[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( دوره هشتم شماره دوم تابستان 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 16-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه مداخله‌ای چندوجهی (آموزش یکپارچگی حسی- حرکتی در سطح کودک و والدین) بر نگرش و عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان
رقیه کریمی لیچاهی1 ، بهمن اکبری* 1، عباسعلی حسین خانزاده2 ، سامره اسدی مجره1
1- گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2- گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران و گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1019 مشاهده)
زمینه و هدف: نگرش و عملکرد خواندن دانش‌آموزان با نارساخوانی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت یا شکست در عملکرد تحصیلی ایفا کند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه مداخله‌ای چندوجهی (آموزش یکپارچگی حسی- حرکتی در سطح کودک و والدین) بر نگرش و عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان انجام شد.
روش: طرح این پژوهش شبه ­تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان نارساخوان مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنها نمونه‌ای به حجم 40 دانش­آموز به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای‌دهی شدند. ابزار‌های پژوهش شامل نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان (2003)، مقیاس نگرش خواندن (مک­ کنا و کر، 1990)، آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی، 1384) بود. برنامه مداخله‌ای چندوجهی در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای فقط روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه فقط آموزش ­های معمول مراکز آموزشی خود را دریافت می­کردند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد برنامه آموزش یکپارچگی حسی-حرکتی در سطح کودک و والدین بر نگرش و عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان مؤثر است (0/01> P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر مؤثر بودن برنامه مداخله‌ای، می‌توان آموزش تعاملی مادر و کودک مبتنی بر این روش را به‌عنوان یک گزینه مناسب در طراحی برنامه‌های روان­شناختی و تحصیلی برای کودکان با نارساخوانی در نظر گرفت.
شماره‌ی مقاله: 1
واژه‌های کلیدی: مداخله ‌چندوجهی، یکپارچگی حسی- حرکتی، کودک و والدین، نگرش و عملکرد خواندن، دانش‌آموزان نارساخوان
متن کامل [PDF 1265 kb]   (521 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/23 | پذیرش: 1400/3/24 | انتشار: 1400/6/20
فهرست منابع
1. National Joint Committee on Learning Disabilities. Learning disabilities: Implications for policy regarding research and practice: A report by the National Joint Committee on Learning Disabilities March 2011. Learning Disability Quarterly; 34(4), 237-241. [Link] [DOI:10.1177/0731948711421756]
2. Shaywitz SE, Shaywitz BA. Reading disability and the brain. In: Scherer M, editor. On developing readers: Readings from educational leadership (EL essentials). ASCD. 2016, pp: 146-151. [Link]
3. Sainio PJ, Eklund KM, Ahonen TPS, Kiuru NH. The role of learning difficulties in adolescents' academic emotions and academic achievement. J Learn Disabil. 2019; 52(4): 287-298. [Link] [DOI:10.1177/0022219419841567]
4. Tyler EJ, Hughes JC, Beverley M, Hastings RP. Improving early reading skills for beginning readers using an online programme as supplementary instruction. European Journal of Psychology of Education. 2015; 30(3): 281-294. [Link] [DOI:10.1007/s10212-014-0240-7]
5. Roitsch J, Watson S. An overview of dyslexia: definition, characteristics, assessment, identification, and intervention. Science Journal of Education. 2019; 7(4): 81-86. [Link] [DOI:10.11648/j.sjedu.20190704.11]
6. American Psychiatric Association. Diagnotic and statistical manual of mental disorders (5thed). Arlington، VA: American psychiatric publishing; 2013. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
7. Miller P, Kupfermann A. The role of visual and phonological representations in the processing of Written words by readers with diagnosed dyslexia: Evidence frome a morkings memory task. Dyslexia. 2009; 59(1): 12-33. [Link] [DOI:10.1007/s11881-009-0021-1]
8. Menghini D, Finzi A, Carlesimo G A, Vicari S. Working memory impairment in children with developmental dyslexia: Is it just a phonological deficity. Developmental Neuropsychology. 2011; 36(2): 199-213. [Link] [DOI:10.1080/87565641.2010.549868]
9. Jeffries S, Everatt J, Working memory: Its role in dyslexia and other specific learning difficulties. Dyslexia. 2004; 10(3): 196-214. [Link] [DOI:10.1002/dys.278]
10. Schuchardt K, Bockmann A، Borneman G، Maehler C. Working memory functioning in children with learning disorders and specific language impairment. Topics in Language Disorders. 2013; 33(4): 298-312. [Link] [DOI:10.1097/01.TLD.0000437943.41140.36]
11. Alloway T P. Working memory,but not IQ, predicts subsequent learning in children with learning difficulties. European Journal of Psychological Assessment. 2009; 25(2): 92-98. [Link] [DOI:10.1027/1015-5759.25.2.92]
12. Bannach-Brown A. Visual-motor integration in developmental dyslexia. 2014. https: //www. researchgate. net/publication/280045349_Visual-otor_integration_in_developmental_dyslexia [Link]
13. Crawford SG, Dewey D. Co-occurring disorders: a possible key to visual perceptual deficits in children with developmental coordination disorder؟ Human Movement Science. 2008; 27(1): 154-69. [Link] [DOI:10.1016/j.humov.2007.09.002]
14. Fletcher JM, Lyon GR, Fuchs LS, Barnes MA. Learning disabilities: From identification to intervention. New York: Guilford Press; 2018.[Link]
15. Polychroni F, Koukoura K, Anagnostou I. Academic self-concept، reading attitudes and approaches to learning of children with dyslexia: do they differ from their peers؟ European Journal of Special Needs Education. 2006; 21(4): 415-430. [Link]. [DOI:10.1080/08856250600956311]
16. Yahyazadeh A, Karimi R, Hassannia Jorshari M. Motivation. Self -concept and attitudes toward reading in students with dyslexia. J Child Ment Health. 2016; 3 (3): 31-42. [Persian] [Link]
17. Chapman J W, Tunmer W E, Prochnow JE. Early reading-related skills and performance، reading self-concept، and the development of academic self-concept: A longitudinal study. J Educ Psychol. 2000; 92(4), 703-708. [Link] [DOI:10.1037/0022-0663.92.4.703]
18. Wood SE, Wood E G, Boyd D. The world of psychology. social & applied psychology. Rolling Meadows: IL: Riverside; 2007. [Link]
19. Mihandoost Z, Elias H, Sharifah SH, Mahmud RA. Comparison of the reading motivation and reading attitude of students with dyslexia and students without dyslexia in the elementary schools in Ilam, Iran. International Journal of Psychological Studies. 2011; 3)1:( 17-27.[Persian] [Link] [DOI:10.5539/ijps.v3n1p17]
20. Critz C, Blake K, Nogueira E. Sensory processing challenges in children. JNP. 2015; 11(7),710-16. [Link] [DOI:10.1016/j.nurpra.2015.04.016]
21. Humphries T، Wright M، McDougall B، Vertes J. The Efficacy of sensory integration therapy for children with learning disability. Journal Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 1990; 10,1-17.[Link] [DOI:10.1080/J006v10n03_01]
22. Harland A, Swarbrick C, Haines D. The impact of sensory integration groups on the participation of children and young people with learning disabilities: perceptions of therapists and teaching staff. Brighton Journal of Research in Health Sciences. 2017; 3(1): 1-10. [Link]
23. Rajabi Fard F, Esteki M, Poushneh K, Alizadeh M. Effectiveness of sensory learning programs in visual and perceptual skills of children with learning disabilities. International Journal of Psychology and Behavioral Research. 2014; 3،6, 517-525. [Link]
24. Mahvash VA, Parhoon K, Pooshaneh K. The Effectiveness of Sensory-Motor Integration on Balance and Reading Performance in Children with Dyslexia. RBS. 2016; 14 (2): 257-263. [Persian] [Link]
25. Polatajko HJ, Kaplan BJ, Wilson BN. Sensory integration treatment for children with learning disabilities: Its Status 20 Years Later. OTJR. 1992;12(6): 323-341. [Link] [DOI:10.1177/153944929201200601]
26. Farid F, Kamkary K, Safarinia M, Afroz S. The comparison of diagnostic validity of new version of tehran- stanford binet intelligence scales (TSB-5) and wechsler intelligence scales for children- fourth edition (WISC-4) in children with learning disability. Journal of Learning Disabilities, 2015; 4(2): 70-83. [Persian] [Link]
27. Sadeghi A, Rabiee M, Abedi MR. Validation and reliability of the wechsler intelligence scale for children-IV. Developmental Psychology: Iranian Psychologists. 2011; 7(28): 377-386. [Persian] [Link]
28. McKenna MC, Kear DJ. Measuring attitude toward reading: A new tool for teachers. Read Teach. 1990; 43(9): 626-639. [Link] [DOI:10.1598/RT.43.8.3]
29. Asghari Nekah SM, Saeedi Rezvani M, Azadfar N،,Baghgoli H. Elementary aschool students attitudes towar reading: Differences by gender، classification، economic، social and grade school libraries. School Libraries. 2009:429-444. [Persian] [Link]
30. Ghobari-Bonab B, Afrooz Gh, Hasanzadeh S,، Bakhshi J, Pirzadi H. The impact of teaching active metacognitive thinking-oriented strategies and self monitoring on realing comprehension of students with the reading difficulties. Journal of Learning Disabilities. 2012; 1(2): 77-97. [Persian] [Link]
31. Moradi A, Hosaini M, Kormi Nouri R, Hassani J, Parhoon H. Reliability and validity of reading and dyslexia test (NEMA). Advances in Cognitive Sciences. 2016; 18 (1) :22-34. [Persian] [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimi Lichahi R, Akbari B, Hoseinkhanzadeh A A, Asadi Majreh S. The Effect of a Multidimensional Intervention Program (Sensory-Motor Integration Training for Child and Parent) on Reading Attitudes and Performance of Students with Dyslexia. J Child Ment Health. 2021; 8 (2) :1-16
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1127-fa.html

کریمی لیچاهی رقیه، اکبری بهمن، حسین خانزاده عباسعلی، اسدی مجره سامره. تأثیر برنامه مداخله‌ای چندوجهی (آموزش یکپارچگی حسی- حرکتی در سطح کودک و والدین) بر نگرش و عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان. فصلنامه سلامت روان کودک. 1400; 8 (2) :16-1

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1127-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( دوره هشتم شماره دوم تابستان 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4374