[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 169-182 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه مشکلات هیجانی - رفتاری و پرخاشگری در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص
سجاد رضائی ، شادی سفیدکار ، امیر قربان پور لفمجانی
گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (702 مشاهده)
زمینه و هدف: توانایی خواندن و ریاضی در زندگی دانش‌آموزان نقشی محوری دارد و غفلت از آن می‌تواند با مشکلات هیجانی-رفتاری همراه شود. با توجه به فراوانی مشکلات سازشی در دانش­آموزان با انواع اختلال­ های یادگیری خاص، پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات هیجانی- رفتاری و پرخاشگری در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص انجام شد.  
روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی- مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلالات یادگیری (ریاضی و خواندن) شهرستان رشت در سال تحصیلی 98-1397 بودند. دانش­آموزان دو گروه مبتلا به اختلال نارساخوانی (14 نفر) و حساب‌نارسایی (16 نفر) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و دانش‌آموزان گروه غیرمبتلا (28 نفر) به‌ روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی‌(شهیم، 1385) و مقیاس درجه‌بندی والدین کانرز- فرم والدین (1996) بود.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که بین مشکلات هیجانی- رفتاری در گروه‌های مختلف، تفاوت معنادار وجود دارد (0/01>P،43/72F=). همچنین نتایج نشان داد که از نظر پرخاشگری، تفاوت در گروه‌های سه‌گانه معنادار است (0/01>P،10/88F=). با توجه به نتایج آزمون تعقیبی گیمز- هاول، این تفاوت به نفع گروه غیرمبتلا بود؛ اما تفاوتی از نظر سطوح پرخاشگری و مشکلات هیجانی-رفتاری بین دو گروه دانش‌آموزان با اختلال نارساخوانی و حساب­نارسایی مشاهده نشد (0/05P>).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته ­های این پژوهش، دانش ­آموزان با اختلالات یادگیری خاص مشکلاتی در رفتار هنجاری، تکانشگری، مهارت ­های بین‌فردی، و ارتباطی دارند و ممکن است به دلیل همین مشکلات، عملکرد تحصیلی پایینی را تجربه کنند. علاوه ‌بر این چون دانش ­آموزان با اختلالات یادگیری به طور مداوم شکست را تجربه می­ کنند، در نتیجه در برابر مشکلات هیجانی- رفتاری، آسیب ­پذیرتر بوده و مشکلات بیشتری را تجربه می­ کنند.
واژه‌های کلیدی: مشکلات هیجانی - رفتاری، اختلال یادگیری خاص، پرخاشگری
متن کامل [PDF 952 kb]   (509 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/11/1 | پذیرش: 1398/3/7 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition. American Psychiatric Publishing, Inc; 2013; Available from: http://dx.doi.org/10.1176/ appi. books. 9780890425596.893619 [Link]
2. Parand A, Najafifard T, Nozari M, Hakiminejad F. Cognitive-Behavioral Therapy of Mathematics Disorder: A Case Study. Journal of child mental health. 2015; 2 (3): 95-104. [Link]
3. Thakran S. Learning disabilities-types and symptoms. International Journal of Applied Research. 2015; 1(5):149-52. [Link]
4. Hosseinkhanzadeh A. Psychology, education and rehabilitation of person with special needs. Tehran: Avaye Noor; 2016, pp: 180-222. [Persian].
5. Ahrami R, Shoshtari M, Golshani F, Kamarzarin H. Effectiveness of precision teaching on reading ability of students with reading learning disability. Psychology of Exceptional Individuals. 2011, 1(3):139-152. [Persian]. [Link]
6. Wilson AJ, Andrewes SG, Struthers H, Rowe VM, Bogdanovic R, Waldie KE. Dyscalculia and dyslexia in adults: cognitive bases of comorbidity. Learning and Individual Differences.2015; 37: 118-32. [Link] [DOI:10.1016/j.lindif.2014.11.017]
7. Narimani M, Rajabi S. A study of the prevalence and causes of learning disorders among elementary students of Ardebil province. Journal of exceptional children. 2005; 5(3): 323-348. [Persian]. [Link]
8. Singh S, Sawani V, Deokate M, Panchal S, Subramanyam AA, Shah HR, Kamath RM. Specific learning disability: a 5 year study from India. Int J Contemp Pediatr. 2017; 4 (3):863-8. [Link] [DOI:10.18203/2349-3291.ijcp20171687]
9. Rapin I. Dyscalculia and the calculating brain. Pediatric neurology. 2016; 61:11-20. [Link] [DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2016.02.007]
10. Naderi E, Seifnaraghi M. Specific learning disabilities: Stages of diagnosis and rehabilitational methods. Tehran: Mekyal Publication; 2005.pp: 54 [Persian].
11. Pappas MA, Drigas A, Malli E, Kalpidi V. Enhanced Assessment Technology and Neurocognitive Aspects of Specific Learning Disorder with Impairment in Mathematics. International Journal of Engineering Pedagogy. 2018; 8(1):4-15. [Link] [DOI:10.3991/ijep.v8i1.7370]
12. Snowling MJ, Hulme C. Annual Research Review: The nature and classification of reading disorders-a commentary on proposals for DSM‐5. J Child Psychol Psychiatry. 2012; 53(5):593-607. [Link] [DOI:10.1111/j.1469-7610.2011.02495.x]
13. Peters L, Bulthé J, Daniels N, de Beeck HO, De Smedt B. Dyscalculia and dyslexia: Different behavioral, yet similar brain activity profiles during arithmetic. NeuroImage: Clinical. 2018; 18: 663-74. [Link]. [DOI:10.1016/j.nicl.2018.03.003]
14. Freilich R, Shechtman Z. The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in psychotherapy. 2010; 37(2):97-105. [Link] [DOI:10.1016/j.aip.2010.02.003]
15. Hemati alamdarloo G, Lashgari H. Prediction of Behavior Problems of Students with Learning Disabilities Based on Parenting Style. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2017; 7: 1-7. [Link]
16. Mohammad Esmaeilbeygi H, Pirzadi H. The role of play therapy in improving problems of children with specific learning disorder. Exceptional Education. 2018; 5 (148): 37-46. [Link]
17. Amiri M, Pourhosein R, Mir Eshghi S. A study on evident behaviors (aggression and rule breaking behaviors) with subtle behaviors (depressive symptoms) among students with specific learning disorders. Journal of Psychological Science. 2017; 16 (62):165-178. [Persian]. [Link]
18. Baezzat F. Emotional Disorders Affecting Dyslexia in Elementary Students. Journal of Exceptional Children. 2009; 8(4): 404-412. [Persian]. [Link]
19. Ebrahimi M, Karami G, Barazandeh Choghaee S, Bagiyan Kulehmarz MJ .An intervention in social adjustment and reducing impulsive behaviors of male students with mathematical learning disabilities: Efficiency and effectiveness of parents with Adlerian approach. Journal of Learning Disabilities. 2015; 5 (1): 7-31. [Link]
20. Tosto MG, Momi SK, Asherson P, Malki K. A systematic review of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and mathematical ability: current findings and future implications. BMC medicine. 2015; 13(1):1-14. [Link] [DOI:10.1186/s12916-015-0414-4]
21. Arnold EM, Goldston DB, Walsh AK, Reboussin BA, Daniel SS, Hickman E, Wood FB. Severity of emotional and behavioral problems among poor and typical readers. Journal of abnormal child psychology. 2005; 33(2):205-17. [Link] [DOI:10.1007/s10802-005-1828-9]
22. Hassan AE. Emotional and behavioral problems of children with learning disabilities. Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research. 2015; 2(10):66-74. [Link]
23. Yousefi N, Naimi GH, Ghaedniyajahrom A, Mohammadi H, Farmani Shahreza SH. A comparison of ADHD and oppositional behavioral and conduct disorders in elementary students with learning disabilities and normal students. Journal of Learning Disabilities. 2013; 3(1): 129-147. [Persian]. [Link]
24. Hatami M, Ahmadian A, Hassan Abadi H. A comparison of gender profile of psychiatric disorders comorbidity in dyslexic disorder (a qualitative study). Journal of Learning Disabilities. 2013; 2(4): 177-185. [Persian]. [Link]
25. Somale A, Kondekar SV, Rathi S, Iyer N. Neurodevelopmental comorbidity profile in specific learning disorders. Int J Contemp Pediatr. 2016; 3(2):355-61. [Link] [DOI:10.18203/2349-3291.ijcp20160836]
26. Amerongenm M, Mishna F. Learning disabilities and behavior problems: A self-psychological and inter-subjective approach to working with parents. Psychoanalytic Social Work. 2004; 11(2):33-53. [Link]. [DOI:10.1300/J032v11n02_03]
27. Eissa M. Behavioral and emotional problems associated with dyslexia in adolescence. Current Psychiatry. 2010; 17(1):39-47. [Link]
28. Karande S, Satam N, Kulkarni M, Sholapurwala R, Chitre A, Shah N. Clinical and psychoeducational profile of children with specific learning disability and co-occurring attention-deficit hyperactivity disorder. Indian J. Med Sci. 2007; 61:639-47. [Link] [DOI:10.4103/0019-5359.37784]
29. Sarpoulaki B, Kolahi P. Role of Play Therapy on Aggression and Learning Disabilities in Students: A Quasi-Experimental Design. The International Journal of Indian Psychology.2016; 3 (4): 12-22. [Link]
30. Bayrami M, Hashemi T, Shadbafi M. Comparison of Emotional-Social Problems in Students with and without Specific Learning Disabilities in Reading and Mathematics. Journal of child mental health. 2017; 4 (3): 69-78. [Persian]. [Link]
31. Narimani M, Abassi M, J Bagiyan M, Rezaie A. The Effectiveness of Impulse Control and Attention Training on Emotional Processing, Impulsiveness and Distractibility in Students with Dyscalculia. Journal of researches of cognitive and behavioral sciences. 2016; 5(2): 1-22. [Persian]. [Link]
32. Mawson AR. Toward a theory of childhood learning disorders, hyperactivity, and aggression. ISRN psychiatry. 2012; 1-19. [Link] [DOI:10.5402/2012/589792]
33. Narimani M, Porzoor P, Basharpoor S. Comparison of negative mood and emotional expression in students with and without specific learning disorder. 2016; 9 (31): 69-90. [Persian]. [Link]
34. Tyrer F, McGrother CW, Thorp CF, Donaldson M, Bhaumik S, Watson JM, Hollin C. Physical aggression towards others in adults with learning disabilities: prevalence and associated factors. J Intellect Disabil Res. 2006; 50(4):295-304 [Link] [DOI:10.1111/j.1365-2788.2005.00774.x]
35. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Earlbaum Associates. Hillsdale, NJ: 1988, pp: 313.
36. Shahim S. Relational Aggression in Preschool Children. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2007; 13(3): 264-271. [Persian]. [Link]
37. Shahabian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi F. Standardization, factor analysis and reliability Conners Rating Scale for children 6 to 11 years in Shiraz (Specially parents). Journal of Educational Psychology Studies. 2007; 3(3): 97-120. [Persian]. [Link]
38. Goyette CH, Conners CK, Ulrich RF. Normative data on revised Conners parent and teacher rating scales. Journal of abnormal child psychology. 1978; 6(2):221-36. [Link] [DOI:10.1007/BF00919127]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei S, Sefidkar S, Qorbanpoor Lafmejani A. The Comparison of Emotional-Behavioral Problems and Aggression in Students with/without Specific Learning Disability. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :169-182
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-758-fa.html

رضائی سجاد، سفیدکار شادی، قربان پور لفمجانی امیر. مقایسه مشکلات هیجانی - رفتاری و پرخاشگری در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :169-182

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-758-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312