[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( دوره هشتم شماره چهارم زمستان 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 28-16 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی پسخوراند زیستی بر بهبود عملکرد خواندن و ادراک دیداری- حرکتی کودکان با نارساخوانی
نازنین عباسی فشمی* 1، بهمن اکبری2 ، عباسعلی حسین خانزاده3
1- دانشجوی دکتری، گروه روان­ شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2- استاد گروه روان­ شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
3- دانشیار مدعو گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت و دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1089 مشاهده)
زمینه و هدف: نارساخوانی به عنوان اختلال عصبی تحولی رایج در دوران کودکی می­تواند فرایند تحصیلی دانش­آموزان را با آسیب جدی مواجه کند و بر اساس مطالعات انجام شده، پسخوراند زیستی می­تواند به حل برخی از مشکلات این کودکان کمک کند. بدین ترتیب مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی پسخوراند زیستی بر بهبود عملکرد خواندن و ادراک دیداری- حرکتی کودکان با نارساخوانی انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش ­آموزان پسر 8 تا 12 سال با اختلال نارساخوانی مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری ناحیه سه شهر تهران در سال 1398 بود. نمونه پژوهش شامل 24 نفر از جامعه آماری مذکور بودند که به روش نمونه­ گیری در دسترس و به شیوه داوطلبانه و بر حسب شرایط ورود و خروج ، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه (12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه گواه) جای دهی شدند. ابزارهای گردآوری داده ­های این پژوهش شامل آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی (نما) (کرمی‌نوری و مرادی، 1384) و آزمون ادراک دیداری- حرکتی بندرگشتالت (لورتا بندر، 1938) بود. گروه مداخله تحت 30 جلسه 45 دقیقه­ ای برنامه مداخله ­ای پسخوراند زیستی قرار گرفت، در حالی که گروه گواه فقط آموزش ­معمول مراکز اختلالات یادگیری را دریافت می کرد. تحلیل داده ­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در محیط SPSS-22 انجام شد. 
یافته ­ها: نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که پسخوراند زیستی باعث بهبود عملکرد خواندن و کاهش خطای شکل، خطای ترکیب، خطای چرخش، خطای تداوم و در نتیجه بهبود ادراک دیداری حرکتی کودکان مبتلا به نارساخوانی شده است (0/01>p).
نتیجه­ گیری: روش پسخوراند زیستی می­تواند با استفاده از اصول یادگیری شرطی ­سازی عاملی به تغییر و بهبود امواج مغزی، تقویت مهارت خودنظم‌جویی، ارتقای عملکرد مغزی، و در نتیجه بهبود عملکرد خواندن و ادراک دیداری- حرکتی کودکان با نارساخوانی کمک کند.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: پسخوراند زیستی، عملکرد خواندن، ادراک دیداری- حرکتی، نارساخوانی
متن کامل [PDF 1216 kb]   (350 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/6/24 | پذیرش: 1400/8/11 | انتشار: 1400/11/24
فهرست منابع
1. Strohmeier D, Gradinger P, Wagner P. Intercultural Competence Development Among University Students from a Self-Regulated Learning Perspective. Zeitschrift für Psychologie. 2017. [Link] [DOI:10.1027/2151-2604/a000282]
2. Ward A, Bush H, Braaten EB. Reading disorders/dyslexia. The Massachusetts General Hospital guide to learning disabilities. 2019; 21-37. [Link] [DOI:10.1007/978-3-319-98643-2_2]
3. Snowling MJ, Hulme C, Nation K. Defining and understanding dyslexia: past, present and future. Oxford Review of Education. 2020; 46(4): 501-513. [Link]‌ [DOI:10.1080/03054985.2020.1765756]
4. HosseinKhanzadeh A. The effect of time management training on stress reduction and test anxiety of students with dyslexia. Journal of psychologicalscience. 2018; 16(64): 508-525.‌ [Link]‌
5. Fletcher JM, Grigorenko EL. Neuropsychology of Learning Disabilities: The Past and the Future. J Int Neuropsychol Soc. 2017; 23(9-10):930-940. [Link] [DOI:10.1017/S1355617717001084]
6. Kenten C, Wray J, Gibson F, Russell J, Tuffrey‐Wijne L, Oulton K. To flag or not to flag: Identification of children and young people with learning disabilities in English hospitals. J Appl Res Intellect Disabil. 2019; 32(5):1176-1183. [Link] [DOI:10.1111/jar.12608]
7. Fletcher JM, Lyon GR, Fuchs LS, Barnes MA. Learning disabilities: From identification to intervention. Guilford Publications.‌ 2018. [Link]
8. Jethwani LM, Subhashini R. Analysing underlying Cognitive Process in Reading and Spelling among Dyslexic Students.‌ .‌ International Journal of Management Research and Social Science. 2019; 4(6): 17-20. [Link] [DOI:10.30726/ijmrss/v6.i4.2019.64001]
9. Torgesen JK. Phonologically based reading disabilities: Toward a coherent theory of one kind of learning disability. In Perspectives on learning disabilities. 2018, pp: 106-135.‌ [Link] [DOI:10.4324/9780429498381-5]
10. Capellini SA, Sellin L, D'Angelo I, Del Bianco N, Giaconi C, Germano GD. Visual-Motor Perception and Handwriting Performance of Students with Mixed Subtype Dyslexia. In Dyslexia. IntechOpen. 2021. [Link]
11. Meng ZL, Wydell TN, Bi HY. Visual-motor integration and reading Chinese in children with/without dyslexia. Reading and Writing. 2019; 32(2): 493-510.‌ [Link] [DOI:10.1007/s11145-018-9876-z]
12. Doty N. Nonverbal Learning Disability. In The Massachusetts General Hospital Guide to Learning Disabilities. 2019, pp. 103-117. Humana Press, Cham. [Link]‌ [DOI:10.1007/978-3-319-98643-2_6]
13. D'Mello AM, Gabrieli JD. Cognitive neuroscience of dyslexia. Language, speech, and hearing services in schools. 2018; 49(4): 798-809.‌ [Link]‌ [DOI:10.1044/2018_LSHSS-DYSLC-18-0020]
14. Zarenezhad S, Soltanikouhbanani S, Zarenezhad S. Effectiveness of Neurofeedback on Cognitive Deficits and Visual-Motor Perception in student with Dyslexia. Neuropsychology. 2020; 6(2): 47-66. [Link]‌
15. Eroğlu G, Gürkan M, Teber S, Ertürk K, Kırmızı M, Ekici B, ... & Çetin M. Changes in EEG complexity with neurofeedback and multi-sensory learning in children with dyslexia: A multiscale entropy analysis. Applied Neuropsychology: Child. 2020; 1-12. [Link]‌ [DOI:10.1080/21622965.2020.1772794]
16. Brandeis D. Neurofeedback training in ADHD: more news on specificity. Clinical neurophysiology: official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology. 2010; 122(5); 856-857.‌ [Link]‌ [DOI:10.1016/j.clinph.2010.08.011]
17. Cruz-Rodrigues C, Barbosa T, Toledo-Piza CM, Miranda MC, Bueno OFA. Neuropsychological characteristics of dyslexic children. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2014; 27: 539-546.‌ [Link]‌ [DOI:10.1590/1678-7153.201427315]
18. Sharifi K, Babamir H. Efficacy of neurofeedback on Brain executive functions in children with mathematics disorder. Rooyesh. 2018; 7 (6) :17-34. [Link]‌
19. Eroğlu G, Aydın S, Çetin M, Balcisoy S. Improving cognitive functions of dyslexies using multi-sensory learning and EEG neurofeedback. In 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). 2018, pp: 1-4.‌ [Link]‌ [DOI:10.1109/SIU.2018.8404711]
20. Raesi S, Dadgar H, Soleymani Z, Hajjeforoush V. Efficacy of neurofeedback training on reading and spelling skills of 8 to 12 Years old children with dyslexia. Journal of Modern Rehabilitation. 2016; 10(4): 177-184.‌ [Link]‌ [DOI:10.18869/nirp.jmr.10.4.177]
21. Eroğlu G. Improving reading abilities in dyslexia with neurofeedback and multi-sensory learning (Doctoral dissertation).‌ 2020, PP:40-46. [Link]‌
22. Rahimi C, Behzadi F, Mohamadi N. The Effect of Neurofeedback Instruction on Visual Perception of Primary School Students with Dyscalculia. Advances in Cognitive Sciences. 2014; 16 (3) :1-12. [in persion] [Link]‌
23. Nourbakhsh S. (2014). The efficacy of multisensory method and cognitive skills training on perceptual performance and reading ability in learning and non-learning based tests of male dyslexic students in Tehran Iran. Asian Journal of Social Sciences & Humanities. 2014; 3: 1-22.‌ [Link]‌
24. Karami noori R, Moradi A. Reading and dyslexia test (NAMA). Tehran: Jihad University, teacher training. [in persion] [Link]‌
25. Hosseinkhanzadeh A, Latif Zanjani M, Taher M. Efficacy of computer-assisted cognitive remediation (CACR) on improvement executive functions and reading performance of students with dyslexia. Neuropsychology. 2017; 2(7): 27-46.‌ [in persion] [Link]‌
26. Bender L. Bender hlotor Gestalt Test: Cards arid manual of instritction. h'nt York: American Orthopsyhiatric Assc. 1938. [Link]‌
27. Groth-Marnat G. Handbook of psychological assessment. New York: van Nostrand Rinhild. 1997, pp:933-992.
28. bahramian A., hadianfard H, mohamadi N, rahimi C. Standardization of Bender-Gestalt II in Children Aged between 4 and 11 Years in Shiraz. Quarterly of Educational Measurement. 2013; 3(11): 170-195. [Link]‌
29. Masterpasqua F, Healey KN. Neurofeedback in Psychological Practice. Professional Psychology: Research and Practice. 2003; 34(6): 652.‌ [Link] [DOI:10.1037/0735-7028.34.6.652]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi Fashami N, Akbari B, Hosseinkhanzadeh A A. The Effectiveness of Biofeedback on Improving Reading Performance and Visual-Motor Perception in Children with Dyslexia. J Child Ment Health. 2021; 8 (4) :16-28
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1195-fa.html

عباسی فشمی نازنین، اکبری بهمن، حسین خانزاده عباسعلی. اثربخشی پسخوراند زیستی بر بهبود عملکرد خواندن و ادراک دیداری- حرکتی کودکان با نارساخوانی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1400; 8 (4) :28-16

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1195-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( دوره هشتم شماره چهارم زمستان 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4463