[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 268-279 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش فرایندهای شناختی پاس در تبیین توانایی خواندن کلمه و درک متن در کودکان مبتلا به نارساخوانی
مریم صمدی ، امیر قمرانی ، سالار فرامرزی
گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده:   (556 مشاهده)
زمینه و هدف: نارساخوانی، اختلالی عصبی تحولی است که اخیراً پژوهشگران بر همبسته‌های شناختی این اختلال متمرکز شده‌اند. شناسایی فرایندهای شناختی این گروه از افراد می‌تواند درک عمیق‌تری از این اختلال و هدایت برنامه‌های مداخله‌ای مؤثر، فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرایندهای شناختی پاس (برنامه‌ریزی، توجه، پردازش هم‌زمان، و متوالی) در تبیین توانایی خواندن کلمه و درک متن در کودکان مبتلا به نارساخوانی انجام شد.
روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانشآموزان نارساخوان مشغول به تحصیل در پایه­ دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان در سال 1397-1396 بود که نمونه­ای به حجم 100 دانش‌آموز از این جامعه به‌ صورت نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از ماتریسهای پیش‌رونده ریون (1956)، آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی، 1384) و ویرایش دوم نظام سنجش شناختی (ناگلیری، داس و گلدشتاین، 2014) استفاده شد. دادهها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه ‌و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که "خواندن کلمه" با پردازش هم‌زمان، متوالی، و توجه؛ و "درک متن" با پردازش هم‌زمان، متوالی، برنامه‌ریزی، و توجه، رابطه دارد (0/01p≤). بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، پردازش متوالی و هم‌زمان، 49 درصد از واریانس متغیر "خواندن کلمه"؛ و برنامه­ریزی و پردازش متوالی، 44 درصد از واریانس متغیر "درک متن" را پیش­بینی می­کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که کودکان نارساخوان، دارای عملکرد ناقص در سطح پردازش هم‌زمان، متوالی، و برنامهریزی هستند. این یافته‌ها می‌تواند در فرایند تشخیص و طراحی مداخلات برای اختلال نارساخوانی، مفید باشد. در واقع شناسایی فرایندهای شناختی مربوط به فرایند خواندن میتواند درک عمیق‌تری از چگونگی تسهیل و بهبود عملکرد خواندن از طریق آموزش صریح فرایندهای پاس، فراهم آورد.
واژه‌های کلیدی: نارساخوانی، نظریه پاس، عملکرد خواندن
متن کامل [PDF 969 kb]   (306 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/5/2 | پذیرش: 1399/4/14 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders .5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013. pp: 66-74. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
2. Layes S, Lalonde R, Mecheri S, Rebaï M. Phonological and cognitive reading related skills as predictors of word reading and reading comprehension among Arabic dyslexic children. Psychology. 2015; 6 (1):20-38. [Link] [DOI:10.4236/psych.2015.61003]
3. Morken F, Helland T, Hugdahl K, Specht K. Reading in dyslexia across literacy development: A longitudinal study of effective connectivity. Neuroimage. 2017; 144: 92-100.[Link] [DOI:10.1016/j.neuroimage.2016.09.060]
4. Wang LC, Liu D, Chung KK, Yang HM. Development of lexical tone awareness in Chinese children with and without dyslexia. Contemp Educ Psychol. 2017; 49: 203-214. [Link] [DOI:10.1016/j.cedpsych.2017.02.002]
5. Reynolds C R, French C L. The brain as a dynamic organ of information processing and learning. In Handbook of school neuropsychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 2005. pp: 86-119. [Link]
6. Kirby JR, Parrila RK, Pfeiffer SL. Naming speed and phonological awareness as predictors of reading development. J Educ Psychol. 2003; 95 (3):453-464. [Link] [DOI:10.1037/0022-0663.95.3.453]
7. Boets B, Wouter s J, Van Wieringen A, Ghesquiere P. Auditory processing, speech perception and phonological ability in pre-school children at high-risk for dyslexia: A longitudinal study of the auditory temporal processing theory. Neuropsychologia. 2007; 45 (8):1608-1620. [Link] [DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2007.01.009]
8. Chung KK, Ho CS, Chan DW, Tsang SM, Lee SH. Cognitive profiles of Chinese adolescents with dyslexia. Dyslexia. 2010; 16 (1):2-23. [Link] [DOI:10.1002/dys.392]
9. Wang X, Georgiou GK, Das JP, Li Q. Cognitive processing skills and developmental dyslexia in Chinese. J Learn Disabil. 2012; 45 (6):526-537. [Link] [DOI:10.1177/0022219411402693]
10. Georgiou GK, Das JP. Reading comprehension in university students: Relevance of PASS theory of intelligence. J Res Read. 2014; 37 (S1):S101-115 [Link] [DOI:10.1111/j.1467-9817.2012.01542.x]
11. Kendeou P, Papadopoulos TC, Spanoudis G. Reading comprehension and PASS theory. In: Cognition, intelligence, and achievement: A tribute to JP Das. Elsevier Academic Press. 2015. pp: 117-136. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-410388-7.00007-5]
12. Dunn K, Georgiou GK, Das JP. The PASS to superior reading performance. High Ability Studies. 2018; 29 (2):135-148. [Link] [DOI:10.1080/13598139.2018.1507900]
13. Naglieri JA, Otero TM. Essentials of CAS2 assessment. New York, NY: John Wiley & Sons; 2017.pp: 1-47. [Link]
14. McInnes A, Humphries T, Hogg-Johnson S, Tannock R. Listening Comprehension and Working Memory Are Impaired in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Irrespective of Language Impairment. J Abnorm Child Psychol. 2003; 31 (4): 427-43. [Link]
15. Kendeou P, Van Den Broek P, Helder A, Karlsson J. A cognitive view of reading comprehension: Implications for reading difficulties. Learning disabilities research & practice. 2014; 29 (1):10-6. [Link] [DOI:10.1111/ldrp.12025]
16. Das JP. Three Faces of Cognitive Processes: Theory, Assessment, and Intervention. In: Cognition, intelligence, and achievement: A tribute to JP Das. Elsevier Academic Press. 2015. pp: 19-47. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-410388-7.00003-8]
17. Das JP, Misra SB. Cognitive planning and executive functions: Applications in management and education. New Delhi: SAGE Publications. 2014; 3-19. [Link] [DOI:10.4135/9789351507826]
18. Naglieri JA, Otero TM. Redefining intelligence with the planning, attention, simultaneous, and successive theory of neurocognitive processes. In Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (4th Ed.). New York, NY: Guilford Press, 2018. pp: 195-218. [Link]
19. Taddei S, Contena B. Cognitive processes in ADHD and Asperger's disorder: Overlaps and differences in PASS profiles. J Atten Disord. 2017; 21 (13): 1087-1093. [Link] [DOI:10.1177/1087054713510350]
20. Iglesias-Sarmiento V, Deaño M, Alfonso S, Conde Á. Mathematical learning disabilities and attention deficit and/or hyperactivity disorder: A study of the cognitive processes involved in arithmetic problem solving. Res Dev Disabil. 2017; 61: 44-54. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2016.12.012]
21. samadi M, Ghamarani A, Faramazi S. Applicability of the Theory of PASS in Predicting Math Performance of Students with Special Learning Disabilities. JOEC. 2019; 18 (3):65-76. [In Persian]. [Link]
22. Papadopoulos, T.C. Phonological and cognitive correlates of word-reading acquisition under two different instructional approaches in Greek. Eur J Psychol Educ. 2001; 16 (4):549-568. [Link] [DOI:10.1007/BF03173197]
23. Das J.P. Reading Difficulties and Dyslexia: An Interpretation for Teachers. New Delhi: SAGE Publications, 2009. pp: 29-46. [Link]
24. Das JP, Naglieri JA, Kirby JR. Assessment of cognitive processes: The PASS theory of intelligence. Boston: Allyn & Bacon; 1994. [Link]
25. Naglieri JA, Otero T, DeLauder B, Matto H. Bilingual Hispanic children's performance on the English and Spanish versions of the Cognitive Assessment System. Sch Psychol Q. 2007; 22 (3):432-448. [Link] [DOI:10.1037/1045-3830.22.3.432]
26. Das JP, Janzen T, Georgiou GK. Correlates of Canadian native children's reading performance: From cognitive styles to cognitive processes. J Sch Psychol. 2007; 45 (6): 589-602. [Link] [DOI:10.1016/j.jsp.2007.06.004]
27. Georgiou GK, Manolitsis G, Tziraki N. Is intelligence relevant in reading "μάνα" and in calculating "3+ 5"? In: Cognition, intelligence, and achievement: A tribute to JP Das. Elsevier Academic Press. 2015. pp: 225-243. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-410388-7.00012-9]
28. Das JP, Georgiou G, Janzen T. Influence of distal and proximal cognitive processes on word reading. Reading Psychology. 2008; 29 (4): 366-393.[Link] [DOI:10.1080/02702710802153412]
29. Das JP, Mishra RK, Kirby JR. Cognitive patterns of children with dyslexia: A comparison between groups with high and average nonverbal intelligence. J Learn Disabil. 1994; 27 (4): 235-242. [Link] [DOI:10.1177/002221949402700405]
30. Wang X, Georgiou GK, Das JP. Examining the effects of PASS cognitive processes on Chinese reading accuracy and fluency. Learn Individ Differ. 2012; 22 (1): 139-143. [Link] [DOI:10.1016/j.lindif.2011.11.006]
31. Dunn K, Georgiou G, Das JP. The relationship of cognitive processes with reading and mathematics achievement in intellectually gifted children. Roeper Review. 2020; 42 (2):126-135. [Link] [DOI:10.1080/02783193.2020.1728803]
32. Das JP, Georgiou GK. Levels of planning predict different reading comprehension outcomes. Learn Individ Differ. 2016; 48:24-28. [Link] [DOI:10.1016/j.lindif.2016.04.004]
33. Delavar A. Educational and psychological research. Tehran: Virayesh Press; 2007. pp: 90-100. [Persian]
34. Cotton SM, Kiely PM, Crewther DP, Thomson B, Laycock R, Crewther SG. A normative and reliability study for the Raven's Coloured Progressive Matrices for primary school aged children from Victoria, Australia. Pers Individ Dif. 2005; 39 (3): 647-659. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2005.02.015]
35. Rajabi G. Normalizing the Raven colure progressive matrices test on students of city Ahvaz. Contemporary Psychology. 2008; 3 (1): 23-32. [In Persian] [Link]
36. Naglieri JA, Das JP, Goldstein S. Cognitive assessment system-Second edition: Brief. Austin, TX: Pro-Ed; 2014. [Link]
37. Samadi M, Ghamarani A, Faramazi S. The Study of Psychometric Characteristics of Cognitive Assessment System, Second Edition-Brief in Isfahan. Journal of Applied Psychology Research (in Press). [In Persian].
38. Kormi-Nouri R, Moradi A. Design study of reading and dyslexia in bilingual and monolingual children. Tehran: Organization for Educational research and planning. 2006. [In Persian].
39. Moradi A, Hosaini M, Kormi Nouri R, Hassani J, Parhoon H. Reliability and validity of reading and dyslexia test (NEMA). Advances in Cognitive Science. 2016; 18 (1):22-34. [In Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samadi M, Ghamarani A, Faramarzi S. Role of PASS Cognitive Processes in Explaining the Ability of Word Reading and Text Comprehension in Children with Dyslexia. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :268-279
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-593-fa.html

صمدی مریم، قمرانی امیر، فرامرزی سالار. نقش فرایندهای شناختی پاس در تبیین توانایی خواندن کلمه و درک متن در کودکان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :268-279

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-593-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312