[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 187-173 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی
رمینا روحی1، امان‌الله سلطانی*2، زهرا زین‌الدینی میمند2، ویدا رضوی2
1- واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
2- گروه روان شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
چکیده:   (5748 مشاهده)
زمینه و هدف: اضطراب­ اجتماعی یکی از ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات اضطرابی است که در زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه­ای، و سایر ابعاد زندگی فرد، سازش­نایافتگی ایجاد می­کند. در این ارتباط پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی انجام شده است.
روش: در این پژوهش از روش نیمه­ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطه مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی شهر تهران در زمستان 1395 بودند که از بین آنها تعداد 60 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 30 نفرِ آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چهار پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، 2000)، شفقت به خود (نوربالا، 1392)، تحمل پریشانی (سیمون و همکاران، 2005)، و تنظیم هیجان (گارنفکس و همکاران، 2001) بوده است. برنامه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در 8 جلسه برای گروه آزمایش انجام شد. در پایان داده‌های به‌دست‌آمده با آزمون تحلیل کوواریانس تک ­متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند.
 یافته‌ها: نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش شفقت به خود، افزایش تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان دانش‌آموزان تأثیر داشته است. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی (288/817F=، 0/535= η، 0/05 p< افزایش شفقت به خود کلی (149/196F=، 0/62= η، 0/05>p)، تحمل پریشانی کلی (352/88= F، 0/56= η، 0/05>p)، و تنظیم هیجان (185/842F=، 0/57= η، 0/05>p) معنادار بوده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش می­توان گفت در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دانش‌آموزان آموخته می‌شود که به‌جای اجتناب فکری و عملی از افکار و موقعیت‌هایی که در در جمع با آنها روبرو می‌شوند با افزایش پذیرش روانی و ذهنی نسبت به تجارب درونی، با اضطراب اجتماعی مقابله کنند. همچنین رویارویی فعال و مؤثر با افکار و احساسات،  تغییر نگاه نسبت به خود، و بازنگری در ارزش­ها و اهداف زندگی را می­توان از عوامل اصلی مؤثر در روش درمان پذیرش و تعهد دانست.
واژه‌های کلیدی: تعهد و پذیرش، شفقت به خود، تحمل پریشانی، تنظیم هیجان
متن کامل [PDF 903 kb]   (1761 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/12/13 | پذیرش: 1397/4/25 | انتشار: 1398/8/18
فهرست منابع
1. Williams JB, Spitzer RL. Research diagnostic criteria and DSM-III: an annotated comparison. Arch Gen Psychiatry. 1982; 39(11): 1283-1289. [Link] [DOI:10.1001/archpsyc.1982.04290110039007]
2. Molavi P, Mikaeili N, Rahimi N, Mehri S. The effectiveness of acceptance and commitment therapy based on reducing anxiety and depression in students with social phobia. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2014; 14(4): 412-423. [Persian]. [Link]
3. Arch JJ, Landy LN, Brown KW. Predictors and moderators of biopsychological social stress responses following brief self-compassion meditation training. Psychoneuroendocrinology. 2016; 69: 35-40. [Link] [DOI:10.1016/j.psyneuen.2016.03.009]
4. Duval ER, Javanbakht A, Liberzon I. Neural circuits in anxiety and stress disorders: a focused review. Ther Clin Risk Manag. 2015; 11: 115-126. [Link] [DOI:10.2147/TCRM.S48528]
5. Priestley J. Acceptance and commitment therapy for public speaking anxiety: a case series study of effects on self-reported, implicit, imaginal, and in-vivo outcomes [Doctoral thesis]. [Lincoln, England]: University of Lincoln; 2016. [Link]
6. Anderson ER, Hope DA. The relationship among social phobia, objective and perceived physiological reactivity, and anxiety sensitivity in an adolescent population. J Anxiety Disord. 2009;23(1):18-26. [Link] [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.03.011]
7. Asnaani A, Aderka IM, Marques L, Simon N, Robinaugh DJ, Hofmann SG. The structure of feared social situations among race-ethnic minorities and Whites with social anxiety disorder in the United States. Transcult Psychiatry. 2015; 52(6): 791-807. [Link] [DOI:10.1177/1363461515576823]
8. Goetz JL, Keltner D, Simon-Thomas E. Compassion: an evolutionary analysis and empirical review. Psychol Bull. 2010; 136(3): 351-374. [Link] [DOI:10.1037/a0018807]
9. Neff KD. The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness. 2016; 7(1): 264-274. [Link] [DOI:10.1007/s12671-015-0479-3]
10. Raes F. Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Pers Individ Dif. 2010; 48(6): 757-761. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2010.01.023]
11. Leaviss J, Uttley L. Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: an early systematic review. Psychol Med. 2015; 45(5): 927-945. [Link] [DOI:10.1017/S0033291714002141]
12. Rutherford HJV, Goldberg B, Luyten P, Bridgett DJ, Mayes LC. Parental reflective functioning is associated with tolerance of infant distress but not general distress: Evidence for a specific relationship using a simulated baby paradigm. Infant Behav Dev. 2013; 36(4): 635-641. [Link] [DOI:10.1016/j.infbeh.2013.06.008]
13. Kozak AT, Fought A. Beyond alcohol and drug addiction. Does the negative trait of low distress tolerance have an association with overeating? Appetite. 2011; 57(3): 578-581. [Link] [DOI:10.1016/j.appet.2011.07.008]
14. Simons JS, Gaher RM. The distress tolerance scale: development and validation of a self-report measure. Motiv Emot. 2005; 29(2): 83-102. [Link] [DOI:10.1007/s11031-005-7955-3]
15. Kelishadi F, Yazdkhasti F. Impact of perception of parental rejection-acceptance and control on moral intelligence and distress tolerance. Strategy for Culture. 2016; 9(33): 155-169. [Persian]. [Link]
16. Sheydayi Aghdam S, Shamseddini Lory S, Abassi S, Yosefi S, Abdollahi S, Moradi Joo M. The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment in reducing distress and inefficient attitudes in patients with MS. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2015; 9(34): 57-66. [Persian]. [Link]
17. Hosein Esfand Zad A, Shams G, Pasha Meysami A, Erfan A. The role of mindfulness, emotion regulation, distress tolerance and interpersonal effectiveness in predicting obsessive-compulsive symptoms. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2017; 22(4): 270-283. [Persian]. [Link] [DOI:10.18869/nirp.ijpcp.22.4.270]
18. Havaiy A, Kazemi H, Habibollahi A, Izadikhah Z. The effect of emotion regulation on the amount of tension tolerance and emotion regulation difficulties in women with tension-type headaches. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2017; 24(10): 840-851. [Persian]. [Link]
19. Karami J, Heidarisharaf P, Shafeei B. Relationship between emotion regulation strategies and emotional intelligence with social phobia in the blind and deaf students. Exceptional Education. 2015; 1(129): 5-14. [Persian]. [Link]
20. Garnefski N, Kraaij V. The cognitive emotion regulation questionnaire. Eur J Psychol Assess. 2007; 23(3): 141-149. [Link] [DOI:10.1027/1015-5759.23.3.141]
21. Mohammadi L, Salehzade Abarghoei M, Nasirian M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive emotion regulation in men under methadone treatment. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2015; 23(9): 853-861. [Persian]. [Link]
22. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006; 44(1): 1-25. [Link] [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
23. Forman EM, Herbert JD. New directions in cognitive behavior therapy: acceptance-based therapies. In: O'Donohue WT, Fisher JE, editors. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc; 2009, pp: 77-101. [Link]
24. Connor KM, Davidson JR, Churchill LE, Sherwood A, Foa E, Weisler RH. Psychometric properties of the social phobia inventory (SPIN). New self-rating scale. Br J Psychiatry. 2000; 176: 379-386. [Link] [DOI:10.1192/bjp.176.4.379]
25. Hassanvand Amouzadeh M. Validity and reliability of social phobia inventory in students with social anxiety. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016; 26(139): 166-177. [Persian]. [Link]
26. Azizi A, Mirzaei A, Shams J. Correlation between distress tolerance and emotional regulation with students smoking dependence. Hakim Health Systems Research Journal. 2010; 13(1): 11-18. [Persian]. [Link]
27. Noorbala F, Borjali A, Noorbala AA. The interaction effect between "Self-Compassion" and "Rumination" of depressed patients in "Compassion Focused Therapy". Daneshvar Medicine. 2013; 20(104): 77-84. [Persian]. [Link]
28. Hasani J. The psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). Journal of Clinical Psychology. 2010; 2(3): 73-84. [Persian]. [Link]
29. Hoffmann D, Halsboe L, Eilenberg T, Jensen JS, Frostholm L. A pilot study of processes of change in group-based acceptance and commitment therapy for health anxiety. J Contextual Behav Sci. 2014; 3(3): 189-195. [Link] [DOI:10.1016/j.jcbs.2014.04.004]
30. Eifert GH, Forsyth JP, Arch J, Espejo E, Keller M, Langer D. Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: three case studies exemplifying a unified treatment protocol. Cogn Behav Pract. 2009; 16(4): 368-385. [Link] [DOI:10.1016/j.cbpra.2009.06.001]
31. Faytout M, Tignol J, Swendsen J, Grabot D, Aouizerate B, Lépine JP. Social phobia, fear of negative evaluation and harm avoidance. Eur Psychiatry. 2007; 22(2): 75-79. [Link] [DOI:10.1016/j.eurpsy.2005.07.009]
32. Keough ME, Riccardi CJ, Timpano KR, Mitchell MA, Schmidt NB. Anxiety symptomatology: the association with distress tolerance and anxiety sensitivity. Behav Ther. 2010; 41(4): 567-574. [Link] [DOI:10.1016/j.beth.2010.04.002]
33. Freeth M, Bullock T, Milne E. The distribution of and relationship between autistic traits and social anxiety in a UK student population. Autism. 2013; 17(5): 571-581. [Link] [DOI:10.1177/1362361312445511]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roohi R, Soltani A A, Zinedine Meimand Z, Razavi Nematollahi V. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder. J Child Ment Health. 2019; 6 (3) :173-187
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-432-fa.html

روحی رمینا، سلطانی امان‌الله، زین‌الدینی میمند زهرا، رضوی ویدا. تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :187-173

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-432-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422