[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 172-162 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش حرمت خود و هوش هیجانی در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان دارای آسیب شنوایی
حسن یعقوبی*1، لادن واقف1، پریسا نیلایی2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2- دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده:   (5535 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مهم­ترین حواس انسان، حس شنوایی است که آسیب آن می­تواند فرایند سازش با محیط زندگی را تحت تأثیر قرار داده و موجب تأخیر در تحول و پردازش فرایندهای ذهنی و شناختی شود. همچنین تاب­ آوری به مهارت­ها و توانمندی­هایی اشاره دارد که فرد را قادر می­­سازد با سختی­ها، مشکلات، و کشاکش‌های زندگی سازش کند. بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و حرمت خود در پیش بینی تاب ­آوری دانش ­آموزان دارای آسیب­ شنوایی است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل 81 نفر از دانش ­آموزان دختر و پسر مبتلابه آسیب شنوایی در دامنه سنی 13­-10 سال مقطع ابتدایی شهر شیراز بودند که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سطوح تاب­ آوری، حرمت خود، و هوش هیجانی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌های تاب­ آوری کانر و دیویدسون (2003)، حرمت ­خود کوپر­­ اسمیت (1967)، و هوش هیجانی شرینگ (1999) سنجیده شد و در پایان داده ­ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون هم­زمان تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد که تاب­آوری با هوش هیجانی و حرمت خود همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد (0/05>p). همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که متغیر هوش هیجانی 33 درصد از واریانس تاب­آوری (0/002>p) و متغیر حرمت خود عمومی 24 درصد از واریانس تاب‌آوری را پیش‌بینی می­ کند (0/025>p).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش مبنی بر نقش هوش هیجانی و حرمت خود در پیش­ بینی تاب­ آوری دانش ­آموزان با آسیب ­شنوایی، می­ توان نتیجه گرفت که با پرورش این سازه­ها در این دانش ­آموزان می­توان انعطاف ­پذیری و سطح سازش ­یافتگی آنها را ارتقا بخشید.  
 
واژه‌های کلیدی: آسیب شنوایی، هوش هیجانی، حرمت خود، تاب آوری
متن کامل [PDF 1109 kb]   (26430 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/31 | پذیرش: 1397/7/24 | انتشار: 1398/8/18
فهرست منابع
1. Fujiki M, Brinton B, Todd CM. Social skills of children with specific language impairment. Lang Speech Hear Serv Sch. 1996; 27(3): 195-202. [Link] [DOI:10.1044/0161-1461.2703.195]
2. Bigdeli E, Elahi T. Study and Comparison of emotional intelligence among high- school blind and deaf students. Journal of Exceptional Education. 2014; 4(126): 22-31. [Persian]. [Link]
3. Vernosfaderani A. The effectiveness of life skills training on enhancing the self-esteem of hearing impaired students in inclusive schools. Open J Med Psychol. 2014; 3(1): 94-99. [Link] [DOI:10.4236/ojmp.2014.31012]
4. Ghoreyshi Rad F. Assessment of mental health problems in deaf and hearing adolescents. Journal of Exceptional Education. 2015; 6(128): 5-12. [Persian]. [Link]
5. Mohammadi S, Kazemi Rezaei SA, Gasemi Argene H, Kazemi Rezaie SV, Mousavi SA. The relationship between personality dimensions with attachment styles and identity styles in student with hearing impairment. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(1): 88-98. [Persian]. [Link]
6. Rogers P, Qualter P, Phelps G, Gardner K. Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence. Pers Individ Dif. 2006; 41(6): 1089-1105. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2006.04.014]
7. Ranjbar J, Tarkhan M, Taher M, Hossein Khanzadeh AA, Esapour M. The effect of communication skills training on the self-concept and loneliness of students with hearing impairment. Journal of school psychology. 2015; 4(2): 39-54. [Persian]. [Link]
8. Theunissen SCPM, Rieffe C, Netten AP, Briaire JJ, Soede W, Kouwenberg M, et al. Self-esteem in hearing-impaired children: the influence of communication, education, and audiological characteristics. PLoS One. 2014; 9(4): e94521. [Link] [DOI:10.1371/journal.pone.0094521]
9. Vitulič HS, Lesar I. Deaf and hard-of-hearing students in slovenia: academic achievement, experiences with schooling and professional aspirations. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2014; 9(1): 29-39. [Link]
10. Rosenberg M, Schooler C, Schoenbach C, Rosenberg F. Global self-esteem and specific self-esteem: Different concepts, different outcomes. Am Sociol Rev. 1995: 60(1); 141-156. [Link] [DOI:10.2307/2096350]
11. Campbell JD, Lavallee LF. Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low self-esteem. In: Baumeister RF, editor. Self-Esteem: the puzzle of low self-regard. Boston, MA: Springer US; 1993, pp: 3-20. [Link] [DOI:10.1007/978-1-4684-8956-9_1]
12. Besharat MA, Abbaspour Doplani T. The relationship of metacognition strategies and creativity with resiliency. Journal of Social Psychology. 2010; 5(14): 111-124. [Persian]. [Link]
13. Waller MA. Resilience in ecosystemic context: evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry. 2001; 71(3): 290-297. [Link] [DOI:10.1037//0002-9432.71.3.290]
14. Ramezani S, Mohammadi N, Alizadeh Chhar Borjh T, Rahmani S. The effectiveness of resiliency education on the coping style and optimism of unprotected and neglected children. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 4(4): 46-58. [Persian]. [Link]
15. Badeleh A, Toomaj A. Structural equations of relationships between learning disorder, emotional intelligence and depression in primary school students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 4(4): 59-70. [Persian]. [Link]
16. Movallali G, Pirzadi H. Resilience and hearing impairment. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2015; 4(2): 144-158. [Persian]. [Link]
17. UNICEF. Actions for children and youth resilience. Panama City: Unicef; 2013, pp: 1-90. [Link]
18. Mahmoodi A. The comparison of self-esteem and social skills in deaf and blind students at the intermediate level in the city of Karaj. Journal of Exceptional Education. 2013; 4(117): 20-28. [Persian]. [Link]
19. Anastácio ZC. Self-esteem, assertiveness and resilience in adolescents institutionalized. International Journal of Developmental and Educational Psychology Revista INFAD de Psicología. 2016; 1(1): 315-322. [Link] [DOI:10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.231]
20. Salami SO. Moderating effects of resilience, self-esteem and social support on adolescents' reactions to violence. Asian Soc Sci. 2010; 6(12): 101. [Link] [DOI:10.5539/ass.v6n12p101]
21. Karatas Z, Cakar FS. Self-Esteem and hopelessness, and resiliency: an exploratory study of adolescents in Turkey. International Education Studies. 2011; 4(4): 84-91. [Link] [DOI:10.5539/ies.v4n4p84]
22. Hosseinian S, Poorshahriari M, Nasrollah Kalantari F. The association between mothers' parenting styles and self-esteem in students with and without hearing loss. Journal of Exceptional Children. 2008; 7(4): 364-384. [Persian]. [Link]
23. Liu Y, Wang Z, Lü W. Resilience and affect balance as mediators between trait emotional intelligence and life satisfaction. Pers Individ Dif. 2013; 54(7): 850-855. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2012.12.010]
24. Schneider TR, Lyons JB, Khazon S. Emotional intelligence and resilience. Pers Individ Dif. 2013; 55(8): 909-914. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2013.07.460]
25. Di Fabio A, Saklofske DH. Promoting individual resources: the challenge of trait emotional intelligence. Pers Individ Dif. 2014; 65: 19-23. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.026]
26. Arslan G. Psychological maltreatment, emotional and behavioral problems in adolescents: The mediating role of resilience and self-esteem. Child Abuse Negl. 2016; 52: 200-209. [Link] [DOI:10.1016/j.chiabu.2015.09.010]
27. Homayonnia M, Homayoni A, Sheikh M, Nazari S. The relationship between emotional intelligence and psychological resiliency in Iranian premier league wrestlers. Journal of Development and Motor Learning. 2014; 6(1): 23-36. [Persian]. [Link]
28. Sabri M, Fouladchang M, Mohammadi Dahaghani M, Golzar HR. The relationship between family communication patterns dimensions and resilience in high school students: ediating role of emotional intelligence. Journal of Psychological Models and Methods. 2015; 5(18): 109-128. [Persian]. [Link]
29. Hassim S, Tee CC, Abdul Majid R, Jelas ZM, Yusof HA. The emotional intelligence development of pre-schoolers with hearing difficulties: implications on parental involvement. Akademika. 2012; 82(2): 137-142. [Link]
30. Tajikzadeh F, Sadeghi R, Mehrabizade Honarmand M, Davoudi I. The brain/ behavioral systems, perfectionism and depression symptoms among the university students. Journal of Psychological Studies. 2015; 11(3): 119-140. [Persian]. [Link] [DOI:10.17795/whb-29177]
31. Yaghoobi A, Farhadi M, Ghanbari N, Kakbaraei K. Study of relationship between emotional intelligence with homesickness and mental health in university students. Journal of Modern Psychological Researches. 2008; 3(9): 135-151. [Persian]. [Link]
32. Baker KG, Waring TH. Book review: working with emotional intelligence, by daniel goleman. New York: Bantam Books, 1998. 383 pp., $25.95 hardcover. Family Business Review. 1999; 12(4): 375-381. [Link] [DOI:10.1111/j.1741-6248.1999.00375.x]
33. Lane AM, Thelwell R, Gill G, Weston N. Confirmatory factor analysis of the Emotional Intelligence Scale on an athletic sample. J Sports Sci. 2007; 25: 312. [Link]
34. Safari Dehnavi Y, Abedi A. Correlation between emotional intelligence, cognitive intelligence, and Managers Job performance at LENJAN schools. New Educational Approaches. 2012; 7(2): 121-140. [Persian]. [Link]
35. Campbell‐Sills L, Stein MB. Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson resilience scale (CD‐RISC): validation of a 10‐item measure of resilience. J Trauma Stress. 2007; 20(6): 1019-1028. [Link] [DOI:10.1002/jts.20271]
36. Gonzalez SP, Moore EWG, Newton M, Galli NA. Validity and reliability of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in competitive sport. Psychol Sport Exerc. 2016; 23: 31-39. [Link] [DOI:10.1016/j.psychsport.2015.10.005]
37. Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of resilience on mental health and life satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2007; 13(3): 290-295. [Persian]. [Link]
38. Battle J. Comparison of two self-report inventories. Psychol Rep. 1977; 41(1): 159-160. [Link] [DOI:10.2466/pr0.1977.41.1.159]
39. Rezaei L. The Effect of self-esteem on mental health in employed women working in Zimens factory and unemployed women. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology. 2010; 1(3): 19 27. [Persian]. [Link]
40. Johnson BW, Redfield DL, Miller RL, Simpson RE. The coopersmith self-esteem inventory: a construct validation study. Educ Psychol Meas. 1983; 43(3): 907-913. [Link] [DOI:10.1177/001316448304300332]
41. Coetzee M, Harry N. Emotional intelligence as a predictor of employees' career adaptability. J Vocat Behav. 2014; 84(1): 90-97. [Link] [DOI:10.1016/j.jvb.2013.09.001]
42. Habibi Zanjani N. Study of the relationship between emotional intelligence and academic achievement (a case study of non-beneficiary girl guidance school students of 12th city area of Tehran). Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal. 2015; 36(6): 1384-1392. [Link]
43. Javanbakht M. The effectiveness of group cognitive-behavioral training and group reality therapy on self-esteem of high school students. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2012; 14(54): 172-180. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yaghoubi H, Vaghef L, Nellaee P. The Role of Self-Esteem and Emotional Intelligence in Predicting the Resilience of Students with Hearing Impairment. J Child Ment Health. 2019; 6 (3) :162-172
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-514-fa.html

یعقوبی حسن، واقف لادن، نیلایی پریسا. نقش حرمت خود و هوش هیجانی در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان دارای آسیب شنوایی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :172-162

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-514-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422