65: 250-257. [Link] [DOI:10.1016/j.addbeh.2016.08.023]
11. Mahmood Alilou M, Hashemi Nosratabad T, Fallahi A. Comparing executive functions inhibition response and sustained attention in children with learning disabilities in mathematics and normal children. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2015; 10(35): 27-36. [Persian]. [Link]
12. Hasanvandi S, Saleh Ardestani S, Ghazi Sh, Hasanvand B, Yadi F. Comparison of executive functions in students with and without specific learning disability with the characteristic reading and writing. Yafteh. 2017; 18(4): 30-39. [Persian]. [Link]
13. Mohamadi F, Karami J, Hashemi T. The effect of fernald multisensory and practice-repetition in the improvement of reading disabilities in school students. Journal of Psychological Achievements. 2011; 18(1): 169-190. [Persian]. [Link]
14. D'Mello AM, Gabrieli JDE. Cognitive neuroscience of dyslexia. Lang Speech Hear Serv Sch. 2018; 49(4): 798-809. [Link] [DOI:10.1044/2018_LSHSS-DYSLC-18-0020]
15. Wood RL, Fussey I. Towards a model of cognitive rehabilitation. In: Wood RL, Fussey I, editor. Cognitive rehabilitation in perspective. Routledge; 2018, pp: 3-26. [Link] [DOI:10.4324/9780429490088-2]
16. Baltaduoniene D, Kubilius R, Mingaila S. Computer-based cognitive rehabilitation for cognitive functions after stroke. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018; 81(3): 269-277. [Link] [DOI:10.14735/amcsnn2018269]
17. Balea M, Muresanu D, Alvarez A, Homberg V, Bajenaru O, Guekht A, et al. VaD - an integrated framework for cognitive rehabilitation. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2018; 17(1): 22-33. [Link] [DOI:10.2174/1871527317666180219164545]
18. Abbariki A, Yazdanbakhsh K, Momeni K. Investigating the effect of of computer-based cognitive rehabilitation on reducing cognitive avoidance in Students with Specific Learning disorder. Psychology of Exceptional Individuals. 2019; 9(33): 69-96. [Persian]. [Link]
19. Radfar F, Nejati V, Fathabadi J. The impact of cognitive rehabilitation on working memory and verbal fluency in dyslexic students (a single case study). Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2016; 11(40): 17-26. [Persian]. [Link]
20. Afshari A, Rezaei R. The effectiveness of Sand Smart software on executive functions (focused attention, the ability to organize and plan, and auditory and visual work memory) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities. 2019; 8(3): 26-48. [Persian]. [Link]
21. Anjum A. Impact of cognitive remediation therapy on working memory, episodic memory, and attention in individuals with diagnosed or possible dyslexia [Doctoral Thesis]. [Dublin, Ireland]: School of Business, BA (Honours) in Psychology, National College of Ireland; 2019, pp: 1-11. [Link]
22. Akyurek G, Efe A, Kilic BG, Bumin G. The effect of cognitive therapy on executive functions and occupational routines in children with dyslexia. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2018; 99(10): e19. [Link] [DOI:10.1016/j.apmr.2018.07.062]
23. Hosseinkhanzadeh A, Latif Zanjani M, Taher M. Efficacy of computer-assisted cognitive remediation (CACR) on improvement executive functions and reading performance of students with dyslexia. Neuropsychology. 2017; 2(7): 27-46. [Persian]. [Link]
24. Aghaei Sabet SS, Banijamali S, Dehshiri G. Effectiveness of cognitive rehabilitation of verbal and visuospatial working memory in improving the mathematical performance of students with dyscalculia. Journal of Exceptional Children. 2018; 18(2): 5-22. [Persian]. [Link]
25. Bayrami M, Movahedi Y, Ahmadi E. The effectiveness of cognitive rehab on the selective- divided attention and working memory in students with dyslexia & dyscalculia disabilities. Neuropsychology. 2017; 3(8): 9-28. [Persian]. [Link]
26. Shaw DR. A systematic review of pediatric cognitive rehabilitation in the elementary and middle school systems. NeuroRehabilitation. 2016; 39(1): 119-123. [Link] [DOI:10.3233/NRE-161343]
27. Azizi A, Drikvand FM, Sepahvandi MA. Comparison of the effect of cognitive rehabilitation and neurofeedback on sustained attention among elementary school students with specific learning disorder: a preliminary randomized controlled clinical trial. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2018; 43(4): 301-307. [Link] [DOI:10.1007/s10484-018-9410-8]
28. Seilsepour M, Hamounpeyma E, Pirkhaefi A. The effect of Neurofeedback therapy sessions on female elementary students with attention deficit and Hyperactivity in Varamin city, in 2013. Navid No. 2015; 18(60): 24-33. [Persian]. [Link]
29. Brandeis D. Neurofeedback training in ADHD: More news on specificity. Clinical Neurophysiology. 2011; 5(122): 856-857. [Link] [DOI:10.1016/j.clinph.2010.08.011]
30. Marzbani H, Marateb HR, Mansourian M. Neurofeedback: A comprehensive review on system design, methodology and clinical applications. Basic Clin Neurosci. 2016; 7(2): 143-158. [Link] [DOI:10.15412/J.BCN.03070208]
31. Cruz-Rodrigues C, Barbos T, Toledo-Piza CMJ, Miranda MC, Buen OFA. Neuropsychological characteristics of dyslexic children. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2014; 27(3): 539-546. [Link] [DOI:10.1590/1678-7153.201427315]
32. Hojabrnia R, Tahmasebi Boroujeni S. Improvement of visual and spatial memory as a result of neurofeedback with an emphasis on decreasing beta wave and increasing SMR wave. Neuropsychology. 2018; 4(13): 21-34. [Persian]. [Link]
33. Sharifi K, Babamir H. Efficacy of neurofeedback on Brain executive functions in children with mathematics disorder. Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal (RRJ). 2018; 7(6): 17-34. [Persian]. [Link]
34. Bruno B-V, Diego FR-R, Blanca T-C, Alvaro A-R, Gonzalo S-VJ. Neurofeedback training system with audiovisual stimuli for the attention state induction during cognitive processes [Conference Paper]. [Mexico City, Mexico]: 14th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE); 2017, pp: 1-4. [Link] [DOI:10.1109/ICEEE.2017.8108883]
35. Eroğlu G, Aydın S, Çetin M, Balcisoy S. Improving cognitive functions of dyslexies using multi-sensory learning and EEG neurofeedback [Conference Paper]. [Izmir, Turkey]: 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU); 2018, pp: 1-4. [Link] [DOI:10.1109/SIU.2018.8404711]
36. Nazari M, Taghizadeh S, Jahan A, Hashemi T, Mirnassab M. The effectiveness of neurofeedback training in reading performance and phonological awareness in dyslexic students. Journal of Modern Psychological Researches. 2014; 9(35): 189-210. [Persian]. [Link]
37. Sabaghi A, Rezaee M, Mirzakhani N, Irani A, Tabatabaee SM. Effectiveness of neurofeedback training on reading performanceand working memory in students with dyslexia. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(3): 11-20. [Persian]. [Link]
38. Heydarinasab L, Madani AS, Yaghoubi H, Rostami R, Kazemi R. The effectiveness of neurofeedback with computrized training in improving working memory in adults with attention deficit disorder/ hyperactivity. Yafteh. 2016; 18(1): 101-112. [Persian]. [Link]
39. Narimani M, Mohajeri Aval N, Ensafi E. Examining the effectiveness of neurofeedback treatment in brainwave, executive function and math performance of children with specific learning disorder with mathematics specifier. Journal of Learning Disabilities. 2017; 6(3): 122-142. [Persian]. [Link]
40. Vosooghifard F, Alizadeh Zarei M, Nazari MAl, Kamali M. The effect of neurofeedback training and neurofeedback with occupational therapy based on cognitive rehabilitation on executive functions in autistic children. Journal of Modern Rehabilitation. 2013; 7(2): 28-34. [Persian]. [Link]
41. Sahragard M, Alipour A, Zare H, Roshan R, Moodi M. Effectiveness of powell's cognitive rehabilitation with neurofeedback in improving executive functions, memory, and attention to veterans with post-traumatic stress disorder. Iranian Journal of War and Public Health. 2018; 10(4): 187-193. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/ijwph.10.4.187]
42. Heidari T, Amiri S, Molavi H. Effectiveness of Davis dyslexia correction method on reading performance of dyslexic children. Journal of Applied Psychology. 2012; 6(2): 41-58. [Persian]. [Link]
43. Rezaei A, Kermanizadeh R. The effect of reciprocal teaching on comprehension and reading improvement in fifth grades of elementary female students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities. 2015; 4(4): 49-65. [Persian]. [Link]
44. Nodei K, Sarami G, Keramati H. The relation between function and working memory capacity and Students' reading performance: The role of age, sex and intelligence. Journal of Cognitive Psychology. 2016; 4(3): 11-20. [Persian]. [Link]
45. Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P, Dahlström K, et al. Computerized training of working memory in children with ADHD--a randomized, controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005; 44(2): 177-186. [Link] [DOI:10.1097/00004583-200502000-00010]
46. Hamzeloo M, Mashhadi A, Salehi-Fadardi J. The effectiveness of inhibition and working memory training on adhd and comorbid symptoms of prison inmates with adult attention deficithyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychology. 2014; 6(1): 1-13. [Persian]. [Link]
47. Stevens J P. Applied multivariate statistics for the social sciences. Fifth Edition. Routledge; 2012. [Link] [DOI:10.4324/9780203843130]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi Fashami N, Akbari B, Hossein Khanzadeh A A. Comparison of the Effectiveness of Cognitive Rehabilitation and Neurofeedback on Improving the Executive Functions in Children with Dyslexia. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :294-311
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1070-fa.html

عباسی فشمی نازنین، اکبری بهمن، حسین خانزاده عباسعلی. مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود کنش های اجرایی کودکان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :294-311

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1070-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237