[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 51-65 برگشت به فهرست نسخه ها
امید به آینده، روابط دلبستگی، و مشکلات هیجانی- رفتاری در کودکان کار
ثنا سیمبر، عباسعلی حسین خانزاده، عباس ابوالقاسمی
گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (2865 مشاهده)
زمینه و هدف: کار کودکان یک موضوع مهم جهانی است، زیرا بر بهزیستی جسمی، روانی، و اخلاقی کودکان تأثیر می‌گذارد و کودکان شاغل در معرض خطرات جسمی، تنش، و مشکلات روانی-اجتماعی قرار دارند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ امید به آینده، روابط دلبستگی، و مشکلات هیجانی- رفتاری در کودکان کار با سایر همسالان انجام شد.
روش: طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پس­رویدادی بود. برای انتخاب نمونه از مؤسسه­­ کودکان کار شهرستان رشت 50 نفر در دامنه سنی 10 تا 12 سال و از میان همسالان آنها از یک مدرسه­ هم‌جوار نیز 50 نفر به روش در دسترس و بر حسب شرایط ورود به پژوهش، انتخاب شدند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها، مقیاس امید کودکان (اشنایدر و همکاران، 1997)، پرسشنامه روابط دلبستگی (هالپرن و کاپنبرگ، 2006)، و پرسشنامه­ مشکلات رفتاری راتر کودکان - ویژه والدین و معلمان (راتر، 1975) بر روی گروه­ها اجرا شد. برای تحلیل داده­ها نیز از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
 یافته ­ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که نمره­ شاخص کلی امید به آینده در گروه کودکان کار نسبت به سایر همسالان به‌طور معناداری کمتر (0/002>P) است و نمره کلی مشکلات هیجانی-رفتاری از دیدگاه والدین (0/003>P) و از دیدگاه معلمان (0/001>P) در گروه کودکان کار نسبت به سایر همسالان، به‌طور معناداری بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره­ تمامی خرده‌مقیاس­های روابط دلبستگی، به­ غیر از واکنش هیجانی در کودکان کار از سایر همسالان به‌طور معناداری کمتر (0/001>P)، و میانگین نمره تمامی خرده‌مقیاس‌های مشکلات هیجانی-رفتاری از دیدگاه معلمان در کودکان کار نسبت به سایر همسالان به‌طور معناداری بیشتر است (0/002>P).
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می‌توان گفت که شرایط سخت زندگی کودکان کار باعث می‌شود تا حمایت لازم و کافی را از خانواده و والدین حامی دریافت نکنند و این خلأ، موجب عدم شکل‌گیری دلبستگی ایمن با والدین شده و میزان امید به آینده را در آنها کاهش می‌دهد. از سویی دیگر، محیط کار برای کودکان سرشار از بدرفتاری‌های جسمی و جنسی است که موجب بروز مشکلات هیجانی-رفتاری در آنها می‌شود.
واژه‌های کلیدی: کودک کار، امید به آینده، روابط دلبستگی، مشکلات هیجانی- رفتاری
متن کامل [PDF 966 kb]   (288 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۸
فهرست منابع
1. Pinzón-Rondón ÁM, Cifuentes LB, Zuluaga C, Botero JC, Pinzon-Caicedo M. Wealth, social protection programs, and child labor in colombia: a cross-sectional study. Int J Health Serv. 2018; 48(3): 535-548. [Link] [DOI:10.1177/0020731417747421]
2. Vameghi M, Roshanfekr P, Ali D, Noroozi M, Madani S, McFarland W, et al. Population size estimates of street children in Iran: synthesis of multiple methods. J Urban Health. 2019; 96(4): 549-557. [Link] [DOI:10.1007/s11524-019-00354-4]
3. Saffarzadeh J. Child labor. Second edition. Tehran: Parsketab; 2014, pp: 18-114. [Persian].
4. Mert K, Kadıoğlu H. The reasons why children work on the streets: a sample from Turkey. Child Youth Serv Rev. 2014; 44: 171-180. [Link] [DOI:10.1016/j.childyouth.2014.06.012]
5. Kayiranga G, Mukashema I. Psychosocial factor of being street children in Rwanda. Procedia Soc Behav Sci. 2014; 140: 522-527. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.04.464]
6. Cummings PM. Child labor and household composition: determinants of child labor in Mexico. Asian Journal of Latin American Studies. 2016; 29(3): 29-54. [Link]
7. Radmard S, Beltekin N. A research on sociality of learning and success-istanbul street children case. Procedia Soc Behav Sci. 2014; 141: 1335-1338. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.05.230]
8. Le HT, Homel R. The impact of child labor on children's educational performance: Evidence from rural Vietnam. J Asian Econ. 2015; 36: 1-13. [Link] [DOI:10.1016/j.asieco.2014.11.001]
9. Mobaraki H. The effectiveness of Narrative therapy on reducing clinical problems in child labor [Master Thesis]. [Tehran, Iran]: Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University; 2015, pp: 2-10. [Persian].
10. Admaw T, Ghosal S. Socio-economic determinants of child labor exploitation: the case study of Jimma Town, Ethiopia. International Journal of Economics & Finance Research & Applications. 2018; 2(1). [ISSN: 2581-4249 (online)]. [Link]
11. Chorny N de G, Raub A, Earle A, Heymann J. The state of child labor protections in 193 countries: are countries living up to their international commitments? Int J Sociol Soc Policy. 2019; 39(7/8): 609-626. [Link] [DOI:10.1108/IJSSP-12-2018-0229]
12. Safiri K, Ahmadi S, Rostami S, Parhoodeh F. The study of hopeful for the future of street working children (A case study of Tehran). Tehran, Iran: Second National Conference of Sociology and Social Sciences, Narkish Information Institute; 2015, pp: 1-23. [Persian]. [Link]
13. Munoz RT, Quinton KA, Worley JA, Hellman CM. Locus of hope: external hope in parents/guardians as an antecedent of adolescents' internal hope and life satisfaction. Child Ind Res. 2019; 12(3): 1107-1124. [Link] [DOI:10.1007/s12187-018-9566-z]
14. Alarcon GM, Bowling NA, Khazon S. Great expectations: a meta-analytic examination of optimism and hope. Pers Individ Dif. 2013; 54(7): 821-827. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2012.12.004]
15. Bruner C. ACE, place, race, and poverty: Building hope for children. Acad Pediatr. 2017; 17(7): 123-129. [Link] [DOI:10.1016/j.acap.2017.05.009]
16. Imanzadeh A, Alipour S. Tabriz's labor children's lived experience of loneliness: a phenomenological study. Quarterly of Social Studies and Research in Iran. 2019; 8(2): 279-304. [Persian]. [Link]
17. Akesson B. School as a place of violence and hope: Tensions of education for children and families in post-intifada Palestine. Int J Educ Dev. 2015; 41: 192-199. [Link] [DOI:10.1016/j.ijedudev.2014.08.001]
18. Watkins K, Zyck SA. Living on hope, hoping for education: the failed response to the Syrian refugee crisis. London: ODI; 2014, pp: 1-13. [Link]
19. Dixson DD, Keltner D, Worrell FC, Mello Z. The magic of hope: Hope mediates the relationship between socioeconomic status and academic achievement. J Educ Res. 2018; 111(4): 507-515. [Link] [DOI:10.1080/00220671.2017.1302915]
20. Soleymani H, Bashash L, Latifian M. Psychometric properties of the kinship center attachment questionnaire (KCAQ) of latency-aged for children. Journal of Psychological Models and Methods. 2014; 4(16): 41-63. [Persian]. [Link]
21. Doinita NE, Maria ND. Attachment and parenting styles. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 203:199-204. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.08.282]
22. Bovenschen I, Lang K, Zimmermann J, Förthner J, Nowacki K, Roland I, et al. Foster children's attachment behavior and representation: Influence of children's pre-placement experiences and foster caregiver's sensitivity. Child Abuse Negl. 2016; 51: 323-335. [Link] [DOI:10.1016/j.chiabu.2015.08.016]
23. Fearon RMP, Roisman GI. Attachment theory: progress and future directions. Curr Opin Psychol. 2017; 15: 131-136. [Link] [DOI:10.1016/j.copsyc.2017.03.002]
24. Stronach EP, Toth SL, Rogosch F, Oshri A, Manly JT, Cicchetti D. Child maltreatment, attachment security, and internal representations of mother and mother-child relationships. Child Maltreat. 2011; 16(2): 137-145. [Link] [DOI:10.1177/1077559511398294]
25. Briere J, Runtz M, Eadie E, Bigras N, Godbout N. Disengaged parenting: Structural equation modeling with child abuse, insecure attachment, and adult symptomatology. Child Abuse Negl. 2017; 67: 260-270. [Link] [DOI:10.1016/j.chiabu.2017.02.036]
26. Suzuki H, Tomoda A. Roles of attachment and self-esteem: impact of early life stress on depressive symptoms among Japanese institutionalized children. BMC psychiatry. 2015; 15: 8. [Link] [DOI:10.1186/s12888-015-0385-1]
27. Widom CS, Czaja SJ, Kozakowski SS, Chauhan P. Does adult attachment style mediate the relationship between childhood maltreatment and mental and physical health outcomes? Child Abuse Negl. 2018; 76: 533-545. [Link] [DOI:10.1016/j.chiabu.2017.05.002]
28. Lowell A, Renk K, Adgate AH. The role of attachment in the relationship between child maltreatment and later emotional and behavioral functioning. Child Abuse Negl. 2014; 38(9): 1436-1449. [Link] [DOI:10.1016/j.chiabu.2014.02.006]
29. Cyr C, Euser EM, Bakermans-Kranenburg MJ, Van Ijzendoorn MH. Attachment security and disorganization in maltreating and high-risk families: A series of meta-analyses. Dev Psychopathol. 2010; 22(1): 87-108. [Link] [DOI:10.1017/S0954579409990289]
30. Rees C. Children's attachments. Paediatr Child Health. 2008; 18(5): 219-226. [Link] [DOI:10.1016/j.paed.2008.02.009]
31. Venta A, Shmueli-Goetz Y, Sharp C. Assessing attachment in adolescence: a psychometric study of the child attachment interview. Psychol Assess. 2014; 26(1): 238-255. [Link] [DOI:10.1037/a0034712]
32. Bademci HÖ, Karadayı EF, de Zulueta F. Attachment intervention through peer-based interaction: Working with Istanbul's street boys in a university setting. Child Youth Serv Rev. 2015; 49: 20-31. [Link] [DOI:10.1016/j.childyouth.2014.12.019]
33. Khodam H, Modanlou MM, Ziaei T, Keshtkar AA. Behavioral disorders and related factors in school age children of Gorgan. Iranian Journal of Nursing Research. 2009; 4(14): 29-37. [Persian]. [Link]
34. Lokhmatkina NV, Feder G, Blake S, Morris R, Powers V, Lightman S. Longitudinal measurement of cortisol in association with mental health and experience of domestic violence and abuse: study protocol. BMC Psychiatry. 2013; 13(1): 188. [Link] [DOI:10.1186/1471-244X-13-188]
35. Roze M, Vandentorren S, Vuillermoz C, Chauvin P, Melchior M. Emotional and behavioral difficulties in children growing up homeless in Paris. Results of the ENFAMS survey. Eur Psychiatry. 2016; 38: 51-60. [Link] [DOI:10.1016/j.eurpsy.2016.05.001]
36. Akbari Aliabadi M, Khaleghipour S, Orayzie Samani H. The relationship between post-traumatic stress disorder and behavioral problems of sexually abused labor children compared to orphaned children. Journal of Pediatric Nursing. 2016; 3(1): 1-10. [Persian]. [Link] [DOI:10.21859/jpen-0301150]
37. Ban J, Oh I. Mediating effects of teacher and peer relationships between parental abuse/neglect and emotional/behavioral problems. Child Abuse Negl. 2016; 61: 35-42. [Link] [DOI:10.1016/j.chiabu.2016.09.010]
38. Myburgh C, Moolla A, Poggenpoel M. The lived experiences of children living on the streets of Hillbrow. Curationis. 2015; 38(1): 1274. [Link] [DOI:10.4102/curationis.v38i1.1274]
39. Avci D, Selcuk KT, Kaynak S. The magnitude and determinants of emotional-behavioral problems in working adolescents in Turkey. Arch Psychiatr Nurs. 2018; 32(1): 44-50. [Link] [DOI:10.1016/j.apnu.2017.09.011]
40. Dhakal S, Niraula S, Sharma NP, Sthapit S, Bennett E, Vaswani A, et al. History of abuse and neglect and their associations with mental health in rescued child labourers in Nepal. Aust N Z J Psychiatry. 2019; 4867419853882. [Link] [DOI:10.1177/0004867419853882]
41. Olsson J. Violence against children who have left home, lived on the street and been domestic workers-A study of reintegrated children in Kagera Region, Tanzania. Child Youth Serv Rev. 2016; 69: 233-240. [Link] [DOI:10.1016/j.childyouth.2016.08.020]
42. Pourbaferani G, Raheb G, Eqlima M, Yazdani A. Comparison of behavioral disorders among children between the age of 7-12 living in public and private care centers in Tehran. Pajouhan Scientific Journal. 2013; 11(4): 18-23. [Persian]. [Link]
43. Ibrahim A, Abdalla SM, Jafer M, Abdelgadir J, de Vries N. Child labor and health: a systematic literature review of the impacts of child labor on child's health in low- and middle-income countries. J Public Health (Oxf). 2019; 41(1): 18-26. [Link] [DOI:10.1093/pubmed/fdy018]
44. Pur IG. Emotion regulation intervention for complex developmental trauma: working with street children. Procedia Soc Behav Sci. 2014; 159: 697-701. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.12.471]
45. Latif A, Ali S, Awan A, Kataria JR. Socio-economic and political determinants of child labor at brick kilns: A case study of district Jhang. South Asian Studies. 2016; 31(1): 161-174. [Link]
46. Yıldırım B, Beydili E, Görgülü M. The effects of education system on to the child labour: an evaluation from the social work perspective. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 174: 518-522. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.697]
47. Duppong Hurley KL, January S-AA, Lambert MC. Using caregiver strain to predict participation in a peer-support intervention for parents of children with emotional or behavioral needs. J Emot Behav Disord. 2017; 25(3): 170-177. [Link] [DOI:10.1177/1063426616649163]
48. Snyder CR, Hoza B, Pelham WE, Rapoff M, Ware L, Danovsky M, et al. The development and validation of the Children's Hope Scale. J Pediatr Psychol. 1997; 22(3): 399-421. [Link] [DOI:10.1093/jpepsy/22.3.399]
49. Aghakhani S, Bahari F. The effectiveness of nerve planning group-languages cognitive expectancy and quality of life for children with cancer. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2018; 24(3): 256-269. [Persian]. [Link] [DOI:10.32598/ijpcp.24.3.256]
50. Kappenberg ES, Halpern DF. Kinship center attachment questionnaire: development of a caregiver-completed attachment measure for children younger than 6 years. Educ Psychol Meas. 2006; 66(5): 852-573. [Link] [DOI:10.1177/0013164405285545]
51. Rutter M, Cox A, Tupling C, Berger M, Yule W. Attainment and adjustment in two geographical areas: I. The prevalence of psychiatric disorder. Br J Psychiatry. 1975; 126(6): 493-509. [Link] [DOI:10.1192/bjp.126.6.493]
52. Ashori M, Dallalzadeh Bidgoli F. The effectiveness of play therapy based on cognitive-behavioral model: behavioral problems and social skills of pre-school children with attention deficit hyperactivity disorder. Archives of Rehabilitation. 2018; 19(2): 102-115. [Persian]. [Link] [DOI:10.32598/rj.19.2.102]
53. Sulimani-Aidan Y, Melkman E, Hellman CM. Nurturing the hope of youth in care: the contribution of mentoring. Am J Orthopsychiatry. 2019; 89(2): 134-143. [Link] [DOI:10.1037/ort0000320]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Simbar S, Hosseinkhanzadeh A A, Abolghasemi A. Hope for the Future, Attachment Relationships, and Emotional-Behavioral Problems in Child Labor. jcmh. 2019; 6 (3) :51-65
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-409-fa.html

سیمبر ثنا، حسین خانزاده عباسعلی، ابوالقاسمی عباس. امید به آینده، روابط دلبستگی، و مشکلات هیجانی- رفتاری در کودکان کار. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :51-65

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-409-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4110