[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( دوره نهم شماره دوم تابستان 1401 - 1401 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 35-21 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با اعتیاد به فضای مجازی
مجید برادران* 1، فرزانه رنجبر نوشری1
1- گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (752 مشاهده)
زمینه و هدف: وابستگی به اینترنت دارای عواقب خطرناکی است و درکل جهان با سرعت هشداردهنده ای به خصوص در کودکان و نوجوانان رو به افزایش است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­ های تنظیم ­هیجان بر اهمال­ کاری تحصیلی و انعطاف­ پذیری شناختی دانش­ آموزان وابسته به فضای مجازی انجام شد.
روش: این مطالعه یک طرح نیمه­ آزمایشی با پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش ­آموزان متوسطه یکم با اعتیاد به فضای مجازی ناحیه 2 شهر رشت در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه این پژوهش 36 نفر بودند که به صورت نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به­ طور تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند (18 نفر در هر گروه). برای جمع ­آوری داده­ها از آزمون اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، مقیاس اهمال ­کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984) و پرسش­نامه انعطاف­ پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) استفاده شد. آموزش تنظیم ­هیجان طی 12 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد. داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و با نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات اهمال­ کاری تحصیلی و انعطاف­ پذیری شناختی پس از آموزش تنظیم­ هیجان، در گروه­ های آزمایش و گواه تفاوت معناداری داشته است (0/01P<). به عبارت دیگر، آموزش تنظیم ­هیجان به افزایش میانگین نمرات انعطاف­پذیری شناختی و کاهش میانگین نمرات اهمال ­کاری تحصیلی در آزمودنی­ های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه منجر شد.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته ­های پژوهش حاضر، آموزش مهارت­های تنظیم­ هیجان می­ تواند به عنوان یک مداخله مؤثر بر اهمال­ کاری تحصیلی و انعطاف­ پذیری شناختی دانش­ آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی مورد استفاده قرار گیرد.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: تنظیم هیجان، اهمال کاری تحصیلی، انعطاف پذیری شناختی، فضای مجازی
متن کامل [PDF 1425 kb]   (568 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/3/22 | پذیرش: 1401/4/17 | انتشار: 1401/6/15
فهرست منابع
1. Wartberg L, Brunner R, Kriston L, Durkee T, Parzer P, Fischer-Waldschmidt G, ... Carli V. Psychopathological factors associated with problematic alcohol and problematic internet use in a sample of adolescents in Germany. Psychol Res. 2016; 240: 272-277. [Link] [DOI:10.1016/j.psychres.2016.04.057]
2. Zarbakhsh Bahri M, Rashedi V, Khademi M. Loneliness and internet addiction in students. J Health Prom Manag. 2013; 2(1): 32-38. [Persian]. [Link]
3. Frangos CC, Fragkos KC, Kiohos A. Internet addiction among Greek university students: demographic associations with the phenomenon, using the Greek version of Young's internet addiction test. Int J Econ Sci Appl Res. 2010; 3(1): 49-74. [Link]
4. Seo M, Kang HS, Yom, YH. Internet addiction and interpersonal problems in Korean adolescents. Comput Inform Nurs. 2009; 27(4): 226-233. [Link] [DOI:10.1097/NCN.0b013e3181a91b3f]
5. Cao H, Sun Y, Wan Y, Hao J, Tao F. Problematic internet use in Chinese adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and life satisfaction. BMC Public Health. 2011; 11(1): 1-8. [Link] [DOI:10.1186/1471-2458-11-802]
6. Binder K. (2000). The effects of an academic procrastination treatment on student procrastination and subjective well-being. Unpublished MA, Carleton University, Canada; 2011. [Link]
7. Steel P. Klingsieck KB. Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Aust Psychol 2016; 51: 36-46. [Link] [DOI:10.1111/ap.12173]
8. Sirois F, Pychyl T. Procrastination and the priority of short-term mood regulation: Consequences for future self. Soc Per Psychol Compass. 2014; 7: 115-127. [Link] [DOI:10.1111/spc3.12011]
9. Stavropoulos V, Alexandraki K, Motti-Stefanidi F. Recognizing internet addiction: Prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. J Adoles, 2013, 36(3): 565-576. [Link] [DOI:10.1016/j.adolescence.2013.03.008]
10. Kitano, M.,K & Lewis, R, B. Resilience and coping: implication for gifted children and youth at risk. Roeper review, 2005, 27(4): 200-205. [Link] [DOI:10.1080/02783190509554319]
11. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: the process and practice of mindful change. The Guilford Press: New York; 2012. [Link]
12. Masuda A, Tully EC. The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. J Evid-Based Complement Alternat Med. 2012; 17(1): 66-71. [Link] [DOI:10.1177/2156587211423400]
13. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavior therapy. Behav Ther. 2004; 35(4): 639-665. [Link] [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
14. Floresco SB, Zhang Y, Enomoto T. Neural circuits subserving behavioral flexibility and their relevance to schizophrenia. Behav Brain Res. 2009; 204(2): 396-409. [Link] [DOI:10.1016/j.bbr.2008.12.001]
15. Dickson PE, Corkill B, McKimm E, Miller MM, Calton MA., Goldowitz D, Blaha CD, Mittleman G. Effects of stimulus salience on touchscreen serial reversal learning in a mouse model of fragile X syndrome. Behav Brain Res. 2013; 252: 126-135. [Link] [DOI:10.1016/j.bbr.2013.05.060]
16. Dalton GL, Phillips AG, Floresco SB. Preferential involvement by nucleus accumbens shell in mediating probabilistic learning and reversal shifts. J Neurosci. 2014; 34(13): 4618-4626. [Link] [DOI:10.1523/JNEUROSCI.5058-13.2014]
17. Carbonella JY, Timpano KR. Examining the link between hoarding syptoms and cognitive flexibility deficits. Behav Ther. 2016; 47(2): 262-273. [Link] [DOI:10.1016/j.beth.2015.11.003]
18. Dong G, Lin X, Zhou H, Lu Q. Cognitive flexibility in internet addicts: fMRI evidence from difficult-to-easy and easy-to-difficult switching situation. Addict Behav. 2014; 39(3): 677-683. [Link] [DOI:10.1016/j.addbeh.2013.11.028]
19. Herwig U, Lutz J, Scherpiep S, Scheerer H, Kohlberg J, Opialla A, … Bruhla AB. Training emotion regulation through real-time fMRI neurofeedback of amygdala activity. Neuroimage. 2019; 184: 687-696. [Link] [DOI:10.1016/j.neuroimage.2018.09.068]
20. Berking M, Whitley B. Affect regulation training: A practitioners' manual. New York: Springer; 2014. [Link] [DOI:10.1007/978-1-4939-1022-9]
21. Berking M, Lukas CA. The affect regulation training (ART): a transdiagnostic approach to the prevention and treatment of mental disorders. Curr Opin Psychol. 2015; 3:64-9. [Link] [DOI:10.1016/j.copsyc.2015.02.002]
22. Hen M, Goroshit M. Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficac, and GPA: A comparison between students with and without learning disabilities. J learn disabil. 2014; 47(2): 116-124. [Link] [DOI:10.1177/0022219412439325]
23. Eckert M, Ebert DD, Lehr D, Sieland B, Berking M. Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences. 2016; 52, 10-18. [Link] [DOI:10.1016/j.lindif.2016.10.001]
24. Ghasemi Jobaneh R, Mousavi SV, Zanipoor A, Hoseini Seddigh MA. The relationship between mindfulness and emotion regulation with academic Procrastination of Students. Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). 2016; 9(2): 134-141. [Persian]. [Link]
25. Sertbaş K, Çutuk S, Soyer F, Akkuş Çutuk Z, Aydoğan R. Mediating role of emotion regulation difficulties in the relationship between social anxiety and problematic internet use. Psihologija; 2020; 53(3): 291-305. [Link] [DOI:10.2298/PSI190730013S]
26. Cooper CL, Phillips LH, Johnston M, Whyte M, MacLeod MJ. The role of emotion regulation on social participation following stroke. Br J of Clin Psychol. 2015; 54(2): 181-199. [Link] [DOI:10.1111/bjc.12068]
27. Safaee Naeini K, Narimani M, kazemi R, Mousazadeh T. Effectiveness of Motivational Interview and Emotion Regulation Training on Reduction Bulling Behavior and Academic Burnout Juveniles User Virtal Social Networking. Educational Psychology, 2019; 15(51): 95-126. [Persian]. [Link]
28. Zare M, Aghaziarati A, Maleksheykhi S, Sharifi M. Effectiveness of Mindfulness training compared to Emotion Regulation on the compatibility of students with ADHD. Journal of Applied Psychology. 2018; 2(12): 203-222. [Persian]. [Link]
29. Ahmadi, R., Hosseini-nasab, S., Azmodeh, M. Compare the Effectiveness of Motivational Self-Regulatory Skills Training and Emotional-Social Skills Training on Academic Buoyancy, Resilience and Academic Engagement in Junior High School Students with Low Academic Performance in the Fifth District of Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation, 2021; 14(53): 59-82. [Persian]. [Link]
30. Soorgi C, Ghanifar M, Asadi Yoonesi MR, Ahi Q. The Effectiveness of Emotional Self-Control on Students' Academic Vitality and Academic Performance. J Child Ment Health. 2020; 7 (3) :40-52. [Persian]. [Link] [DOI:10.52547/jcmh.7.3.5]
31. Ghosh S, Halder S. Emotional regulation and cognitive flexibility in young adults. Journal of Psychosocial Research. 2020; 15(2): 609-617. [Link] [DOI:10.32381/JPR.2020.15.02.22]
32. Asadi Majareh S, Moghtader L, Mousavi SM. The Effectiveness of Systematic Desensitization and Self-Regulating on Students' Internet Addiction. J Child Ment Health. 2021; 8(1): 97-109. [Link] [DOI:10.52547/jcmh.8.1.8]
33. Widyanto L, Mc Murran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol Behav. 2004; 7(4): 443-450. [Link] [DOI:10.1089/cpb.2004.7.443]
34. Asgari P, Marashian M. Relationships between personal charactristics, self-concept, computer anxiety and the internet addiction among the students of Ahvaz Islamic Azad University. J soc psychol. 2008; 2(7): 23-35. [Persian]. [Link]
35. Hossein Chari M, Dehghani Y. predicting academic procrastination based on learning self-regulation strategies. Journal of Research in Educational Systems. 2008; 2(4): 64-73. [Persian]. [Link]
36. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cog Ther Res. 2010; 34(3): 241- 253. [Link] [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
37. Soltani E, Shareh H, Bahrainian SA, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression. Pajoohande. 2013; 18(2): 88-96. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baradaran M, Ranjbar Noushari F. Effectiveness of Emotion Regulation Skills Training on Academic Procrastination and Cognitive Flexibility among Students with Internet Addiction. J Child Ment Health 2022; 9 (2) :21-35
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1148-fa.html

برادران مجید، رنجبر نوشری فرزانه. اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با اعتیاد به فضای مجازی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1401; 9 (2) :21-35

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1148-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( دوره نهم شماره دوم تابستان 1401 - 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570