[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 15-27 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه انسجام روانی و مکانیسم های دفاعی در والدین دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/ فزون کنشی، و بهنجار
الهام طاعتی، محمدرضا زربخش بحری
گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
چکیده:   (2532 مشاهده)

زمینه و هدف: بعضی از اختلال­ های روان­شناختی دوران کودکی مانند اختلال طیف اوتیسم و نارسایی توجه/فزون‌کنشی، آسیب­ های روان‌شناختی معناداری را برای والدین به همراه دارند. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، مشکلات متعدد این کودکان، اعضای خانواده را دچار آشفتگی و تنیدگی زیادی می­ کنند؛ بدین ترتیب پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه انسجام روانی و مکانیسم­ های دفاعی در والدین دارای کودک مبتلابه اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/فزون‌کنشی، و بهنجار انجام شد.
روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ­ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی والدین دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، و بهنجار شهر رشت در سال 96-1395 بود. نمونه پژوهش شامل 90 نفر از والدین جامعه آماری مذکور بودند که به روش نمونه­گیری در دسترس و بر حسب شرایط ورود و خروج از مطالعه، انتخاب شدند. برای اندازه­گیری متغیرها، از پرسشنامه ­های مکانیسم­ های دفاعی (آندروز و همکاران، 1993) و حس انسجام (آنتونووسکی، 1987) استفاده شد. تحلیل داده ­های به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری انجام شد.
یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد بین سه گروه والدین دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/ فزون­کنشی، و بهنجار در هر یک از مؤلفه‌های انسجام روانی تفاوت معنی­ داری وجود دارد (0/05>p). بدین ترتیب در متغیر انسجام روانی، والدین دارای کودک با اختلال نارسایی توجه/ فزون­کنشی با میانگین 66/90، پایین­ترین نمره؛ و والدین کودکان بهنجار با میانگین 101/33، بالاترین را به دست آوردند. همچنین نتایج نشان داد در مؤلفه‌های مکانیسم دفاعی در سه گروه از والدین، تفاوت معنی­داری وجود دارد(0/05>p).
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، والدین دارای کودکان مبتلابه اختلالات طیف اوتیسم و نارسایی توجه/فزون­کنشی، سطوح بالاتری از تنیدگی­ های روانی مربوط به والدگری را تجربه می­ کنند که می­تواند ناشی از نیازهای خاص این کودکان و تفاوت­ های بارز آنها با سایر همسالان از جنبه­ های مختلف شناختی و روانی باشد. بدین ترتیب طراحی و اجرای مداخلات مناسب روان­شناختی و آموزشی برای والدین این کودکان با تأکید بر مداخلات اولیه می ­تواند تا حد زیادی راه گشا باشد.

واژه‌های کلیدی: انسجام روانی، مکانیسم های دفاعی، اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/ فزون کنشی
متن کامل [PDF 909 kb]   (204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۸
فهرست منابع
1. McConachie H, Diggle T. Parent implemented early intervention for young children with autism spectrum disorder: a systematic review. J Eval Clin Pract. 2007; 13(1): 120-129. [Link] [DOI:10.1111/j.1365-2753.2006.00674.x]
2. Arjmand Nia AA, Afrooz GA, Nami MS. The comparison between marital satisfaction, emotional stress cognitive social support in parents having mentally-impaired children and parents having normal children. Exceptional Education Journal. 2013; 3(116): 5-15. [Persian]. [Link]
3. Shiralinia K, Abdollahi Musavi H, KHojastemehr R. The effectiveness of group acceptance and commitment therapy (ACT)-based training on parenting stress and psychological flexibility in mothers of children with autism spectrum disorder. Psychology of Exceptional Individuals. 2018; 7(28): 21-44. [Persian]. [Link]
4. Beirami M, Hashemi Nosrat Abad T, Movahedi Y, Besharat R, Kohpeima S. Comparison of sleep quality components in parents of autistic, mentally retarded, and normal children. Psychology of Exceptional Individuals. 2014; 4(13): 29-46. [Persian]. [Link]
5. Dabrowska A, Pisula E. Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. J Intellect Disabil Res. 2010; 54(3): 266-280. [Link] [DOI:10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x]
6. Moshkani M, Mirabedini SH, Mallah M. The relationship between stress and coping styles with adaptive behavior of mothers of children with autism spectrum disorder. Exceptional Education Journal. 2017; 2(145): 21-28. [Persian]. [Link]
7. Seidman LJ. Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan. Clin Psychol Rev. 2006; 26(4): 466-485. [Link] [DOI:10.1016/j.cpr.2006.01.004]
8. Madani S, Alizadeh H. Executive functions and effective strategies to improve them in students with attention deficit hyperactivity disorder. Exceptional Education Journal. 2018; 4(153): 55-63. [Persian]. [Link]
9. Yousefi N, Naimi GH, Ghaedniyajahromi A, Mohammadi H, Farmani Shareza SH. A comparison of adhd and oppositional behavioral and conduct disorders in elementary students with learning disabilities and normal students. Journal of Learning Disabilities. 2013; 3(18): 129-147. [Persian]. [Link]
10. Yousefia S, Soltani Far A, Abdolahian E. Parenting stress and parenting styles in mothers of ADHD with mothers of normal children. Procedia Soc Behav Sci. 2011; 30: 1666-1671. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.323]
11. Lin L-Y, Orsmond GI, Coster WJ, Cohn ES. Families of adolescents and adults with autism spectrum disorders in Taiwan: The role of social support and coping in family adaptation and maternal well-being. Res Autism Spectr Disord. 2011; 5(1): 144-156. [Link] [DOI:10.1016/j.rasd.2010.03.004]
12. Fosco WD, Sarver DE, Kofler MJ, Aduen PA. Parent and child neurocognitive functioning predict response to behavioral parent training for youth with ADHD. Atten Defic Hyperact Disord. 2018; 10(4): 285-295. [Link] [DOI:10.1007/s12402-018-0259-8]
13. Majumdar M, Da Silva Pereira Y, Fernandes J. Stress and anxiety in parents of mentally retarded children. Indian J Psychiatry. 2005; 47(3): 144-147. [Link] [DOI:10.4103/0019-5545.55937]
14. Ben Thabet J, Sallemi R, Hasïri I, Zouari L, Kamoun F, Zouari N, et al. Répercussions psycho-affectives du handicap de l'enfant sur les parents. Arch Pediatr. 2013; 20(1): 9-16. [Link] [DOI:10.1016/j.arcped.2012.10.024]
15. Saeedmanesh M, Azizi M. The effectiveness of intervention of treatment based on acceptance-commtment therapy on the rate of parent,s acceptance of autistic children and their denial-defense mechanism. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2017; 7: 47. [Persian]. [Link]
16. Ganji M, Mohamadi J, Tabrizian SH. Comparing emotional regulation and defense mechanisms in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2013; 2(36): 54-72. [Persian]. [Link]
17. Brody S, Carson CM. Brief report: Self-harm is associated with immature defense mechanisms but not substance use in a nonclinical Scottish adolescent sample. J Adolesc. 2012; 35(3): 765-767. [Link] [DOI:10.1016/j.adolescence.2011.09.001]
18. Kelishadi F, Yazdkhasti F. Impact of perception of parental rejection-acceptance and control on moral intelligence and distress tolerance. Strategy for Culture. 2016; 9(33): 155-169. [Persian]. [Link]
19. Abbasi M, Pirani Z. Pathological defense mechanisms of parents of deaf children and children with intellectual disabilities: a search for corrective solutions. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2017; 7: 17. [Persian]. [Link]
20. Margo GM, Greenberg RP, Fisher S, Dewan M. A direct comparison of the defense mechanisms of nondepressed people and depressed psychiatric inpatients. Compr Psychiatry. 1993; 34(1): 65-69. [Link] [DOI:10.1016/0010-440X(93)90038-6]
21. Baghban Vahidi M, Hossein Khanzadeh AA, Nedaee N. The impact of training mothers of autistic children for effective communication skills on social skills improvement in autistic children. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2017; 7: 44. [Persian]. [Link]
22. Khoushabi K, Farzad Fard SZ, Kakasoltani B, Pouretemad Hamid R, Nikkhah HR. Coping strategies and stress in mothers with autistic children in comparison with mothers with normal children. Journal of Family Research. 2010; 6(21): 87-97. [Persian]. [Link]
23. Besharat MA, Shahidi S. What is the relationship between alexithymia and ego defense styles? A correlational study with Iranian students. Asian J Psychiatr. 2011; 4(2): 145-149. [Link] [DOI:10.1016/j.ajp.2011.05.011]
24. Ranjbari T, Besharat MA, Pourhossein R. The mediating role of defense mechanisms in the relationship between attachment pathologies and the symptoms of depression and anxiety. Journal of Developmental Psychology. 2017; 14(53): 15-27. [Persian]. [Link]
25. Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med. 1993; 36(6): 725-733. [Link] [DOI:10.1016/0277-9536(93)90033-Z]
26. Bergstein M, Weizman A, Solomon Z. Sense of coherence among delusional patients: prediction of remission and risk of relapse. Compr Psychiatry. 2008; 49(3): 288-296. [Link] [DOI:10.1016/j.comppsych.2007.06.011]
27. Ahmadi A, Raeisi Z. The effect of acceptance and commitment therapy on distress tolerance in mothers of children with autism. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 5(3): 69-79. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taati E, Zarbakhsh Bahri M R. Comparison of the Coherence and Defense Mechanisms between Parents of Normal Children and Parents of Children with Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. jcmh. 2019; 6 (3) :15-27
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-391-fa.html

طاعتی الهام، زربخش بحری محمدرضا. مقایسه انسجام روانی و مکانیسم های دفاعی در والدین دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/ فزون کنشی، و بهنجار. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :15-27

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-391-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4075