[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 205-217 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش حل ‌مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی دانش ‌آموزان پسر تیزهوش
کریم نیکنام، باقر غباری بناب، سعید حسن زاده
واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1224 مشاهده)
زمینه و هدف: دانش ‏آموزان تیزهوش و خلاق سرمایه ‏های بالقوه هر جامعه هستند و پرورش و شکوفایی استعدادهای آنها همواره از دغدغه­ های نظام آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر آموزش حل ‏مسئله خلاقانه بر بهبود خلاقیت و رضایت از زندگی پسران تیزهوش انجام گرفت.
روش: این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش ‏آزمون-پس ‏آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری 452 نفر از دانش ‏آموزان دبیرستان‏ های دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان پسرانه شهر اردبیل در سال‏ تحصیلی 96- 1395 بود. نمونه مورد مطالعه 46 نفر دانش ­آموز تیزهوش در دامنه سنی13 تا 5/14ساله از جامعه مذکور بودند که به شیوه نمونه‏ گیری خوشه ‏ای انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزارهای پژوهشی شامل آزمون‏ های هوش استنفوردبینهتهران (افروز و کامکاری،1390)، رضایت از زندگی هوبنر (2001)، و خلاقیت تورنس (1998) بود. شرکت‏ کنندگان گروه آزمایش طی 13 جلسه در برنامه آموزشی حل مسئله شرکت کردند، در حالی که گروه گواه این مداخله را دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک ­متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ‏ها: نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد میانگین نمرات خلاقیت و رضایت از زندگی گروه آزمایش و گواه در مرحله پس ­آزمون تفاوت معناداری دارند و نمرات گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه گواه بود (0/05 p<).
نتیجه ‏گیری: یافته ‏های پژوهش حاضر دلالت براین دارد که برنامه آموزش حل‏ مسئله خلاقانه علاوه بر افزایش خلاقیت در دانش ‏آموزان، موجب بهبود رضایت از زندگی آنان نیز می‏ شود. برتری نمره گروه آزمایش در بعد رضایت از دوستان نشان داد که عمده ‏ترین تأثیر برنامه حل‏ مسئله خلاقانه در روابط بین‏ فردی است.
 
واژه‌های کلیدی: دانش ‌آموز تیزهوش، رضایت از زندگی، خلاقیت، حل‌ مسئله خلاقانه
متن کامل [PDF 823 kb]   (421 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/3/16 | پذیرش: 1398/1/27 | انتشار: 1398/5/28
فهرست منابع
1. Kilgore K. Teacher perspective on differentiation for gifted students in the general education classroom [PhD thesis]. [Minnesota, United States]: Walden University; 2018. [Link]
2. Worrell FC, Subotnik RF, Olszewski-Kubilius P, Dixson DD. Gifted students. Annu Rev Psychol. 2019; 70(1): 551-576. [Link] [DOI:10.1146/annurev-psych-010418-102846]
3. Bahramipour M, Abedi A, Faramarzi S, Malekpour M, Yarmohammadian A. Prediction of creativity and personality types on the basis of mathematicstalentand personality types in primary school gifted students. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2018; 19(3): 1-13. [Persian]. [Link]
4. Bahar A, Ozturk MA. An exploratory study on the relationship between creativity and processing speed for gifted children. International Education Studies. 2018; 11(3): 77-91. [Link] [DOI:10.5539/ies.v11n3p77]
5. Torrance MP. Talent and creativity skills and ways to test them and breed them. Qasemzadeh H. (Persian translator). Fifth edition. Tehran: Donyaye now; 2013, pp: 27-35. [Persian].
6. Garaigordobil M, Berrueco L. Effects of a play program on creative thinking of preschool children. Span J Psychol. 2011; 14(2): 608-618. [Link] [DOI:10.5209/rev_SJOP.2011.v14.n2.9]
7. Lin W-L, Tsai P-H, Lin H-Y, Chen H-C. How does emotion influence different creative performances? The mediating role of cognitive flexibility. Cogn Emot. 2014; 28(5): 834-844. [Link] [DOI:10.1080/02699931.2013.854195]
8. Diener ED, Suh E, Lucas RE, Smith H. Subjective well-being: three decades of progress. Psychol Bull. 1999; 125(2): 276-302. [Link] [DOI:10.1037//0033-2909.125.2.276]
9. Huebner ES. Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychol Assess. 1994; 6(2): 149-158. [Link] [DOI:10.1037//1040-3590.6.2.149]
10. Chen X, Fan X, Cheung HY, Wu J. The subjective well-being of academically gifted students in the Chinese cultural context. Sch Psychol Int. 2018; 39(3): 291-311. [Link] [DOI:10.1177/0143034318773788]
11. Ogurlu U, Yalin HS, Yavuz Birben F. The relationship between psychological symptoms, creativity, and loneliness in gifted children. Journal for the Education of the Gifted. 2018; 41(2): 193-210. [Link] [DOI:10.1177/0162353218763968]
12. Saif AA. Educational psychology: psychology of learning and instruction. sixth edition. Tehran: Agah; 2010, pp: 397-411. [Persian]
13. Guilford JP. Intellect and the gifted. Gift Child Q. 1972; 16(3): 175-184. [Link] [DOI:10.1177/001698627201600301]
14. Torrance EP. Can we teach children to think creatively? J Creat Behav. 1972; 6(2): 114-143. [Link] [DOI:10.1002/j.2162-6057.1972.tb00923.x]
15. Sternberg RJ, Reis Sally M. Difinition and conceptions of giftedness. Amiri-Majd M. (Persian translator). Tehran: Danjeh: 2014, pp: 88-110. [Persian].
16. Runco MA. Creativity: theories and themes: research, development, and practice. San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press; 2007, pp: 174-182. [Link]
17. Sayği ND, Şahi̇n F. The effects of systematic inventive problem solving activities on theoretical, experimental and real life problem solving. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(2): 268-281. [Link]
18. Zare H, Pirkhaefi A, Mobini D. Effectiveness of problem solving skills training in developing engineers' creativity with regard to their personality types. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology. 2010; 1(3): 49-56. [Persian]. [Link]
19. Guevremont DC, Foster SL. Impact of social problem-solving training on aggressive boys: skill acquisition, behavior change, and generalization. J Abnorm Child Psychol. 1993; 21(1): 13-27. [Link] [DOI:10.1007/BF00910486]
20. Rixon R, Erwin PG. Measures of effectiveness in a short-term Interpersonal Cognitive Problem Solving programme. Couns Psychol Q. 1999; 12(1): 87-93. [Link] [DOI:10.1080/09515079908254080]
21. Erwin PG, Purves DG, Johannes CK. Involvement and outcomes in short-term interpersonal cognitive problem solving groups. Couns Psychol Q. 2005; 18(1): 41-46. [Link] [DOI:10.1080/09515070500099694]
22. Kashani-Vahid L, Afrooz G, Shokoohi-Yekta M, Kharrazi K, Ghobari B. Can a creative interpersonal problem solving program improve creative thinking in gifted elementary students? Think Skills Creat. 2017; 24: 175-185. [Link] [DOI:10.1016/j.tsc.2017.02.011]
23. Puccio GJ, Burnett C, Acar S, Yudess JA, Holinger M, Cabra JF. Creative problem solving in small groups: the effects of creativity training on idea generation, solution creativity, and leadership effectiveness. The Journal of Creative Behavior [Internet, Online Version of Record before inclusion in an issue]. [cited 2019 Aug 21]; 0(0). [Link] [DOI:10.1002/jocb.381]
24. Salahian A, Palahang H. Examine the effectiveness of group problem solving on marital satisfaction and quality of life in Drug-dependent patients (opiates). Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2016; 18(2): 132-142. [Persian]. [Link]
25. Mahdi MH, Haghayegh SA. Efficacy of group training of problem solving on resiliency, life satisfaction and coping strategy of families of substance abuse disorder. Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal. 2017; 6(3): 163-190. [Persian]. [Link]
26. Najafi M, Ahadi H, Sohrabi F, Delavar A. The predictive model of life satisfaction based on positive psychology constructs. Clinical Psychology Studies. 2016; 6(21): 32-55. [Persian]. [Link]
27. Mahmoudian H, Safarian H, Hashemzadeh vaez H, Mir Mohammad Tabar SA, Rezvani Far S. Studying the relation between life orientering and advancement goals with students' life satisfaction. Educational Psychology. 2015; 11(35): 123-135. [Persian]. [Link]
28. Afrouz GA, Kamkari K. The principles of psychometric and experimental intelligence. Tehran: Tehran University; 2010, pp: 1-110. [Persian].
29. Roid GH. A review of stanford-binet intelligence scales, (fifth edition) for use with learning disabilities children. Journal of Social Psychology (New Findings in Psychology). 2011; 36: 206-302. [Persian]. [Link]
30. Afrouz GA, Kamkari K. Tehran-Stanford-Binet. Tehran: Karamad Schools; 2011, pp: 5-25. [Persian].
31. Shaughnessy MF. An interview with E. Paul Torrance: about creativity. Educ Psychol Rev. 1998; 10(4): 441-452. [Link]
32. Kim KH. The creativity crisis: the decrease in creative thinking scores on the torrance tests of creative thinking. Creat Res J. 2011; 23(4): 285-295. [Link] [DOI:10.1080/10400419.2011.627805]
33. Bart WM, Hokanson B, Can I. An investigation of the factor structure of the torrance tests of creative thinking. Educational Sciences: Theory and Practice. 2017; 17(2): 515-528. [Link] [DOI:10.12738/estp.2017.2.0051]
34. Daemi H, Moghimi Barforoosh F. Normalization of the creativity test. Advances in Cognitive Science. 2004; 6(3): 1-8. [Persian]. [Link]
35. Mazaheri M, Mohajer Badkoobeh M. Psychometric properties of multidimensional scale of student life satisfaction scale MSLSS. Journal of Educational Psychology Studies. 2011; 8(14): 81-100. [Persian]. [Link]
36. Myrmel MK. Effects of using creative problem solving in eighth grade technology education class at Hopkins North Junior High School [Masters thesis]. [Wisconsin, United States]: Industrial/Technology Education, University of Wisconsin - Stout; 2003, pp: 39-49. [Link]
37. Cohen LH, Cimbolic K, Armeli SR, Hettler TR. Quantitative assessment of thriving. J Soc Issues. 1998; 54(2): 323-335. [Link] [DOI:10.1111/0022-4537.681998068]
38. Vötter B, Schnell T. Cross-lagged analyses between life meaning, self-compassion, and subjective well-being among gifted adults. Mindfulness. 2019; 10(7): 1294-1303. [Link] [DOI:10.1007/s12671-018-1078-x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Niknam K, Ghobari Bonab B, Hassanzadeh S. The Effect of Creative Problem Solving Training on Creativity and Life Satisfaction of Gifted Boy Students. jcmh. 2019; 6 (2) :205-217
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-540-fa.html

نیکنام کریم، غباری بناب باقر، حسن زاده سعید. تأثیر آموزش حل ‌مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی دانش ‌آموزان پسر تیزهوش. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (2) :205-217

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-540-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162