[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 269-280 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان بر اساس شیوه‌های والدگری مادران: نقش میانجی سازش یافتگی کودک
محمدکاظم سلامت، مسعود حجازی، ذکر اله مروتی، سیروس ایزدپناه
گروه روان شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
چکیده:   (2680 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان دادند که شیوه‌های والدگری مادر نقشاساسی در سلامت‌ روان کودک دارند و هر یک از سبک­های والدگری، تأثیرات متفاوتی بر سرنوشت روان­شناختی فرزندان به جا می­گذارند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان بر اساس شیوه‌های والدگری مادران با میانجی‌گری سازش­یافتگی کودک انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش­آموزان مراکز پیش‌دبستانی شهر زنجان در منطقه یک و دو آموزش و پرورش شهر زنجان در سال تحصیلی 97-1396 (2201 دختر و 2688 پسر) بودند. نمونه پژوهش، شامل 447 نفر(191دختر و 256 پسر) دانش‌آموز پیش‌دبستانی از جامعه مذکور بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها در این مطالعه از پرسشنامه‌های شیوه‌های‌والدگری (۱۹73)، سازشیافتگی کودک دخانچی (1377) ، و چک‌لیست رفتار کودک- نسخه گزارش معلم آخنباخ (2001) استفاده شد. برای تحلیل داده­های به­دست آمده از روش همبستگی و تحلیل ‌مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد مؤلفه‌های شیوه‌های‌ والدگری مادران به طور مستقیم بر مشکلات رفتاری کودکان تأثیر دارد. همچنین  نتایج نشان داد شیوه‌های ‌والدگری مادران از طریق سازش­یافتگی کودک بر مشکلات رفتاری کودکان، تأثیر غیرمستقیم  دارد (0/01=P).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر سازش­یافتگی کودک در رابطه شیوه‌های والدگری مادران با مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی، از نقش غیر قابل انکاری برخوردار است؛ بنابراین آموزش شیوه‌های والدگری صحیح به مادران و در نتیجه بهبود سطح سازش­یافتگی کودکان، می تواند در کاهش مشکلات رفتاری بسیار مؤثر باشد.
 
واژه‌های کلیدی: شیوه‌های والدگری، سازش‌یافتگی، مشکلات رفتاری
متن کامل [PDF 945 kb]   (224 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۵
فهرست منابع
1. Wittig SM, Rodriguez CM. Interaction between maternal and paternal parenting styles with infant temperament in emerging behavior problems. Infant Behavior and Development. 2019 Nov 1; 57:101323. [Link] [DOI:10.1016/j.infbeh.2019.04.005]
2. Zarra-Nezhad M, Aunola K, Kiuru N, Mullola S, Moazami-Goodarzi A. Parenting styles and children's emotional development during the first grade: The moderating role of child temperament. J Psychol Psychother 5: 206. [Link]
3. Parkes A, Green M, Mitchell K. Coparenting and parenting pathways from the couple relationship to children's behavior problems. Journal of Family Psychology. 2019; 33(2): 215-223 [Link] [DOI:10.1037/fam0000492]
4. Rosli NA. Effect of Parenting Styles on Children's Emotional and Behavioral Problems Among Different Ethnicities of Muslim Children in the US. Marquette University, Milwaukee, Wisconsin. 2009, pp 39-65. [Link]
5. Fu C, Niu H, Wang M. Parental corporal punishment and children's problem behaviors: The moderating effects of parental inductive reasoning in China. Children and Youth Services Review. 2019; 99(1):1-9.[Link] [DOI:10.1016/j.childyouth.2019.01.028]
6. Elam KK, Sandler I, Wolchik SA, Tein JY, Rogers A. Latent profiles of post-divorce parenting time, conflict, and quality: Children's adjustment associations. Journal of Family Psychology. 2019; 33(5), 499-510. [Link] [DOI:10.1037/fam0000484]
7. Aytac B, Pike A, Bond R. Parenting and child adjustment: a comparison of Turkish and English families. Journal of Family Studies. 2019; 25(3):267-86. [Link] [DOI:10.1080/13229400.2016.1248855]
8. Pinquart M. Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: an updated meta-analysis. Developmental psychology. 2017;53(5): 845-873. [Link] [DOI:10.1037/dev0000295]
9. Hedstrom E. Parenting Style as a Predictor of Internal and External Behavioral Symptoms in Children: The Child's Perspective. 2016, pp 27-55. [Link]
10. Lal K. Impact of family relationship of B.E.D students on their adjustment. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences. 2013; 5(1): 49-53. [Link]
11. Menaga S, Chandrasekaran V. A study on adjustment of college students. Scholarly research journal for interdisciplinary studies. 2015; 3(16): 2622-2629. [Link]
12. Inguglia, Cristiano, et al. Satisfaction and frustration of autonomy and relatedness needs: Associations with parenting dimensions and psychological functioning. Motivation and Emotion, 2018, 42.5: 691-705. [Link] [DOI:10.1007/s11031-018-9702-6]
13. McKee, L., Colletti, C., Rakow, A., Jones, D. J., & Forehand, R. (2008). Parenting and child externalizing behaviors: Are the associations specific or diffuse? Aggression and Violent Behavior, 13, 201-215. [Link] [DOI:10.1016/j.avb.2008.03.005]
14. Nikolaev EL, Baranova EA, Petunova SA. Mental Health Problems in Young Children: The Role of Mothers' Coping and Parenting Styles and Characteristics of Family Functioning. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2016; 233: 94-99. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.10.152]
15. Joussemet M, Mageau GA, Larose MP, Briand M, Vitaro F. How to talk so kids will listen & listen so kids will talk: a randomized controlled trial evaluating the efficacy of the how-to parenting program on children's mental health compared to a wait-list control group. BMC pediatrics. 2018; 18(1): 257. [Link] [DOI:10.1186/s12887-018-1227-3]
16. Barone L, Ozturk Y, Lionetti F. The key role of positive parenting and children's temperament in post‐institutionalized children's socio‐emotional adjustment after adoption placement. A RCT study. Social Development. 2019; 28(1): 136-51. [Link] [DOI:10.1111/sode.12329]
17. Stone LL, otteen R, Janssens MAM, soenens B, kuntsche E, & Engles, CRME. Does parental psychological control relate to in ternalizing and externalizing problems in early childhood? An examination using the Berkeley puppet interview. International Behavioral Development. 2013; 37(4): 309-319. [Link] [DOI:10.1177/0165025413490865]
18. Shigto a, Mangelsdorf SC, & Brown GL. Roles of Family cohesiveness, material adjustment and child temperament in predicting child behavior with mothers and fathers. Journal of social and Personal Relationships. 2014; 31(2): 200-220. [Link] [DOI:10.1177/0265407513490586]
19. Soenens B, Vansteenkiste M. A theoretical upgrade of concept of psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review. 2010; 30: 74-79. [Link] [DOI:10.1016/j.dr.2009.11.001]
20. Rodríguez-Meirinhos A, Vansteenkiste M, Soenens B, Oliva A, Brenning K, Antolín-Suárez L. When is Parental Monitoring Effective? A Person-centered Analysis of the Role of Autonomy-supportive and Psychologically Controlling Parenting in Referred and Non-Referred Adolescents. Journal of youth and Adolescence. 2019; 29:1-7. [Link] [DOI:10.1007/s10964-019-01151-7]
21. Joussemet M, Vitaro F, Barker ED, Cote S, Nagin DS, Zoccolillo M, & Tremblay RE. Controlling parenting and Physica aggression during elementary school. Child Development. 2008; 79: 411-425. [Link] [DOI:10.1111/j.1467-8624.2007.01133.x]
22. Kaul K, Konantambigi R, & Anant SJ. Child temperament and emotion socialization by parents and its influence on emotion regulation by children. Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health; 2019; 15(2): 13-33. [Link]
23. Putnick DL, Bornstein MH, Lansford JE, Chang L, Deater-Deckard K, DiGiunta L, & Bombi AS. Agreementin mother and father acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect of children across nine countries. Cross Cultural Research 2012; 46: 191-223. [Link] [DOI:10.1177/1069397112440931]
24. Gulay H, onder A. Comparing parental acceptance: the rejection Levels and peer relationship of Turkish preschool children. Procedia Social and Behavioral. 2011; 15: 1818-1823. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.04.009]
25. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition. New York: The Guilford Press. 2011, pp 20-65. [Link]
26. Rafahi J. Predicting the parenting styles of mothers based on their early patterns and attachment styles. Journal of Women and Society. 1398; 37(10): 196-167. [Persian] [Link]
27. Zamany N,Zargar Y,Mehrabizadeh M. The effectiveness of cognitive intervention on improving the executive and self-regulation of children with behavioral problems of extraversion. Health System Research. 2018; 14(4): 467-457. [Persian] [Link]
28. Ahmadi S. The Effect of Music on Adaptation and the Level of Learning of Autistic Children in Isfahan. Scientific Conference of Psychology, Educational Sciences and Pathology of Psychology Society. 2015. [Persian] [Link]
29. Teo T, Noyes J. Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, 2012, pp 51-66. [Link] [DOI:10.1080/10494820.2011.641674]
30. Gefen D, Straub DW, & Boudreau MC. Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems. 2000;4(7), pp 14-61. [Link] [DOI:10.17705/1CAIS.00407]
31. Hosokawa R, Katsura T. Role of Parenting Style in Children's Behavioral Problems through the Transition from Preschool to Elementary School According to Gender in Japan. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(1): 21-27. [Link] [DOI:10.3390/ijerph16010021]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salamat M K, Hejazi M, Morovati Z, Isadpanah S. Predicting Children's Behavioral Problems based on Maternal Parenting Styles: The Mediating Role of Child Adjustment. jcmh. 2019; 6 (3) :269-280
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-864-fa.html

سلامت محمدکاظم، حجازی مسعود، مروتی ذکر اله، ایزدپناه سیروس. پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان بر اساس شیوه‌های والدگری مادران: نقش میانجی سازش یافتگی کودک. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :269-280

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-864-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106