[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 112-125 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی
سارا مددی زواره، محسن گل پرور، اصغر آقایی
گروه روان شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
چکیده:   (2744 مشاهده)
زمینه و هدف: سرمایه عاطفی یکی از جدیدترین سازه ­هایی است که می ­تواند به دانش ­آموزان دختر برای غلبه بر مشکلات خود، کمک قابل توجهی کند­. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر درمان مثبت­ نگری وجودگرا و درمان مثبت ­نگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش ­آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی انجام شد.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه­ آزمایشی و طرح پژوهش، سه گروهی دومرحله‌ای (پیش­آزمون و پس­آزمون) بود. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر از دانش­آموزان دختر مبتلابه اضطراب اجتماعی در دامنه سنی 15 تا 18 سال و مقطع متوسطه دوم شهر اردستان در سال 1396 بوده است که با انتساب تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) جایدهی شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) و پرسشنامه سرمایه عاطفی گل­پرور (­1395) در مراحل پیش ­آزمون و پس ­آزمون استفاده شد. گروه درمان مثبت­ نگری وجود­گرا به مدت 10 جلسه و گروه درمان مثبت­ نگری ایرانی- اسلامی به مدت 11 جلسه تحت درمان قرار گرفته­ اند و گروه گواه هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرده است. داده ­ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین درمان مثبت­ نگری وجودگرا و درمان مثبت ­نگر ایرانی- اسلامی با گروه گواه در سرمایه عاطفی و سه مؤلفه آن یعنی عاطفه مثبت، احساس انرژی، و شادمانی در پس ­آزمون، پس از کنترل پیش ­آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (0/01>p)؛ اما بین درمان مثبت­ نگر ایرانی-اسلامی با درمان مثبت­ نگر وجودگرا در سرمایه عاطفی و مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه ­گیری: بر پایه یافته ­های این پژوهش، به نظر می­ رسد که درمان مثبت­ نگری وجودگرا و درمان مثبت ­نگر ایرانی- اسلامی به دلیل یاری دختران دارای اضطراب اجتماعی برای مقابله با اضطراب خود، می ­تواند موجب ارتقاء سرمایه عاطفی آنها شود.
 
واژه‌های کلیدی: اضطراب اجتماعی، سرمایه عاطفی، درمان مثبت نگری وجود گرا، درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی، دانش آموزان دختر
متن کامل [PDF 1015 kb]   (157 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۸
فهرست منابع
1. Asakura S. Diagnosis and treatment of social anxiety disorder. Seishin Shinkeigaku Zasshi. 2015; 117(6): 413-430. [Link]
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Fifth edition. Washington DC: American Psychiatric Association; 2013, pp: 111-131. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
3. Cruz ELD da, Martins PD de C, Diniz PRB. Factors related to the association of social anxiety disorder and alcohol use among adolescents: a systematic review. J Pediatr (Rio J). 2017; 93(5): 442-451. [Link] [DOI:10.1016/j.jpedp.2017.06.001]
4. Alkozei A, Cooper PJ, Creswell C. Emotional reasoning and anxiety sensitivity: associations with social anxiety disorder in childhood. J Affect Disord. 2014; 152-154: 219-228. [Link] [DOI:10.1016/j.jad.2013.09.014]
5. Bandelow B, Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci. 2015; 17(3): 327-335. [Link]
6. Zarafshan H, Mohammadi MR, Salmanian M. Prevalence of anxiety disorders among children and adolescents in Iran: A systematic review. Iran J Psychiatry. 2015; 10(1): 1-7. [Link]
7. McAleavey AA, Castonguay LG, Goldfried MR. Clinical experiences in conducting cognitive behavioral therapy for social phobia. Behav Ther. 2014; 45(1): 21-35. [Link] [DOI:10.1016/j.beth.2013.09.008]
8. Dryman MT, Gardner S, Weeks JW, Heimberg RG. Social anxiety disorder and quality of life: How fears of negative and positive evaluation relate to specific domains of life satisfaction. J Anxiety Disord. 2016; 38: 1-8. [Link] [DOI:10.1016/j.janxdis.2015.12.003]
9. Hofmann SG, Wu JQ, Boettcher H. Effect of cognitive behavioral therapy for anxiety disorders on quality of life: a meta-analysis. J Consult Clin Psychol. 2014; ‌ 82(3): ‌375-391. [Link] [DOI:10.1037/a0035491]
10. Enayati M, Golparvar M. The relationship between affective-collective investment with psychological wellbeing due to the role of affective capital among nurses. Management Strategies in Health System. 2018; 3(1): 69-79. [Persian]. [Link]
11. Karowski L, Garratt GM, Ilardi SS. On the integration of cognitive-behavioral therapy for depression and positive psychology. J Cogn Psychother. 2006; 20(2): 159-170. [Link] [DOI:10.1891/jcop.20.2.159]
12. Seligman MEP, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction. Am Psychol. 2000; 55(1): 5-14. [Link] [DOI:10.1037//0003-066X.55.1.5]
13. Seligman MEP, Rashid T, Parks AC. Positive psychotherapy. Am Psychol. 2006; 61(8): 774-788. [Link] [DOI:10.1037/0003-066X.61.8.774]
14. Farnam A, Madadizade T. Effect of positive training on positive psychological states (character strengths) of female high school students. Positive Psychology Research 2017; 3(1):61-76. [Persian] [Link]
15. Honarmand Zadeh R, Sajjadian I. Effectiveness of positive group intervention on psychological wellbeing, resiliency and happiness of foster care adolescent girls. Positive Psychology. 2016; 2(2): 35-50. [Persian]. [Link]
16. Noferesty A, Roshan R, Fata L, Hassan Abadi HR, Pasandideh A, Shaeiri mohhamad R. The effectiveness of positive thinking intervention program on happiness and irrational beliefs of delinquent adolescents M. Positive Psychology. 2015; 1(1): 1-18. [Persian]. [Link]
17. Roth RA, Suldo SM, Ferron JM. Improving middle school students' subjective wellbeing: efficiency of a multicomponent positive psychology intervention targeting small groups of youth. School Psych Rev. 2017; 46(1): 21-41. [Link] [DOI:10.17105/10.17105/SPR46-1.21-41]
18. Sin NL, Lyubomirsky S. Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: a practice-friendly meta-analysis. J Clin Psychol. 2009; 65(5): 467-487. [Link] [DOI:10.1002/jclp.20593]
19. Rashid T, Anjum A. Positive psychotherapy for young adults and children. In: Abela JRZ, Hankin BL, editor. Handbook of depression in children and adolescents. New York, NY, US: Guilford Press; 2008, pp: 250-287. [Link]
20. Seligman MEP, Parks AC, Steen T. A balanced psychology and a full life. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2004; 359(1449): 1379-1381. [Link] [DOI:10.1098/rstb.2004.1513]
21. Alfano CA, Beidel DC, Turner SM. Cognitive correlates of social phobia among children and adolescents. J Abnorm Child Psychol. 2006; 34(2): 182-194. [Link] [DOI:10.1007/s10802-005-9012-9]
22. Wong PTP. Meaning therapy: an integrative and positive existential psychotherapy. J Contemp Psychother. 2010; 40(2): 85-93. [Link] [DOI:10.1007/s10879-009-9132-6]
23. Passmore H-A, Howell AJ. Eco-existential positive psychology: experiences in nature, existential anxieties, and well-being. J Humanist Psychol. 2014; 42(4): 370-388. [Link] [DOI:10.1080/08873267.2014.920335]
24. Hoffman, L., Vallejos, L., Cleare-Hoffman, H. P., & Rubin, S. Emotion, relationship, and meaning as core existential practice: Evidence-based foundations. Journal of Contemporary Psychotherapy, 1-10. [Link]
25. Jamshidian QalehShahi P, Aghaei A, Golparvar M. Comparing the effect of Iranian positive therapy and acceptance -commitment therapy on depression, anxiety and stress of infertile women in Isfahan city. Journal of Health Promotion Management. 2017; 6‌ (5): 8-16. [Persian]. [Link] [DOI:10.21859/jhpm-07032]
26. Taha AA, El-shereef EA, Abdullah TIM, Abdullah RIM, Aldahasi WAM. Social anxiety disorder and its correlates among female students at Taif University, Saudi Arabia. Research in Psychology and Behavioral Sciences. 2017; 5(2): 50-56. [Link] [DOI:10.12691/rpbs-5-2-3]
27. Ebrahiminejad S, Poursharifi H, Bakhshiour Roodsari A, Zeinodini Z, Noorbakhsh S. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on Iranian female adolescents suffering from social anxiety. Iran Red Crescent Med J. 2016; 18(11): e25116. [Link] [DOI:10.5812/ircmj.25116]
28. Connor KM, Davidson JR, Churchill LE, Sherwood A, Foa E, Weisler RH. Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN). New self-rating scale. Br J Psychiatry. 2000; 176: 379-386. [Link] [DOI:10.1192/bjp.176.4.379]
29. Mokhber Dezfooli A, Rezaee M, Ghazanfari F, Mirdrikavand F, Gholamrezae S, Moazzeni T, et al. Modeling of social phobia according to emotional and cognitive components and gender: applying of path analysis. Journal of Psychological Studies. 2015; 11(3): 29-52. [Persian]. [Link]
30. Golparvar M, Zareiy M. The effect of job success training on affective capital and flow at work in Hemophilic patients. Journal of Health Based Research. 2018; 3(4): 309-322. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Madadi Zavareh S, Golparvar M, Aghaei A. A Comparison of the Effect of Positive Existential Therapy and Iranian-Islamic Positive Therapy on Affective Capital of Female Students with Social Anxiety. jcmh. 2019; 6 (3) :112-125
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-587-fa.html

مددی زواره سارا، گل پرور محسن، آقایی اصغر. مقایسه تأثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :112-125

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-587-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4075