[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 132-144 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین آزمون آمادگی خواندن کودکان پیش دبستانی: بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه مقدماتی
نیره زمانی، سعید حسن زاده، محسن شکوهی یکتا، باقر غباری بناب
گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
چکیده:   (1066 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از اجزاء سازنده آمادگی برای ورود به مدرسه، آمادگی خواندن است. تدوین ابزارهایی که پیش­ نیازهای خواندن را در کودکان پیش ­دبستانی با توجه به زبان و فرهنگ ایرانی ارزیابی کند و دارای روایی و پایایی نیز باشد، یکی از نیازهای آموزشی و بخشی از فرایند تصمیم ­گیری و جایدهی آموزشی است. هدف از پژوهش حاضر تدوین آزمون آمادگی خواندن برای کودکان پیش دبستانی و بررسی ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه مقدماتی است. 
روش: نوع مطالعه این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پیش‌دبستانی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 64 کودک به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون در مرحله نخست بر روی 33 کودک در پایان دوره پیش­ دبستانی و در مرحله دوم بر روی 31 کودک در اوایل دوره پیش ­دبستانی اجرا شد. سوال­ ها به منظور سنجش شش خرده ­آزمون واژگان، تمییز دیداری، تمییز شنیداری، نوشته آگاهی، دانش حروف، و سرعت نامیدن طراحی شده است. اعتبار آزمون با روش بازآزمایی (فاصله دو هفته) و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و برای روایی آزمون از روش روایی محتوایی، روایی ملاکی، و روایی سازه استفاده شد.
یافته ­ها: ضریب روایی همزمان آزمون آمادگی خواندن با آزمون  تحول زبان و آزمون آگاهی واج­شناختی، همبستگی معناداری را نشان داد. با توجه به معناداری T به دست آمده از مقایسه دو گروه کودکان در اوایل و پایان دوره پیش ­دبستانی و همچنین کودکان با و بدون تجربه پیش­ دبستانی، روایی افتراقی آزمون تأیید شد. ضریب  اعتبار با روش بازآزمایی از 0/39 تا 0/87 و دامنه ضرایب آلفای کرونباخ از 0/15 تا 0/85 نشان می­ دهد که آزمون از اعتبار مناسبی برخوردار است.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج، آزمون دارای روایی و اعتبار مناسبی است، بنابراین می­ تواند به عنوان ابزاری جهت بررسی مهارت­ های پیش­ نیاز خواندن در کودکان پیش ­دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های روان سجی، آمادگی خواندن، پیش دبستانی
متن کامل [PDF 881 kb]   (405 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/12/4 | پذیرش: 1398/3/16 | انتشار: 1398/5/23
فهرست منابع
1. Mohangi K, Krog S, Stephens O, Nel N. Contextual challenges in early literacy teaching and learning in grade R rural schools in South Africa. Per Linguam: a Journal of Language Learning = Per Linguam : Tydskrif vir Taalaanleer. 2016; 32(1): 71-87. [Link] [DOI:10.5785/32-1-646]
2. Neumann MM, Hood M, Neumann DL. The scaffolding of emergent literacy skills in the home environment: a case study. Early Child Educ J. 2009; 36(4): 313-319. [Link] [DOI:10.1007/s10643-008-0291-y]
3. Brown CP, Lan Y-C. A qualitative metasynthesis comparing U.S. teachers' conceptions of school readiness prior to and after the implementation of NCLB. Teach Teach Educ. 2015; 45: 1-13. [Link] [DOI:10.1016/j.tate.2014.08.012]
4. Cohen L, Manion L, Morrison K. Research methods in education. Fifth edition. London & New York: Taylor & Francis e-Library; 2005, pp: 194-196. [Link]
5. Du Plessis S. Factors affecting the reading readiness of Grade R learners in selected preschools in Gauteng Province [Master's thesis]. Pretoria: University of South Africa; 2016, pp: 16-27. [Link]
6. Eden GF, Olulade OA, Evans TM, Krafnick AJ, Alkire DR. jiaaChapter 65 - developmental dyslexia. In: Hickok G, Small SL, editors. Neurobiology of language. San Diego: Academic Press; 2016, pp: 815-826. [Link] [DOI:10.1016/B978-0-12-407794-2.00065-1]
7. Aarts R, Demir S, Vallen T. Characteristics of academic language register occurring in caretaker-child interaction: development and validation of a coding scheme. Lang Learn. 2011; 61(4): 1173-1221. [Link] [DOI:10.1111/j.1467-9922.2011.00664.x]
8. Spodek B. Teaching in the early years. Nazarinezhad MH (Persian translator). Mashhad: Astan Quds Razavi; 1987, pp: 155. [Persian].
9. Abu Shihab I. Reading as critical thinking. Asian Soc Sci. 2011; 7(8): 209-218. [Link] [DOI:10.5539/ass.v7n8p209]
10. Wang Y. Emergent reading and brain development. Early Childhood Education [Internet]. 2018 Dec 5 [cited 2019 Aug 10]; Available from: [Link] [DOI:10.5772/intechopen.82423]
11. Putri NL. Teaching reading to children 7-8 years to early light tunagrahita and their difficulties following the inclusive primary school. Journal of education and practice. 2013; 4(15): 129-134. [Link]
12. Lonigan CJ, Shanahan T. Developing early literacy: report of the national early literacy panel. Executive summary. A scientific synthesis of early literacy development and implications for intervention [Internet]. National Institute for Literacy; 2009 [cited 2019 Aug 10]. Available from: [Link]
13. Nevo E, Vaknin-Nusbaum V. Enhancing language and print-concept skills by using interactive storybook reading in kindergarten. Journal of early childhood literacy. 2018; 18(4):545-569 []. [Link] [DOI:10.1177/1468798417694482]
14. Jiar YK, Johan OMD. Reading readiness test for kindergarten children. Journal teknologi. 2012; 49(E): 129-139. [Link]
15. Hutton JS, Horowitz-Kraus T, Mendelsohn AL, DeWitt T, Holland SK, C-MIND Authorship Consortium. Home reading environment and brain activation in preschool children listening to stories. Pediatrics. 2015; 136(3): 466-478. [Link] [DOI:10.1542/peds.2015-0359]
16. Eliza D. Reading readiness of kindergarten students At-Taqwa mosque east Jakarta. Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies. 2014; 3(1): 1-7. [Link]
17. Yeo KJ, Johan OM. Reading readiness test for kindergarten children. Jurnal Teknologi. 2012; 49(1): 129-139. [Link] [DOI:10.11113/jt.v49.214]
18. Anastasi A, Urbina S. Psychological testing. 7th edition. Upper Saddle River, NJ, US: Prentice Hall/Pearson Education; 1997. [Link]
19. Hasanzadeh S, Minaei A. Adaptation and standardization of the test of TOLD-P: 3 for Farsi - speaking children of Tehran. Journal of Exceptional Children. 2002; 1(2): 119-134. [Persian]. [Link]
20. Soleymani Z, Kazemi Dastjerdi M. Valldi1y and reliabiu1y of the phonological awareness test. Journal of Psychology. 2005; 9(133): 82-100. [Persian]. [Link]
21. Hurt M, Mishra SP. Reliability and validity of the metropolitan achievement tests for Mexican-American children. Educ Psychol Meas. 1970; 30(4): 989-992. [Link] [DOI:10.1177/001316447003000422]
22. Lee JM, Clark WW, Lee DM. Measuring reading readiness. Elem Sch J. 1934; 34(9): 656-666. [Link] [DOI:10.1086/457092]
23. Perry L, Vitali GJ. Slosson test of reading readiness. In: Conoley JC, Impara JC, editors. Mental measurements yearbook. 12th ed. Lincoln, NE: Buros Center for Testin; 1995, test no. 1332. [Link]
24. Gates AI, MacGinitie, Walter H. Gates-MacGinitie Reading Tests: Readiness Skills. In: Buros OK, editor. Mental measurements yearbook. 7th ed. Lincoln, NE: Buros Center for Testin; 1972, test no. 7890. [Link]
25. McHugh WJ, Parland, M. McHugh-McParland reading readiness test. In: Buros OK, editor. Mental measurements yearbook. 7th ed. Lincoln, NE: Buros Center for Testin; 1972, test no. 1332. [Link]
26. Whitehurst GJ, Lonigan CA. Child development and emergent literacy. Child Development. 1998; 69: 848-872. [Link] [DOI:10.1111/j.1467-8624.1998.00848.x]
27. Justice LM, Bowles RP, Skibbe LE. Measuring preschool attainment of print-concept knowledge: a study of typical and at-risk 3- to 5-year-old children using item response theory. Lang Speech Hear Serv Sch. 2006; 37(3): 224-235. [Link] [DOI:10.1044/0161-1461(2006/024)]
28. Saracho ON. Literacy and language: new developments in research, theory, and practice. Early Child Dev Care. 2017; 187(3-4): 299-304. [Link] [DOI:10.1080/03004430.2017.1282235]
29. Nicolau CC, Navas AL. Assessment of skills that predict reading success in 1st and 2nd grade children of elementary school/Avaliacao das habilidades preditoras do sucesso de leitura em criancas de 1 e 2 anos do ensino fundamental. Revista CEFAC: Atualizacao Cientifica em Fonoaudiologia e Educacao. 2015; 17(3): 917-927. [Link] [DOI:10.1590/1982-021620157214]
30. Roberts MY, Kaiser AP. The effectiveness of parent-implemented language interventions: a meta-analysis. Am J Speech Lang Pathol. 2011; 20(3): 180-199. [Link] [DOI:10.1044/1058-0360(2011/10-0055)]
31. Moshkani M, Nuori E, Lotfi M, Ebadinya G. Effect of phonological awareness on improving reading and self-esteem of students with dyslexia. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 107-118. [Persian]. [Link]
32. Yavarian R, Sohrabi F, Haghighi MM. Study of social - emotional skills development of children aged 1-4 years in Tehran kindergartens in 2013. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 5(1): 117-126. [Persian]. [Link]
33. Barzegar Bafrooei K, Amogadiri M. The impact of playing with Lego on social skills of preschool children. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 130-142. [Persian]. [Link]
34. Piasta SB, Justice LM, McGinty AS, Kaderavek JN. Increasing young children's contact with print during shared reading: longitudinal effects on literacy achievement. Child Dev. 2012; 83(3): 810-820. [Link] [DOI:10.1111/j.1467-8624.2012.01754.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zamani N, Hassanzadeh S, ShokoohiYekta M, Ghobari Bonab B. Developing Reading Readiness Test for Preschool Children: Study of the Preliminary Version's Psychometric Properties. jcmh. 2019; 6 (2) :132-144
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-776-fa.html

زمانی نیره، حسن زاده سعید، شکوهی یکتا محسن، غباری بناب باقر. تدوین آزمون آمادگی خواندن کودکان پیش دبستانی: بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه مقدماتی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (2) :132-144

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-776-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162