[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 119-131 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر نقاشی درمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازش یافتگی اجتماعی دانش-آموزان ابتدایی
عزت اله قدم پور، لیلا امیریان، فاطمه رادپور
گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده:   (1209 مشاهده)
 زمینه و هدف: بروز رفتارهای سازش ­نایافته در بین کودکان رو به افزایش است و شناسایی عوامل اثربخش در کاهش این رفتارها ضروری به نظر می­رسد. با این وجود مطالعات نظام­ مندی در زمینه اثربخشی نقاشی­ درمانی در کاهش مشکلات روانی و رفتاری دانش ­آموزان انجام نگرفته است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نقاشی­ درمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازش ­یافتگی دانش ­آموزان ابتدایی انجام شد.
 روش: روش پژوهش حاضر شبه­آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون-پس­ آزمون با گروه گواه بود. نمونه موطد مطالعه شامل 40  دانش­ آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر خرم­ آباد در سال تحصیلی 96-1395 بود که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به تصادف به گروه ­های آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه ­های احساس تنهایی آشر و ویلر (1985)، سازش ­یافتگی دخانچی (1377)، و مهار خشم نواکر (1986) بود. پیش ­آزمون در هر دو گروه آزمایش و گواه انجام گرفت ولی گروه آزمایش طی 10 جلسه­ 60 دقیقه­ ای تحت عنوان نقاشی­درمانی گروهی قرار گرفت. در پایان مداخله، پس ­آزمون بر روی دو گروه آزمایش و گواه انجام گرفت.
یافته ­ها: نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد با کنترل نمرات پیش­ آزمون، بین گروه­ های آزمایش و گواه در نمرات احساس تنهایی (0/001P< و 24/3=F) و نمرات سازش ­یافتگی (0/001P< و 19/8=F) در مرحله پس ­آزمون تفاوت معنی­ دار وجود دارد. همچنین بخش دیگری از یافته ­ها نشان داد با کنترل نمرات پیش­ آزمون بین گروه­ های آزمایش و گواه در نمرات مهار خشم در مرحله پس ­آزمون تفاوت معنی­ داری وجود ندارد (0/55P< و 0/36=F).  
نتیجه ­گیری: بر اساس یافته­ های حاصل از این پژوهش می ­توان استنباط گرفت که نقاشی نوعی وسیله بیان هیجانات و دنیای درونی است و در شناسایی هوش و عواطف کودک نقش ویژه­ ای دارند. این نتایج بر اهمیت مداخله نقاشی­درمانی برای کاهش احساس تنهایی و افزایش سازش ­یافتگی اجتماعی دانش ­آموزان تأکید کرد و از آن به عنوان یک روش مؤثر بهره­ گرفت.
واژه‌های کلیدی: نقاشی درمانی، احساس تنهایی، سازش یافتگی اجتماعی، مهار خشم
متن کامل [PDF 811 kb]   (457 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/12/19 | پذیرش: 1397/3/21 | انتشار: 1398/5/23
فهرست منابع
1. Smetana JG, Rote WM. What do mothers want to know about teens' activities? Levels, trajectories, and correlates. J Adolesc. 2015; 38: 5-15. [Link] [DOI:10.1016/j.adolescence.2014.10.006]
2. Cakir M. Investigating prospective teacher's perceived problem solving abilities in in relation to gender, major, place lived and locus of control. Universal Journal of Educational Research. 2017; 5(6): 1030-1038. [Link] [DOI:10.13189/ujer.2017.050616]
3. Zamani N, Ansari Shahidi M. Prevalence of psychological disorders among caregivers of children with intellectual disabilities and motor disabilities in Hamadan. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 119-129. [Persian]. [Link]
4. Zamani N, Zamani S, Habibi M, Abedini S. Comparison in stress of caring mothers of children with developmental, external and internal disorders and normal children. Journal of Research & Health. 2017; 7(2): 688-694. [Link]
5. Ahmadi Z, Asaran M, Seyyedmoharrami F, Seyyedmoharrami I. The relationship between overt and relational aggression with hope in primary school children. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 143-152. [Persian]. [Link]
6. Jamali Tabar M, Rahimian Boogar I, Mokarami M. Screening maladjusted children using children apperception test and projective drawing test. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 27-36. [Persian]. [Link]
7. Sadeghian E, Moghadari Kosha M, Gorji S. The study of mental health status in high school female students in Hamadan City. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2010; 17(3): 39-45. [Persian]. [Link]
8. Tajvidi M, Zeighmi Mohammadi S. The level of loneliness, hopelessness and self-esteem in major thalassemia adolescents. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ. 2012; 9(1): 36-43. [Persian]. [Link]
9. Goossens L, Lasgaard M, Luyckx K, Vanhalst J, Mathias S, Masy E. Loneliness and solitude in adolescence: A confirmatory factor analysis of alternative models. Pers Individ Dif. 2009; 47(8): 890-894. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2009.07.011]
10. Vasileiou K, Barnett J, Barreto M, Vines J, Atkinson M, Lawson S, et al. Experiences of loneliness associated with being an informal caregiver: a qualitative investigation. Front Psychol. 2017; 8: 585. [Link] [DOI:10.3389/fpsyg.2017.00585]
11. Qualter P, Brown SL, Rotenberg KJ, Vanhalst J, Harris RA, Goossens L, et al. Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: predictors and health outcomes. J Adolesc. 2013; 36(6): 1283-1293. [Link] [DOI:10.1016/j.adolescence.2013.01.005]
12. Katz C, Hamama L. "Draw me everything that happened to you": Exploring children's drawings of sexual abuse. Child Youth Serv Rev. 2013; 35(5): 877-882. [Link] [DOI:10.1016/j.childyouth.2013.02.007]
13. Perrin S, Smith P, Yule W. The assessment and treatment of Post-traumatic stress disorder in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2000; 41(3): 277-289. [Link] [DOI:10.1017/S0021963099005454]
14. Levick MF. They could not talk & so they drew: children's styles of coping & thinking. Charles C Thomas Pub Ltd; 1983. [Link]
15. Bell CE, Robbins SJ. Effect of art production on negative mood: a randomized, controlled trial. Art Ther. 2007; 24(2): 71-75. [Link] [DOI:10.1080/07421656.2007.10129589]
16. Faramarzi S, Moradi MR. Effectiveness of art therapy on reduction of hopelessness and solitude in children with hearing impairment. Bimonthly Audiology - Tehran University of Medical Sciences. 2015; 23(6): 25-31. [Persian]. [Link]
17. Ponzetti JJ. Loneliness among college students. Fam Relat. 1990; 39(3): 336-340. [Link] [DOI:10.2307/584881]
18. Landgarten HB. Clinical art therapy: a comprehensive guide. Hashemian K, Abohamzeh E. (Persian translator). Fourth edition. Tehran: Danje; 2008, p: 86. [Persian].
19. Freilich R, Shechtman Z. The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. Arts Psychother. 2010; 37(2): 97-105. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2010.02.003]
20. Ghanbari BA, Ebrahiminezhad M. Effectiveness of group art therapy on interpersonal communication skills of women with chronic mental disorders hospitalized in rehabilitation center for chronic psychiatric patients. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011; 13(51): 222-229. [Persian]. [Link]
21. Movallali G, Barati R, Taheri M. Efficacy of social skills training on the reduction of verbal and nonverbal aggression in male students with intellectual disability. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2015; 1(1): 57-66. [Persian]. [Link]
22. Ghanbari BA, Ebrahiminezhad M. Effectiveness of group art therapy on interpersonal communication skills of women with chronic mental disorders hospitalized in rehabilitation center for chronic psychiatric patients. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011; 13(51): 222-229. [Persian]. [Link]
23. Heidari Nasab L, BarAbadi A, Moghadasin M. The study factor structure of a Persian version of the state-trait anger expression inventory-2 child and adolescent (STAXI-2 C/A) in Iranian sample. Quarterly of Educational Measurement. 2015; 5(20): 1-29. [Persian]. [Link]
24. Schweizer C, Knorth EJ, Spreen M. Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on 'what works.' Arts Psychother. 2014; 41(5): 577-593. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2014.10.009]
25. Burkitt E, Newell T. Effects of human figure type on children's use of color to depict sadness and happiness. International Journal of Art Therapy. 2005; 10(1): 15-22. [Link] [DOI:10.1080/17454830500136143]
26. Moddares Moghaddam A, Hatami J. Comparison of social adjustment in blind children and normal in primary school in Mashhad. The Journal of Toloo-e-behdasht. 2014; 13(1): 104-114. [Persian]. [Link]
27. Nezamipour E, Abdolmanfi A, Etemadinia M, Ezadinia N. The efficacy of drawing-therapy on reducing aggressive behavior of hard hearing student. Exceptional Education Journal. 2015; 3(131): 31-38. [Persian]. [Link]
28. Zahed A, Rajabi S, Omidi M. A comparison of social, emotional and educational adjustment and self-regulated learning in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 2012; 1(2): 43-62. [Persian]. [Link]
29. Azad Y, Parsay S, Darabe E, Alvande Z. The Psychometrics Properties of the Children's Loneliness Scale in GuidanceSchool Students. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2013; 14(1/51): 34-42. [Persian]. [Link]
30. Limben M. Group special art: a handbook of art therapy subjects and practices. Zadeh Mohamadi A. (Persian translator). Tehran: Ghatreh; 2016, P: 54.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghadampour E, Amirian L, Radpour F. The Effect of Group Painting Therapy on Loneliness, Control of Anger, and Social Adjustment of Primary School Students. jcmh. 2019; 6 (2) :119-131
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-444-fa.html

قدم پور عزت اله، امیریان لیلا، رادپور فاطمه. تأثیر نقاشی درمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازش یافتگی اجتماعی دانش-آموزان ابتدایی . فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (2) :119-131

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-444-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162