[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 183-194 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین
اسماعیل سعدی پور ، هدایا سلطانی زاده ، فریبرز درتاج
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده:   (579 مشاهده)
زمینه و هدف: از آنجا که دانش­آموزان به عنوان هسته اصلی نظام آموزشی هستند، باید متغیرها و مؤلفه­ های مربوط به سلامت روانی آنان با حساسیت و توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد. خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان به عنوان شاخص­های مهم مرتبط با سطح اضطراب در مطالعات مختلف شناسایی شده­اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان انجام شده است.
روش: در این پژوهش از روش نیمه ­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه گواه و دو گروه آزمایش استفاده شده است. جامعه‌ آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان ساری بود که در سال ۱۳۹۶ مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه شامل 40 دانش­آموز بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی، ۲۰ نفر در گروه‌های آزمایش (۱۰ نفر گروه با اضطراب امتحان بالا و ۱۰ نفر گروه با اضطراب امتحان پایین) و ۲۰ نفر در گروه‌های گواه (۱۰ نفر گروه با اضطراب امتحان بالا و ۱۰ نفر گروه با اضطراب امتحان پایین) جایدهی شده­اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های خودمهارگری تانجنی (2004)، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) و اضطراب امتحان اسپیلبرگر (2010) بود. مداخله درمانی شامل هشت جلسه 45 دقیقه­ای آموزش ذهن­ آگاهی به گروه­های آزمایش بود و گروه­ های گواه، مداخله­ ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره دوراهه استفاده شد.
یافته­ ها: یافته ­های پژوهش نشان داد که آموزش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری تحصیلی دانش‌آموزان با اضطراب بالا، مؤثر بوده (۰۷/۴۱=F و ۰01/۰>P) ولی در دانش‌آموزان با اضطراب پایین، تأثیری نداشته است (۸۰/۰<P و۰۶/۰=F). همچنین این مداخله بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اضطراب بالا مؤثر بوده (64/28=F و ۰01/۰>P) ولی در دانش‌آموزان با اضطراب پایین، تأثیری نداشته است (68/۰<P و3/۰=F).
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه نتیجه‌گیری می­شود که اضطراب امتحان به عنوان متغیر تعدیل­کننده در آموزش ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی مؤثر بوده است. در نتیجه توجه به میزان اضطراب امتحان به عنوان عاملی که در میزان اثربخشی ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر است، باید مورد تأکید قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: ذهن‌آگاهی، خودمهارگری، عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان
متن کامل [PDF 1008 kb]   (348 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/1/31 | پذیرش: 1397/5/21 | انتشار: 1399/7/23
فهرست منابع
1. Sheykholeslami A. Ghamari Kivi H, Ashrafi Vorjoi S. The effect of knowledge-based learning method on self-control of girl students. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 2016; 9(28): 87-104. [Persian]. [Link]
2. Moshtaghiyan M. Comparison of students' academic performance: boarding schools with day schools. Qaemshahr: Yasna Scientific Publications; 2015, pp: 108 [Persian]. [Link]
3. Hashemi R, Mohammadzade J, Hatefi M. A mediator role of self-control in relation of the attachment styles and angry in high school female students of Ilam. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2018; 25(5): 170-179. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/sjimu.25.5.170]
4. DeLisi M. Low self-control is a brain-based disorder. In: Beaver KM, Barnes JC, Boutwell BB, editor. The nurture versus biosocial debate in criminology: on the origins of criminal behavior and criminality. SAGE Publications; 2014, pp: 172-184. [Link] [DOI:10.4135/9781483349114.n11]
5. Yusainy C, Lawrence C. Relating mindfulness and self-control to harm to the self and to others. Pers Individ Dif. 2014; 64: 78-83. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2014.02.015]
6. Anila MM, Dhanalakshmi D. Mindfulness based stress reduction for reducing anxiety, enhancing self-control and improving academic performance among adolescent students. Indian Journal of Positive Psychology. 2016; 7(4): 390-397. [Link]
7. Lesani A, Shahbazi M. The effect of self-controlled practice on basketball free throw performance and self-efficacy of female students. Sport Psychology Studies. 2017; 6(21): 61-76. [Persian]. [Link]
8. Shifteh A, Bahremandjou S. Prediction of academic performance and anxiety in adolescents' exams based on parenting styles and parental intimacy. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences. 2017; 2(13): 14-30. [Persian]. [Link]
9. Ramezani J, Hossaini M, Ghaderi MR. The relationship between test anxiety and academic performance of nursing and emergency medical technician students. Education Strategies in Medical Sciences. 2016; 9(5): 392-399. [Persian]. [Link]
10. Muchenje KM. Associations between mindfulness and test anxiety in community college students [Doctoral dissertation]. [Minnesota, United States]: Capella University; 2016, pp: 34-45 [Link]
11. Pornaghash tehrani, S., Fadavi, E., Nasri, M. (2017). Predicting academic performance in terms of self-concept, self-esteem and self-control in elementary students. Journal of Developmental Psychology. 6 (2). 99-111. (Persian) [link]
12. Arab Ghaeni M, Hashemian K, Mojtabaei M, Majd Ara E, Aghabeiki A. The effect of mindfulness training (MBSR) on the increasing assertiveness among anxious students. Urmia medical journal. 2017; 28(2): 119-129. [Persian]. [Link]
13. Stein SD. Impact of a 3-minute mindfulness-based exercise on anxiety and academic performance [Doctoral dissertation]. [Cincinnati, Ohio, United States]: :union: Institute and University; 2016, pp: 21-33. [Link]
14. Maynard BR, Solis MR, Miller VL, Brendel KE. Mindfulness-based interventions for improving cognition, academic achievement, behavior, and socioemotional functioning of primary and secondary school students. Campbell systematic reviews 2017:5. Campbell Collaboration; 2017. [Link] [DOI:10.4073/CSR.2017.5]
15. Ghasemi R. The effectiveness of mindfulness education in reducing marital burning of addicted wives women [Master's Thesis]. [Tehran, Iran]: Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University of Tehran; 2015, pp: [Persian]. [Link]
16. Momeni F, Shahidi S, Mootabi F, Heidari M. Comparison of the effectiveness between cognitive behavior therapy and mindfulness based cognitive therapy in mediator variables of generalized anxiety disorder. Journal of Applied Psychological Research. 2017; 8(1): 49-66. [Persian]. [Link] [DOI:10.5812/ijpbs.9653]
17. Veiskarami HA, Adavi H, Azadbakht Z, Amairian L. Effectiveness of cognitive-behavioral intervention training in decreasing the students test anxiety and shyness. Journal of Applied Psychological Research. 2017; 8(3): 29-45. [Persian]. [Link]
18. Abyar, Z., Makvandi, B., Bakhtiyarpour,S., Naderi, F., Hafezi,F. (2018). Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment, Mindfulness, and Combined Therapy (Mindfulness, Commitment, and Acceptance) on Depression. Journal of Child Mental Health. 4(17). 27-38. [Persian] [Link]
19. Omidian M, Ahmadi S, Asadi S. The role of creativity, mindfulness and academic performance on well-being: with mediating role of psychological problems. Journal of Psychological Achievements. 2017; 24(2): 101-116. [Persian]. [Link]
20. Shamli, M., Motamedi,A., Borjali, A. (2018). The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Internet Games Addiction by Mediating Self-Control and Emotion-seeking Variables in Tehran's Male Adolescents. Counseling and Psychotherapy Culture. 9(33). 137-161. (Persian) [Link]
21. Tajodini, S., Tohidi, A., Mousavinasab, H. (2018). The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Training on Academic Performance, Academic Self-Regulation and Mindfulness in High School Students. Educational Psychology Studies. 14 (31). 59-88. [Link]
22. Tarantino, N., Lamis, D. A., Ballard, E. D., Masuda, A., & Dvorak, R. D. (2015). Parent-child conflict and drug use in college women: A moderated mediation model of self-control and mindfulness. Journal of counseling psychology, 62(2), 303 [Link] [DOI:10.1037/cou0000013]
23. Savoie SJ. A brief mindfulness approach to reducing test anxiety: using an environmental cue to signal mindfulness during an evaluative situation [Master's thesis]. [Louisiana, United States]: University of Louisiana at Lafayette; 2016, pp: [Link]
24. Enoch M. Using mindfulness to increase directed attention, self-control, and psychological flexibility in children [PhD thesis]. [Illinois, United States]: Southern Illinois University Carbondale; 2015. [Link]
25. Song Y, Lindquist R. Effects of mindfulness-based stress reduction on depression, anxiety, stress and mindfulness in Korean nursing students. Nurse Educ Today. 2015; 35(1): 86-90. [Link] [DOI:10.1016/j.nedt.2014.06.010]
26. Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271-324. [Link] [DOI:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]
27. Mousavi Moghadam, S, R. (2015). The Relationship between Spiritual Intelligence with Self-Control and Defense Mechanisms in Third Year High School Girl Students. Journal of Islamic Azad University of Medical Sciences, 25 (1), 59-64. [Link]
28. Pham LB, Taylor SE. From thought to action: Effects of process-versus outcome-based mental simulations on performance. Personality and Social Psychology Bulletin. 1999 Feb; 25(2):250-60. [Link] [DOI:10.1177/0146167299025002010]
29. Dortaj F. Investigating the effect of process and process mental simulation on improving academic performance of students. Making standardization of academic performance test [PhD Thesis]. [Tehran, Iran]: Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University; 2004, pp: [Persian]. [Link]
30. Spielberger CD. Test anxiety inventory. The Corsini encyclopedia of psychology. 2010 8(1):73-81. [Link] [DOI:10.1002/9780470479216.corpsy0985]
31. Haghani Zemeydani M. The effectiveness of mindfulness education on reducing labor conflict - the family of married nurses [Master's thesis]. [Tehran, Iran]: Allameh Tabataba'i University; 2016, pp: [Persian]. [Link]
32. Kabat-zinn,j. (2003). Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Constructivism in the Human Sciences, 8(2), 73. [Link]
33. Abyar, Z., Makvandi, B., Bakhtiyarpour,S., Naderi, F., Hafezi,F. (2018). Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment, Mindfulness, and Combined Therapy (Mindfulness, Commitment, and Acceptance) on Depression. Journal of Child Mental Health. 4(17). 27-38. [Persian] [Link]
34. Abolghasemi A, Najarian B. Test anxiety, assessment and Treatment. Psychological Research. 2000; 5(3&4): 82-99. [Persian]. [Link]
35. Crane R. Mindfulness based cognitive therapy. Khoshlahje Sedgh A (Persian translator). Publication of Be'sath; 2012, pp: [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saadipour E, Soltanizadehya H, Dortaj F. The Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy on Self-Control and Academic Performance of Students with High/Low Level of Test Anxiety. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :183-194
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-469-fa.html

سعدی پور اسماعیل، سلطانی زاده هدایا، درتاج فریبرز. اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :183-194

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-469-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312