[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 132-143 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هنردرمانگری بیانگر بر تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع دبستان
افسانه ناظری ، امیر قمرانی ، پریسا داروئی ، غزاله قاسمی طباطبایی
دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
چکیده:   (607 مشاهده)
زمینه و هدف: هنردرمانگری کمک می­کند که افراد با احساسات و هیجانات ناشناخته خود روبرو شده و در نتیجه به شناختی از خود دست یابند و توانایی غلبه بر مشکلات را در قالب روش‌های گوناگون، به دست آورند. تنظیم هیجان نقش کلیدی در سلامت روانی کودکان داشته و می­تواند در موفقیت­های آینده آنها تأثیرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هنردرمانگری بیانگر بر تنظیم هیجان دانش ­آموزان مقطع دبستان شهر اصفهان بود.
روش: روش پژوهش شبه ­آزمایشی در چهارچوب طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون بود. نمونه مورد مطالعه شامل 32 نفر از دانش­آموزان پسر 9- 8 سال مقطع دوم دبستان شهر اصفهان در سال 1396 بودند که به شیوه نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هر گروه 16 دانش­آموز) به تصادف جایدهی شدند. بسته هنردرمانگری بیانگر در 12 جلسه 90-60 دقیق ه­ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ در حالی در طی این مدت، افراد گروه گواه هیچ برنامه‌ مداخله ­ای دریافت نکردند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (2001) به عنوان ابزار مورد نظر جهت جمع­آوری داده­ها استفاده شد و در نهایت داده­های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس، تحزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: براساس نتایج تحلیل داده­ها، هنردرمانگری بیانگر بر تنظیم هیجان مثبت تأثیر داشته است؛ بدین معنا که بین نمرات تنظیم هیجان مراحل پیش ­آزمون و پس ­آزمون در گروه آزمایش با گروه گواه، تفاوت معناداری مشاهده شده است (4/72F=، 0/05>P). نتایج همچنین نشان داد که تأثیر هنردرمانگری بیانگر در زیرمقیاس­های تنظیم هیجان مثبت بر مؤلفه­ پذیرش و تمرکز مجدد، مثبت معنادار بوده (8/39F=، 0/000P)، ولی تأثیر آن بر تنظیم هیجان منفی (0/10F=، 0/755P)، معنادار نبوده است.
نتیجه‌گیری: هنردرمانگری بیانگر با استفاده از ویژگی‌های خودبیانگری، تخیل، مشارکت فعال، برقراری ارتباط بین ذهن و جسم، و همچنین با فعال و قوی کردن شبکه ­های قشری مغز، می‌تواند مهارت­های تنظیم هیجان مثبت را افزایش دهد که همین توانایی در رویارویی کودکان با شرایط تنش‌‌آور و مدیریت رفتارشان، مفید است.
واژه‌های کلیدی: هنردرمانگری بیانگر، تنظیم هیجان، دانش آموزان مقطع دبستان
متن کامل [PDF 808 kb]   (447 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/3/21 | پذیرش: 1397/10/28 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Ziraki FP, Hassan T. Investigating the effectiveness of dialectical Behavior therapy in clinical symptoms, anger Control and emotional regulation of bully children. International Journal of Clinical Medicine. 2017;8(4):1-18. [Link].
2. Zahediyan S, Kafi Masule SM, Khosrov Javid M, Fallahi M. Efficacy of emotion regulation training on coping strategies among female elementary school students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2015; 2 ( 1):9-19. [Persian]. [Link[
3. Mohammadi H, Mosavi V. Comparison of Emotional Regulation and Self-Control in Children with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2015;2(2):21-33. [persian]. [Link]
4. Macklem G. Practitioner,s guide to emotion regulation in school-aged children. (Bahrami A, Kiani F, editors. Tehran: Arjmand; 2017.[Persian]. [Link]
5. Lopez-Perez B, Gummerum M, Wilson E, Dellaria G. Studying children's intrapersonal emotion regulation strategies from the process model of emotion regulation. J Genet Psychol. 2016;0(0):1-16. [Link]
6. Mashhadi A, Hasani J, Mirdooraghi F. Factor structure, reliability and validity of persian version of the cognitive emotion regulation questionnaire-children form (CERQ-K-P). Journal of Fundamentals of Mental Health14. 2012;14(55):246-59. [Persian]. [Link]
7. Ghaderi F, Kalantari M, Mehrabi H. The effectiveness of group schema therapy on cognitive emotion regulation strategies in students with social anxiety disorder symptoms. Behavioral Sciences. 2015;32(9):139-46. [Persian]. [Link]
8. Jenaabadi H, Ahani MA, Sabaghi F. Examining the relationship of optimism and emotion regulation strategies with general health among students of university of sistan and baluchestan. Health. 2015;Vol.07No.07:8. [Link] [DOI:10.4236/health.2015.77102]
9. Chen F. Parents' perezhivanie supports children's development of emotion regulation: a holistic view. Early Child Dev Care. 2015;185(6):851-67. [Link] [DOI:10.1080/03004430.2014.961445]
10. Fredrickson BL. The broaden-and-build theory of positive emotions. Phil Trans R Soc Lond B. 2004;359:1367-77. [Link] [DOI:10.1098/rstb.2004.1512]
11. Alexander A. The Artopia Program: An Examination of Art Therapy's Effect on Veterans' Moods. Art Therapy. 2020:1-7. [Link] [DOI:10.1080/07421656.2020.1721400]
12. Blomdahla C, Wijk H, Suzanne Guregard S, Rusnera M. Meeting oneself in inner dialogue: a manual-based Phenomenological Art therapy as experienced by patients diagnosed with moderate to severe depression. Arts Psychother. 2017;59:17-24. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2017.08.006]
13. Pénzesa I, Hoorena S, Doktera D, HenkSmeijstersb H, Hutschemaekerse G. Material interaction in art therapy assessment. Arts Psychother. 2014;41:484-96. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2014.08.003]
14. Hoffmann B. The role of expressive therapies in therapeutic interactions; art therapy- explanation of concept Trakia journal of sciences. 2016;14:197-202. [Link] [DOI:10.15547/tjs.2016.03.001]
15. Klein M, Regev D, Snir S. Using the clay slip game in art therapy: a sensory intervention. International Journal of Art Therapy. 2020:1-12. [Link] [DOI:10.1080/17454832.2020.1713833]
16. Zademohamadi A. Art therapy. Tehran: Ghatre; 2010.[Persian]. [Link]
17. Shalani B, Azadimanesh P. The comparison of efficacy of group art therapy and puppet play therapy on the social skills of children with attention deficit/ hyperactivity disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2016;2(4):103-12.[Persian]. [Link]
18. Hanevi H, Hestad KA, Lien L, Teglbjaerg HS, Danbolt LJ. Expressive arttherapyforpsychosis:a multiple case study. Arts Psychother. 2013;40:312-21. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2013.05.011]
19. Loue S. Expressive therapies:music,art,andsandplay. Encyclopedia of Mental Health. 2016;2:196-204. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-397045-9.00185-3]
20. Petruta-Maria C. The role of art and music therapy techniques in the educational system of children with special problems. Procedia Soc Behav Sci. 2015;187:277-82. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.03.052]
21. Mariam A, Joshi A. Exploring expressions: Therapists' use of the creative arts in therapy. Challenges experienced by novice counsellors. India: Springer Science+Business Media Singapore; 2016. p.137-62. [Link] [DOI:10.1007/978-981-10-0584-8_8]
22. Moon BL, Nolan EG. Ethical issues in art therapy: Charles C Thomas Publisher; 2019. [Link]
23. Abbing A, Baars EW, de Sonneville L, Ponstein AS, Swaab H. The effectiveness of art therapy for anxiety in adult women: a randomized controlled trial. Frontiers in psychology. 2019;10:1203. [Link] [DOI:10.3389/fpsyg.2019.01203]
24. Zarezadeh-Kheibari S, Rafienia P, Asghari-Nekah M. The effectiveness of expressive art group therapy on increasing behavioral and emotional components of self-concept of children in family-like community centers. Journal of Clinical Psychology. 2014;4:41-51. [Persian]. [Link]
25. Zarezadeh-Kheibari S, Rafienia P, Asghari-Nekah M. The effenteractiveness of expressive art group therapy on interactive delf-efficacy of foster children. Journal of Developmental Psychology. 2014;10:371-81. [Persian]. [Link]
26. Smolarski K, Leone K, Steven J. Robbins SJ. Reducing negative mood through drawing: comparing venting, positive expression, and tracing. Art Ther (Alex). 2015;32:197-201. [Link] [DOI:10.1080/07421656.2015.1092697]
27. Babouchkina A, Steven J. Robbins SJ. Reducing negative mood through mandala creation: a randomized controlled trial. Art Ther. 2015;32:34-9. [Link] [DOI:10.1080/07421656.2015.994428]
28. Mishina AV, Blinova JL, Belomoyeva OG. Multimodal art therapy for overcoming negative emotional states among adolescents. Helix. 2017;8:2307-11. [Link] [DOI:10.29042/2018-2307-2311]
29. Isekeeva SV, Blinova JL, Yavgildina ZM. Multimodal art therapy to overcome communication difficulties among preschoolers. TOJDAC. 2016:3067-76. ]Link]
30. Cortina MA, Fazel M. The artroom: an evaluation of a targeted school-based group intervention for students with emotional and behavioural difficulties. Arts Psychother. 2015;42:35-40. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2014.12.003]
31. Mahmoudi M, Borjali A, Alizadeh H, Ghobari-Bonab B, Ekhtiari H, Akbari-Zardkhaneh S. Emotion regulation in children with learning disorders and normal children. Research in School and Virtual Learning. 2016;4(13):69-84. [Persian]. [Link]
32. Taheri M. compare the executive functions and cognitive-emotional adjustment skills in adolescents with behavioral disorder and normal. The Journal Of New Advances In Behavioral Sciences. 2017;2(9):1-15. [Persian]. [Link]
33. Hasani J. The psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire. Clinical Psychology. 2010;7(2):73-84. [Persian]. [Link]
34. Feliu-Soler A, Reche-Camba E, Borràs X, Pérez-Aranda A, Andrés-Rodríguez L, Peñarrubia-María MT, et al. Psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) in patients with fibromyalgia syndrome. Frontiers in Psychology. 2017;8:1-13. [Link] [DOI:10.3389/fpsyg.2017.02075]
35. Garnefski N, kraaij V. The cognitive emotion regulation questionnaire-psychometric features and prospective relationships with depression and anxiety in adults. European journal of psychological assessment. 2007;23(3):141-9. [Link] [DOI:10.1027/1015-5759.23.3.141]
36. Mishina AV, Blinova JL, Belomoyeva OG. Multimodal art therapy for overcoming negative emotional states among adolescents. Helix. 2017;8:2307-11. [Link] [DOI:10.29042/2018-2307-2311]
37. Degges-White S. Expressive arts in schools: Visual and performing arts and sandtray interventions to promote self-discovery. 2020. [Link] [DOI:10.1037/0000157-015]
38. Malchiodi CA. Trauma and expressive arts therapy: Brain, body, and imagination in the healing process: Guilford Press; 2020. [Link]
39. Garrett KE. Creative Therapies, Complex Childhood Trauma, and Neurological Improvement: How the Arts can Enhance Neuroplasticity: A Literature Review. 2020. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nazeri A, Ghamarani A, Darouei P, Ghasemi Tabatabaei G. The Effect of Expressive Arts Therapy on Emotion Regulation of Primary School Students. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :132-143
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-544-fa.html

ناظری افسانه، قمرانی امیر، داروئی پریسا، قاسمی طباطبایی غزاله. تأثیر هنردرمانگری بیانگر بر تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع دبستان. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :132-143

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-544-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312