[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 229-240 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم‌شنوا
محمد عاشوری ، علیرضا اعرابی
گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده:   (562 مشاهده)
زمینه و هدف: والدین کودکان کم‌شنوا در حمایت اجتماعی ادراک شده با مشکل مواجه هستند و نسبت به زندگی خود، نگرشی منفی دارند. از سوی دیگر، برنامه افق زمانی که منعکس کننده پسخوراندها، باورها، و ارزش­های افراد در طول زمان است با حمایت اجتماعی ادراک شده، مرتبط است. پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی تأثیر آموزش برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم‌شنوا انجام شد.
روش‌: پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از مادران کودکان کم‌شنوا در دامنه سنی 7 تا 10 سال در سال تحصیلی 97-1396 بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و به تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، جایدهی شدند. گروه آزمایش در10 جلسه آموزش برنامه افق زمانی (هفته‌ای 2 جلسه، هر جلسه 60 دقیقه‌) شرکت کردند؛ در حالی ‌که گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزار استفاده‌ شده در این پژوهش، مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دهلم، زیمت و فارلی، 1988) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش برنامه افق زمانی، اثر معناداری بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم‌شنوا در سطح کل (0/0001P< و 50/04F=) و در سطح خرده‌مقیاس‌های حمایت از طرف خانواده (12/28F=)، حمایت از طرف دوستان (10/74F=)، و حمایت از طرف افراد مهم زندگی (13/65F=) داشته است (0/001P<).
نتیجه‌گیری: افق زمان به این موضوع که افراد چگونه رفتارشان را به گذشته، حال، و آینده ربط می‌دهند و همچنین به بهزیستی فردی و تجربه‌های شخصی افراد، وابسته است و بر فرایندهای شناختی و همچنین روابط اجتماعی آنها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که آموزش این برنامه‌ نقش مهمی در حمایت اجتماعی ادراک مادران کودکان کم‌شنوا ایفا می‌کند.
واژه‌های کلیدی: افق زمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده، کودکان کم‌شنوا
متن کامل [PDF 878 kb]   (310 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/27 | پذیرش: 1397/7/6 | انتشار: 1399/7/23
فهرست منابع
1. Agrawal Y, Platz EA, Niparko JK. Prevalence of hearing loss and differences by demographic characteristics among US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2004. Arch Intern Med. 2008; 168(14): 1522-1530. [Link] [DOI:10.1001/archinte.168.14.1522]
2. Movallali G, Jalil-Abkenar SS, Ashori M. The efficacy of group play therapy on the social skills of pre-school hearing-impaired children. Arch Rehabil. 2015; 16(1): 76-85. [Persian]. [Link]
3. Fellinger J, Holzinger D, Pollard R. Mental health of deaf people. The Lancet. 2012; 379(9820): 1037-1044. [Link] [DOI:10.1016/S0140-6736(11)61143-4]
4. Ashori M, Jalil-Abkenar SS, Hasan-Zadeh S, Pourmohammadreza-Tajrishi M. Effectiveness of life skill instruction on the mental health of hearing loss students. Arch Rehabil. 2013; 13 (4): 48-57. [Persian]. [Link]
5. Ashori M, Jalil-Abkenar SS, Pourmohammadreza-Tajrishi M. Investigation of the effectiveness of emotional intelligence training on the self-esteem and mental health in boy deaf students. Arch Rehabil. 2014; 15(1): 3-12. [Persian]. [Link]
6. Landsberger SA, Diaz DR. Inpatient psychiatric treatment of deaf adults: demographic and diagnostic comparisons with hearing inpatients. Psychiatric Serv. 2010; 61(2): 196-209. [Link] [DOI:10.1176/ps.2010.61.2.196]
7. Jalil-Abkenar SS, Ashori M, Pourmohamadreza-Tajrishi M, Hasanzadeh S. Auditory perception and verbal intelligibility in children with cochlear implant, hearing aids and normal hearing. J Practice Clinic Psychol. 2013; 1(3): 141-147. [Link]
8. Kirk S, Gallagher G, Coleman MR. Educating exceptional children (14th Ed). Cengage Learning, Printed in the United States of America: Elsevier Science Publishers; 2015, pp: 378-379. [Link]
9. Zaidman-Zait A, Most T, Tarrasch R, Haddad-eid E, Brand, D. The impact of childhood hearing loss on the family: Mothers' and fathers' stress and coping resources. J Deaf Stud Deaf Educ. 2016; 21(1): 23-33. [Link] [DOI:10.1093/deafed/env038]
10. Movallali G, Amiri M, Yousefi Afrashteh M, Morovati Z. Instructing Stress coping strategies to mother with deaf children and its impact on their depression and decline parenting stress. MEJDS. 2016; 6: 146-151. [Persian]. [Link]
11. Ashouri M, Jalil-Abkenar SS, Hassan-Zadeh S, Pourmohammadreza-Tajrishi M. Speech intelligibility in children with cochlear implant, with hearing aids and normal hearing. Arch Rehabil. 2013; 14(3): 8-15. [Persian]. [Link]
12. Ashori M, Jalil-Abkenar SS. Students with special needs and inclusive education (1st Ed). Tehran: Publication of Roshd Farhang; 2016. [Persian]. [Link]
13. Afrooz Q, Taghizadeh H. Comparison of perceived social support and mental health of mothers of children with and without hearing-impairment. Exceptional Education. 2014; 2(124): 7-17. [Persian]. [Link]
14. Poon BT, Zaidman-Zait A. Social support for parents of deaf children: moving toward contextualized understanding. J Deaf Stud Deaf Educ. 2014; 19: 176-188. [Link] [DOI:10.1093/deafed/ent041]
15. Sekscinska K, Rudzinska-Wojciechowska J, Maison DA. Future and present hedonistic time perspectives and the propensity to take investment risks: The interplay between induced and chronic time perspectives. Front Psychol. 2018; 9: 920-929. [Link] [DOI:10.3389/fpsyg.2018.00920]
16. Van Beek W, Berghuis H, Kerkhof A, Beekman A. Time perspective, personality and psychopathology: Zimbardo's time perspective inventory in psychiatry. Time & society. 2011; 20(3): 364-374. [Link] [DOI:10.1177/0961463X10373960]
17. Worrell FC, McKay MT, Andretta JR. Concurrent validity of Zimbardo time perspective inventory profiles: A secondary analysis of data from the United Kingdom. J Adolesc. 2015; 42: 128-139. [Link] [DOI:10.1016/j.adolescence.2015.04.006]
18. Abbasikerdabadi Z, Ghamarani A. Effectiveness of time perspective therapy (TPT) on experiential avoidance of mothers of girls with intellectual disability. Midd East J Disab Stud. 2017; 7(0): 5-5. [Persian]. [Link]
19. Stolarski M, Matthews G. Time perspectives predict mood states and satisfaction with life over and above personality. Curr Psychol. 2016; 35(4): 516-526. [Link] [DOI:10.1007/s12144-016-9515-2]
20. Henry H, Zacher H, Desmette D. Future time perspective in the work context: A systematic review of quantitative studies. Front Psychol. 2017; 8(413): 1-22. [Link] [DOI:10.3389/fpsyg.2017.00413]
21. Sword RM, Rosemary KM, Sword SR, Brunskill R, Zimbardo PG. Time perspective ttherapy: A new time-based mmetaphor ttherapy for PTSD. Journal of Loss and Trauma. 2014; 19(3): 197-201. [Link] [DOI:10.1080/15325024.2013.763632]
22. Ashori M, Ghamarani A. Designing and validation time perspective program for education of parent of children with special needs. Exceptional Education. 2018; 7(150): 23-33. [Persian]. [Link]
23. Laghi F, Liga F, Baumgartner E, Baiocco R. Time perspective and psychosocial positive functioning among Italian adolescents who binge eat and drink. J Adolesc, 2012; 25(1) 1-8. [Link]
24. Guoa Y, Chena Z, Feng T. The effect of future time perspective on delay discounting is mediated by the gray matter volume of vmPFC. Neuropsychologia. 2017; 102: 229-236. [Link] [DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2017.06.021]
25. Janeiro IN, Duarte AM, Araújo AM, Gomes AI. Time perspective, approaches to learning, and academic achievement in secondary students. Learning and Individual Differences. 2017; 55: 61-68. [Link] [DOI:10.1016/j.lindif.2017.03.007]
26. Jochemczyk L, Pietrzak J, Buczkowski R, Stolarski M, Markiewicz L. You only live once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity. Personality and Individual Differences. 2017; 115: 148-153. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.010]
27. Delavar A. Educational and psychology research. 6th edition. Tehran: Virayesh Publication Institute. 1999; pp: 112-113. [Persian]. [Link]
28. Mahmoudi F, Ashori M, Ansari Shahidi M. Comparison of perceived social support, anxiety and stress in mothers of children with cochlear implants, hearing aids and normal hearing. Empowerment of Exceptional Children. 2017; 8(22): 15-25. [Link]
29. Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner C, Seedat S. Psychometric properties of the multidimensional scale of perceived social support in youth. Compr Psychiatry. 2008; 49(2): 195-201. [Link] [DOI:10.1016/j.comppsych.2007.09.002]
30. Shokri O, Farahani, MN, Kormi Nouri R, Moradi, A. Perceived social support and academic stress: The roles of gender and cultural differences. Developmental Psychology: Iranian Psychologists. 2013; 9(34): 143-156. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ashori M, Arabi A. The Effect of Time Perspective Program on the Perceived Social Support in Mothers of Children with Hearing Impairment. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :229-240
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-586-fa.html

عاشوری محمد، اعرابی علیرضا. تأثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم‌شنوا. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :229-240

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-586-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312